Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

E-kursused

Töötad inimestega, sealhulgas haavatavate sihtgruppidega (võimalik, et ka ohvritega), ning soovid end professionaalselt arendada? Siit leiad sotsiaalkindlustusameti ohvriabi- ja ennetusteenuste osakonna poolt loodud e-kursused, mida saad endale sobival ajal omas tempos läbida. Kursustel osalemine on tasuta ning lõputesti läbimisel saad alla laadida tõendi või tunnistuse. Täiendava info kursuste sisu ja registreerimise kohta leiad allolevast loetelust.

Ohvriabi põhikoolitus on mõeldud Sulle, kui puutud oma töös kokku kuriteo, vägivalla või kriisijuhtumite ohvritega või soovid muul põhjusel rohkem teada saada ohvriabisüsteemi toimimisest ja ohvrite vajaduspõhisest toetamisest. 

E-kursusel käsitleme laia hulka teemasid - traumat arvestavat ohvrite abistamise praktikat, võrgustikutööl põhinevat ohvriabisüsteemi ning Sinu vastupidavuse ja enesehoidmise võimalusi, sest just Sinu kui abistaja heaolust algab abivajajate efektiivne taastumine. Teooriamaterjalide kõrvale on lisatud põnevaid juhtumianalüüse, praktilisi ülesandeid ja kasulikke tööriistu, mida saab läbida nii lugedes, kuulates või videot vaadates. Kõik selleks, et aidata Sul luua seosed nende teadmiste parimaks rakendamiseks oma tänuväärses töös ohvritega. 

E-kursus on kättesaadav Digiriigi Akadeemia keskkonnas ning on mõeldud kõigile ohvritega töötavatele spetsialistidele. Tegemist on täies mahus iseseisva e-õppega, mille igaüks saab läbida endale sobival ajal, tempos ja koha. Kursuse läbimine võtab aega ca 15 akadeemilist tundi. 

Kursus koosneb viiest moodulist ja lisadest: 

 • Moodul 1: Sissejuhatus e-kursusesse
 • Moodul 2: Traumapõhine lähenemine ohvrite abistamisel
 • Moodul 3: Ohvrite abistamise põhimõtted
 • Moodul 4: Ohvriabisüsteem
 • Moodul 5: Võrgustikutöö korraldus
 • Moodul 5: Enesehoid

E-õppematerjalidega saad töötada omas tempos ning kursuse läbimisel:

 • mõistad traumapõhise lähenemise olemust (sh vägivalla mõju) ja rakendamise võimalusi;
 • analüüsid ohvrite abistamise põhimõtteid ning rakendad neid oma töös;
 • mõistad ohvriabisüsteemi, seal pakutavaid teenuseid ning õiguslikke aluseid;
 • mõistad võrgustikutöö põhimõtteid ja rakendad neid oma rollist lähtuvalt võrgustikutöös;
 • kasutad enesehoiu põhimõtteid ja mõistad nende olulisust abistavas töös. 

Kursuse läbimisel ning lõputesti sooritamisel vähemalt 80% saad alla laadida tunnistuse.

Psühholoogiline esmaabi on inimlik ja hooliv - esimene samm kriisisituatsioonis inimese psühholoogilise toimetuleku taastamiseks. E-kursus on loodud selleks, et pakkuda igale Eesti inimesele oskusi kriisis inimese psühholoogilise toimetuleku toetamiseks.

Kursus koosneb neljast osast ehk moodulist, mille läbimiseks kulub ca 3 tundi ehk ca 4 akadeemilist tundi. Lisamaterjaliga saad tutvuda soovi korral. Materjalist leiad teoreetilisi teadmisi ja praktilisi juhiseid kriisisituatsioonides käitumiseks, harjutusi teadmiste kinnistamiseks, video- ja audiomaterjali, vastuseid korduma kippuvatele küsimustele psühholoogilise esmaabi osutamisel ning valiku enesehoiu harjutusi, mis aitavad sul iseennast abistajana märgata ja hoida.

Alates 2024. aastast on e-kursusele lisatud eesti viipekeele tõlge, mis võimaldab psühholoogilise esmaabi tutvust teha ka kõigil neil, kelle esmane keel on eesti viipekeel.

Kursus koosneb neljast teemamoodulist ja lisadest:

 • Moodul 1: Kriis ja kriisireaktsioonid
 • Moodul 2: Psühholoogilise esmaabi sammud
 • Moodul 3: Toetamine kriisisituatsioonis
 • Moodul 4: Enesehoid

Pärast kursuse materjali läbi töötamist:

 • mõistad, mis on kriisiolukord ja kriisireaktsioonid ja kuidas neid ära tunda;
 • mõistad psühholoogilise esmaabi samme ja tead kriisisituatsioonis psühholoogilist esmaabi kasutades enesehoiuks vajalikke maandamistehnikaid;
 • mõistad vastutustundliku abistamise põhimõtteid psühholoogilise esmaabi kontekstis.

Kursuse läbimisel ning lõputesti sooritamisel vähemalt 80% saad alla laadida kursuse läbimise tõendi.

E-kursus on loodud selleks, et tõsta ohvritega töötava spetsialisti teadlikkust lähisuhtevägivallast - avada lähisuhtevägivalla olemust, tutvustada abistamise põhimõtteid ning pakkuda suuniseid, kuidas käituda olukorras, mis vajab kiiret ja otsustavat sekkumist.

Kursus koosneb neljast teemamoodulist ja lisadest:

 • Moodul 1: Lähisuhtevägivald
 • Moodul 2: MARAC võrgustikutöö mudel
 • Moodul 3: Trauma
 • Moodul 4: Enesehoid

E-õppematerjalidega saad töötada omas tempos ning kursuse läbimisel:

 • saad tervikliku ülevaate, kuidas toetada ohvrit lähisuhtevägivalla juhtumites
 • tunned MARAC võrgustikutöö ja juhtumikorralduse mudeli põhimõtteid kõrge riskiga lähisuhtevägivalla juhtumite lahendamiseks
 • mõistad trauma olemust ning trauma mõju kannatanule
 • analüüsid, kuidas traumat kogenud inimestega suhelda ja toetada, seejuures ennast säästes

Kursuse läbimisel ning lõputesti sooritamisel vähemalt 80% saad alla laadida kursuse läbimise tõendi.

Kui puutud töös kokku inimestega, kes on varasemas elus, hiljuti või järjepidevalt kogenud kahjustavaid ja tõenäoliselt psühholoogiliselt traumeerivaid sündmusi, on see e-kursus teejuhiks, kuidas nii oma igapäevatöös kui organisatsiooni tasandil psühholoogilisest traumast tulenevaid vajadusi paremini mõista ja arvestada.

Tasuta läbitav e-kursus koosneb viiest teemamoodulist:

Sissejuhatus kursusesse

 • Moodul 1: Traumat arvestav praktika
 • Moodul 2: Psühholoogilise trauma mõju
 • Moodul 3: Trauma märgid ja sümptomid
 • Moodul 4: Traumaga arvestamise põhimõtted ja taasohvristamise vältimine
 • Moodul 5: Aitamise hind ja vaimse vastupidavuse suurendamine
 • Kokkuvõte, lisamaterjalid ja lõputest

Kursuse läbimisel:

 • mõistad psühholoogilise trauma olemust ja riske;
 • eristad psühholoogilises traumas kogemust, sündmust ja mõju ning tunned ära traumale viitavad märgid ja sümptomid;
 • mõistad traumateadliku lähenemise eeldusi ja põhimõtteid ning analüüsid neid isikliku töö ja organisatsiooni kontekstis;
 • hindad taasohvristamise/retraumatiseerimise riske oma isiklikus ja organisatsiooni töös;
 • mõistad abistava tööga kaasnevaid psühholoogilisi riske (kaastundeväsimus, sekundaarne trauma jt), hindad neist lähtuvalt oma hetkeseisundit ja valid asjakohaseid vaimse vastupidavuse suurendamise võtteid.

Kursuse läbimisel ning lõputesti sooritamisel vähemalt 80% saad alla laadida kursuse läbimise tõendi. 

Juhend e-kursusega liitumiseks

Kui Sa ei ole Digiriigi Akadeemias varem õppinud:

 • mine aadressile https://digiriigiakadeemia.ee
 • vali ülevalt paremalt „Logi sisse“
 • loo konto kasutades ID-kaarti, Mobiil-ID või Smart-ID võimalust
 • märgi asutus, kus töötad ning lisa töökohaga seotud e-posti aadress
 • tutvu ja nõustu keskkonna kasutustingimustega
 • kui oled keskkonda sisse logitud, kasuta kursusega liitumise linki

Kui oled varem Digiriigi Akadeemia keskkonnas õppinud:

 • kasuta kursusega liitumise linki
 • logi keskkonda sisse  

Digiriigi Akadeemia keskkonnaga seotud küsimuste korral kirjuta [email protected]   

Tähelepanekud ja soovitused kursuse osas on oodatud [email protected]

Viimati uuendatud 29.05.2024

Kas sellest lehest oli abi?