Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

MTÜ Kohila Turvakeskus

Aadress
Vabaduse 1/1, Kohila alev, Kohila vald, Raplamaa
Tööstuse 5, Kohila, 79801 Rapla maakond, Estonia
Piirkond
Rapla maakond
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress
Sihtgrupp
kov abivajavad lapsed
puude raskusastmega lapsed
tööealised ja vanemad isikud
psüühikahäirega tööealised isikud
Majutus
Ei
Mobiilne teenus
Ei

MTÜ Kohila Turvakeskus "Katikodu" sai alguse aastal 1993. Sellest aastast hakati puuetega inimeste kodu rajama. MTÜ Kohila Turvakeskus „Katikodu“ tegutseb alates 2001. aastast intellektipuudega noorte täisealiste koduna ning lisaks oleme avanud Töökeskuse erivajadusega inimestele Kohila alevikus. Töökeskuse eesmärk on toetada erivajadustega inimeste ja nende perede toimetulekut, pakkudes selleks erinevaid teenuseid, sealhulgas ka sotsiaalserehabilitatsiooni teenust. Kohila Turvakeskus "Katikodu" on professionaalne ja kliendikeskne teenusepakkuja. Lähtume kliendi individuaalsetest vajadustest ning keskendume tugevustele. Meie rehabilitatsioonimeeskonnas töötavad erialase haridusega inimesed, kes on avatud uutele väljakutsetele ning väärtustavad head meeskonnatööd, mis tagab teenuse hea kvaliteedi. Oleme teenust pakkudes mobiilsed, pakume vajadusel teenust kodus, koolis, lasteaias. Meie jaoks on oluline koostöö erinevate asutustega, et kliendi toimetulek erinevates keskkondades ja igapäevaelu tegevustes oleks võimalikult iseseisev. MTÜ Kohila Turvakeskus "Katikodu" ootab rehabilitatsiooniteenusele, lapsi, tööealisi ja vanemaid isikuid ning psüühilise erivajadusega inimesi, kellel on tuvastatud puue, abivajadus või kes on tunnistatud püsivalt töövõimetuks või kellele on määratud invaliidsugrupp tähtajatult või kellel on töövõime toetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime. Meie jaoks on oluline inimese heaolu, tervis, rahulolu ja õnnetunne!