Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

MTÜ Diana Arenduskeskus

Aadress
Tallinn, Endla 4
Piirkond
Harju maakond
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress
Sihtgrupp
kov abivajavad lapsed
puude raskusastmega lapsed
tööealised ja vanemad isikud
psüühikahäirega tööealised isikud
Majutus
Jah
Mobiilne teenus
Ei

Asume kesklinnas, Endla 4, 5.korrusel, hea ligipääs liftiga ka ratastooli kasutajatele. Tallinna erinevatest linnaosadest ühistranspordi liiklus paindlik, maja lähedal bussipeatused. Ruumid valgusküllased ja sisustatud vastavalt vajadusele. Pakume teenuseid erineva erivajadusega lastele. Meie missioon on aidata oma klientidel võimalikult iseseisvalt igapäevaelus toime tulla ja täisväärtuslikult elada. Oleme kliendikesksed ja lähtume kliendi soovidest ja vajadustest; oleme orienteeritud võimalikult positiivsete tulemuste saavutamisele läbi kliendi ja tema lähivõrgustiku motiveerimise ja juhendamise; õpime ja arendame end pidevalt. Meie meeskonnal on head teoreetilised ja praktilised teadmised. Pakume järgmisi teenuseid: Eripedagoogi teenus ( eesti- ja venekeelne), logopeedi teenus (venekeelne), tegevusterapeudi teenus (eesti- ja venekeelne), loovterapeudi teenus (eesti-ja venekeelne), psühholoogi teenus ( eesti-ja venekeelne), sotsiaaltöötaja teenus, füsioterapeudi teenus ( eesti- ja venekeelne),lisaks veel füsioteraapia grupiteenus basseinis ja rehabilitatsiooniplaanide koostamine. Asume samades ruumides Adeli Rehabilitatsioonikeskusega, mistõttu alati võimalus perearsti saatekirjaga taastusarsti ja lasteneuroloogi vastuvõtule saamiseks. Otsime kliendile alati talle sobivaima võimaluse teenustel osalemiseks, klient saab pöörduda administraatori poole oma teenustel osalemise soovidega. Olete alati oodatud meie keskusesse teenustele.