Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Пенсионный компас

Размер вашей будущей пенсии зависит от ваших текущих решений. Посмотрите, как ваши решения повлияют на размер вашей будущей пенсии.

Пенсионный компас

Это упрощенная теоретическая модель.

  • Результаты представлены в сегодняшнем значении.

  • Размер пенсионной ступени I рассчитывается с использованием действующей годовой ставки и базовой части, при расчете не используются прогнозы пенсионного индекса.

  • Прогнозы доходности не используются при расчете размера II пенсионной ступени и прошлые результаты II ступени не соответствуют личным результатам каждого человека.

  • Модель не предназначена для расчета точного размера персональной пенсии.

 Размер пенсии рассчитан исходя из того предположения, что вы проработаете в общей сложности 40 лет до выхода на пенсию, и что соотношение между вашей зарплатой брутто и эстонской средней заработной платой будет оставаться неизменным на протяжении всех этих лет.

При расчете размера пенсии калькулятор учитывает последние 40 лет трудовой жизни, поэтому изменение года присоединения ко II ступени влияет на размер пенсии только в том случае, если выбранный год присоединения попадает в 40-летний период работы.

Это упрощенная теоретическая модель. Результаты приведены в сегодняшнем значении. Размер пенсии первого уровня рассчитывается с учетом текущей годовой цены и базовой части, прогнозы индекса пенсии при расчете не используются. Кроме того, при расчете размера пенсии второго уровня прогнозы прибыли не используются, и прошлые результаты второго уровня не соответствуют личной прибыли каждого человека. Модель не предназначена для расчета точного размера личной пенсии.

Pensionikalkulaator

I
sammas
II
sammas
III
sammas
Tuleviku-
väärtus
Kalkulaatoris tehtud valikute põhjal oled juba pensionil. Muuda sünniaastat, et tulevikuväärtust saaks arvutada.
Vali oma sünniaasta
Vali oma sünnikuu
Vali oma brutopalk

Vaata, kuidas pension muutub varem või hiljem pensionile minnes
Liitumisaasta ja II samba varade kohta saad infot Pensionikeskuse kodulehele sisse logides.
II samba liitumisaasta
i
Seoses pensioni II samba reformiga saadalates 1. jaanuarist 2021 kogumispensioni sissemaksed peatada. Sel juhul jääb sulle II pensionisammas koos sinna kogunenud rahaga alles, kuid uusi sissemakseid ei lisandu. Pea meeles, et sissemaksed on võimaliktaastada alles 10 aasta pärast. Loe täpsemalt Rahandusministeeriumi kodulehelt.
Peatan maksed II sambasse
i
Kui Sa soovid II sambast kogu summa korraga välja võtta, läheb summalt maha tulumaks. Tulumaksu määrade kohta loe täpsemalt Rahandusministeeriumi kodulehelt.

Liitumisaasta ja II samba varade kohta saad infot Pensionikeskuse kodulehele sisse logides
Seoses pensioni II samba reformiga saadalates 1. jaanuarist 2021 II sambast lahkuda ning võtta kogutud raha välja juba enne vanaduspensioniiga. Sel juhul sul II pensionisammast enam ei ole. Pea meeles, et lahkumise ja raha välja võtmise korral on II sambaga võimalik uuesti liituda alles 10 aasta pärast. Loe täpsemalt Rahandusministeeriumi kodulehelt.
Võtan raha II sambast välja
i
Kui Sa soovid II sambast kogu summa korraga välja võtta, läheb summalt maha tulumaks. Tulumaksu määrade kohta loe täpsemalt Rahandusministeeriumi kodulehelt.

Liitumisaasta ja II samba varade kohta saad infot Pensionikeskuse kodulehele sisse logides.
Riik peatas 1. juulist 2020 kuni 31. augustini 2021 II sambasse tehtavad sissemaksed(4%) kõigil, kes on sündinud alates 1961. aastast. Oktoobris 2020 tekib võimalus täiendavalt ka inimese enda palgast tehtavad 2% sissemaksed peatada. Loe II samba ajutisest maksete peatamisest Rahandusministeeriumi kodulehelt.
Peatan ajutiselt 2% sissemaksed
i
Vaata, kuidas pension muutub varem või hiljem II sambasse kogunenud raha kasutama hakates

Minu seni sisestatud andmed

Olen sündinud

jaanuaris   1944

Minu brutopalk

0

* arvutustes kasutatakse I samba kalkuleerimisel sisestatud andmeid

III samba varade kohta saad infot Pensionikeskuse kodulehele sisse logides
III sambasse kogunenud summa
i
III samba varade kohta saad infot Pensionikeskuse kodulehele sisse logides
Igakuised maksed III sambasse
i
III samba igakuise makse kohta saad infot Pensionikeskusest või enda internetipangast.
Peatan maksed III sambasse
i

Vaata, kuidas pension muutub varem või hiljem III sambasse kogunenud raha kasutama hakates

Minu seni sisestatud andmed

Olen sündinud

jaanuaris  1944

Minu brutopalk

0

* arvutustes kasutatakse I samba kalkuleerimisel sisestatud andmeid

Arvutustes kasutatakse Rahandusministeeriumi prognoosi palgakasvu ja pensioniindeksi kasvu kohta. Pikaajalised prognoosid ja lisainfot nende kohta leiad Rahandusministeeriumi kodulehelt. Oodatava eluea prognoosid on võetud Euroopa Liidu statistikaportaalist Eurostat.
Arvutuse tulemus on toodud eurodes pensionile minemise hetkel.
Selle lehe arvutus võtab arvesse inflatsiooni ja majanduskasvu. Arvutusmudel põhineb Rahandusministeerumi majandusprognoosidel.
i


Lahter on eeltäidetud mudeli põhjal arvutatud andmetega. Märgi lahtrisse enne 1999. aastat töötatud (või sellega võrdsustatud tegevuste) aastad.
Pensioniõigusliku staaži aastad kuni 1998 (k.a.)
i

Lahter on eeltäidetud mudeli põhjal arvutatud andmetega. Õige numbri leiad kodanikuportaalist (www.eesti.ee=>Minu andmed=>Toetused ja sotsiaalabi => Pensionikindlustuse registri teatis).
Kindlustusosakud kokku 1999–2020 (k.a.)
i

Lahter on eeltäidetud mudeli põhjal arvutatud andmetega. Õige numbri leiad kodanikuportaalist (www.eesti.ee=>Minu andmed=>Toetused ja sotsiaalabi => Pensionikindlustuse registri teatis).
Ühendosakud kokku alates 2021
i

Lahter on eeltäidetud mudeli põhjal arvutatud andmetega. Õige numbri leiad kodanikuportaalist (www.eesti.ee=>Minu andmed=>Toetused ja sotsiaalabi => Pensionikonto saldoteatis).
II sambasse kogunenud summa eelmise aasta lõpus
i

Lahter on eeltäidetud 10 aasta Eesti keskmise II samba fondide tootlusega. Oma isiklike II samba fondide tootluse kohta saad infot Pensionikeskuse kodulehele sisse logides.
II samba fondi tootlus aastas
i
%

Lahter on eeltäidetud 10 aasta Eesti keskmise III samba fondide tootlusega. Oma isiklike III samba fondide tootluse kohta saad infot Pensionikeskuse kodulehele sisse logides.
III samba fondi(de) tootlus aastas
i
%

1. periood alates aastast
kestvusega kuud
koormusega %

2. periood alates aastast
kestvusega kuud
koormusega %
Minu seni sisestatud andmed

Olen sündinud

jaanuaris  1944

Minu brutopalk

0

II sambaga liitunud

*aastal

III sambasse koguneb

0

Sinu pensioniiga on:

Mees:
aastat
Naine:
aastat kuud
aastat kuud

See saabus

Mees:
aasta
Naine:
aasta

aasta

Sinu eeldatav pensioniiga on:

65 aastat 0 kuud.

See saabu:

2009 aasta

Kui oleksid praegu selles vanuses ja läheksid

pensionile, oleks sinu pensioni suurus:


0.00 € / kuus *

Sellest

0.00 €

I sambast

Sellest

0.00 €

II sambast

Sellest

0.00 €

III sambast
Sinu pension on 0 % sinu brutopalgast.

Sinu valikute, majanduskasvu ja indekseerimise tulemusena kasvab Sinu pension iga töötatud aastaga keskmiselt:

Sinu pension on:

2048. aastal 1600 € kuus

ehk 50% keskmisest 2047. aasta prognoositavast brutopalgast - 3200 €

Loe lähemalt

Последнее обновление 19.02.2024

Была ли информация на этой странице полезной?