Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

MTÜ Eesti Loodus- ja Loomateraapiakeskus

Aadress
Piibe mnt 11, Aegviidu alev, Anija vald
Piirkond
Harju maakond
Telefon
E-posti aadress
Sihtgrupp
kov abivajavad lapsed
puude raskusastmega lapsed
tööealised ja vanemad isikud
psüühikahäirega tööealised isikud
Majutus
Ei
Mobiilne teenus
Ei

Kes me oleme ja mida teeme?

Eesti Loodus- ja Loomateraapiakeskus on Eestis unikaalne keskus, kuna pakume oma teenuseid lastele ja noortele neile kõige loomulikumas keskkonnas: looduses ja loomadega. Peame oluliseks koostööd eri tasanditel ning loovat ja hoolivat lähenemist igale kliendile.

Kuna enamik teenuseid toimub õues ja loomi kaasates, on need kogemuslikud ja praktilised. Teeme asju päriselt läbi.

Kes teid keskuses ootavad?

Keskuses töötavad spetsialistid – psühholoog, loovterapeudid, eripedagoog, sotsiaaltöötaja – on saanud põhjaliku väljaõppe, kuidas kaasata oma töösse loomi ja loodust. Tööks sobiv keskkond ja töömeetodid valitakse kliendi vajaduste ja eripärade järgi. Lisaks spetsialistidele ootavad teid keskuses kanad, akvaariumikalad, lambad. Vajaduse korral osalevad tegevustes koerad ja teised põnevad loomad.

Milliste probleemidega saame abiks olla?

 • depressioon ja suitsiidsus
 • ärevushäire
 • sotsiaalfoobia
 • psühholoogiline trauma
 • leina- ja vägivallakogemus
 • raskused eneseavamisega
 • tähelepanu ja keskendumisraskused
 • emotsionaalne ebastabiilsus
 • motivatsioonipuudus
 • madal enesehinnang
 • käitumisprobleemid koolis/ kodus
 • vähene eneseusaldus iseenda ja maailma suhtes

Kuidas tulla?

Meie keskus asub Aegviidu südames (Piibe mnt 11), rongijaamast viie minuti kaugusel. Rongiga on meie juurde jõuda kõige lihtsam. Seansside ajad kohandame rongi aegade järgi.

Loomulikult saab tulla ka autoga. Kogu alevis ja ka meie maja ees on piisavalt tasuta parkimiskohti.

Rohkem infot meie kodulehel www.loomateraapiakeskus.ee.

kalad ujuvad toas
siblivad kanad ja inime
suvine maamaja