Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ida-Tallinna Keskhaigla

Aadress
Pärnu mnt 104, Tallinn
Piirkond
Harju maakond
Telefon
E-posti aadress
Sihtgrupp
tööealised ja vanemad isikud
Majutus
Ei
Mobiilne teenus
Ei

Ida-Tallinna Keskhaigla Taastusravikliinikus osutame sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust 16-aastastele ja vanematele jäsemeamputatsioonidega inimestele toetamaks nende igapäevaeluga toimetulekut. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus on kompleksne teenus, mis nõuab mitme eriala spetsialistide (rehabilitatsioonimeeskonna) sekkumist. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eesmärkide saavutamiseks osutab meie pikaajalise töökogemusega meeskond vajaduse korral järgmisi teenuseid: • Rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine • Füsioterapeudi individuaalteenus • Füsioterapeudi grupiteenus • Tegevusterapeudi individuaalteenus • Sotsiaaltöötaja individuaalteenus • Sotsiaaltöötaja grupiteenus • Psühholoogi individuaalteenus • Psühholoogi grupiteenus • Logopeedi individuaalteenus • Logopeedi grupiteenus • Tegevusterapeudi grupiteenus • Õe individuaalteenus • Õe grupiteenus • Arsti individuaalteenus Ida-Tallinna Keskhaigla ei osuta majutusega sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid. Registreerimine sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusele toimub sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud kehtiva suunamisotsuse alusel.