Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Avertan OÜ

Aadress
Tulika 19C, Tallinn
Piirkond
Harju maakond
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress
Sihtgrupp
esmasesse psühhoosi haigestunud isikud
kov abivajavad lapsed
puude raskusastmega lapsed
tööealised ja vanemad isikud
psüühikahäirega tööealised isikud
Majutus
Ei
Mobiilne teenus
Jah

Sotsiaaltervise Keskus Avertan pakub nii sotsiaalse kui tööalase rehabilitatsiooni teenuseid, sh psühholoogi, kogemusnõustaja, füsioterapeudi, eripedagoogi, sotsiaaltöötaja, loovterapeudi, arsti ja õe teenuseid. Ootame vastuvõtule noorukeid alates 12. eluaastast ja täiskasvanuid, kellel esineb psüühikahäire, kuid kes ei ole agressiivsed. Samuti võtame vastu liikumishäirega inimesi eeldusel, et nad suudavad iseseisvalt liikuda. Ootame vastuvõtule näiteks insuldi, infarkti ja liigesehaigustega kliente. Rehabilitatsioonimeeskond on vajadusel valmis töötama ka kliendi tegevuskeskkonnas. Koostöös Eesti Töötukassaga pakume eraldi teenustena kogemusnõustamise ja psühholoogilise nõustamise teenuseid. Samuti on võimalik osaleda tasulistel teenustel eraviisiliselt. Erateenustena on võimalik tellida nii individuaal- kui grupiteenuseid, sh erinevatest spetsialistidest koosneva meeskonnaga.