Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Вы здесь

Lipusüsteemi veebikoolitused

с среда, 27.10.2021 по среда, 17.11.2021

Koolituse maht: 14 akadeemilist tundi, millest 6 tundi on reaalajas veebiseminaris  ja 8 tundi iseseisev töö Moodle’i õpikeskkonnas.

Teemad:

  • Seksuaalsuse laiapõhjaline käsitlus ja tähendus lapse ja noore elus.
  • Lapse ja noore seksuaalne areng, lapse seksuaalsuse omapärad.
  • Kuidas toetada lapse ja noorte turvalist seksuaalset arengut ja luua toetav õhkkond lastega seksuaalkäitumisest  rääkimisel.
  • Laste eakohane, sobimatu ja lubamatu seksuaalkäitumine – käitumise hindamise põhimõtted (lippude andmine) Lipusüsteemi metoodika järgi.
  • Kiire ja pikaajaline pedagoogiline reageerimine laste ja noorte piireülatavale seksuaalkäitumisele Lipusüsteemi metoodika järgi, juhtumite arutelu.

 

Õpiväljundid ehk koolituse lõpus osaleja:

  • Tunneb lapse ja noore seksuaalse arengu etappe ja teab, kuidas seda toetada.
  • Suudab luua laste ja noortega seksuaalsusega seotud teemade käsitlemisel turvalise ja toetava õhkkonna.
  • Oskab eristada eakohast (loomulikku), sobimatut ja lubamatut seksuaalkäitumist Lipusüsteemi metoodika järgi.
  • Oskab piireületavale seksuaalkäitumisele kohaselt pedagoogiliselt reageerida, vajadusel otsides abi kolleegidelt ja teistelt spetsialistidelt.

 

Koolituse ülesehitus:
Koolitus toimub Moodle’i keskkonnas kolme nädala jooksul, mille ajal toimub 6-tunnine veebiseminar reaalajas. Osalejatele saadetakse  üks päev enne kursuse algust e-posti aadressile kiri koos Moodle’i keskkonda sisenemise juhisega. Moodle’i keskkonnas leiab õppija kõik kursuse läbimiseks vajaliku: õpijuhised, lingid õppematerjalidele ja ülesannetele, videoloengutele ja lugemismaterjalile. Samas keskkonnas toimub ka igapäevane suhtlus foorumite kaudu  ja veebiseminar. Iseseisva töö ülesandeid saab õppija teha endale sobival ajal, veebiseminar toimub kindlaksmääratud ajal (eeldame osavõttu täies mahus).

Veebiseminari ajakava
08.45-09.00       veebiseminarile sisenemine

09.00-10.30       koolitus

10.30-10.45       paus

10.45-12.15       koolitus

12.15-13.00        lõuna

13.00-14.30       koolitus

                                                                                                                                                                                

Toimumise ajad ja registreerumine:

I grupp 24.05.-13.06., sh veebiseminar 31.05.2021 (Kai Part ja Õnne Liv Valberg) GRUPP TÄIS!

II grupp 24.05.-13.06., sh veebiseminar 03.06.2021 (Kai Part ja Õnne Liv Valberg) GRUPP TÄIS!

III grupp27.10.-17.11., sh veebiseminar 04.11.2021 (Kai Part ja Õnne Liv Valberg) GRUPP TÄIS

 

Koolituse materjal paberkandjal: saadetakse posti teel vahetult enne veebikursuse algust

 

Hindamine ja kursuse lõpetamine:

Kursuse lõpetamiseks vajalikud tingimused: osavõtt veebiseminarist, ülesannete sooritamine Moodle’i õpikeskkonnas enne ja pärast veebiseminari.

Veebikoolitusel täismahus osalenutele saadetakse tõend (registreerumisel märgitud elektronposti aadressil 1-2 nädalat pärast koolitust).

Rohkem lipusüsteemist vaata siit: https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/ohvriabi-ennetustoo/lipususteem

Lipusüsteemi metoodika - laste ja noorte piireületavale seksuaalkäitumisele reageerimine. Videos räägib naistearst ja õppejõud Kai Part, kuidas Sensoa lipusüsteemi metoodika järgi määratleda laste ja noorte seksuaalkäitumist ja sellele sobivalt pedagoogiliselt reageerida.

Lipusüsteemi juhendmaterjali eesti keelde tõlkimist ja koolituse väljatöötamist on toetanud: