Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Вы здесь

Lipusüsteemi lühitutvustus

понедельник, 28.06.2021
veebis

Avatud lühitutvustus kõigile

28.06 kl 17-19   

16.07 kl 12-14   

31.07 kl 10-12   

 

Koolituse maht: 2 akadeemilist tundi.

Teemad:

  • Laste eakohane, sobimatu ja lubamatu seksuaalkäitumine – käitumise hindamise põhimõtted (lippude andmine) Lipusüsteemi metoodika järgi.
  • Kiire pedagoogiline reageerimine laste ja noorte piireülatavale seksuaalkäitumisele Lipusüsteemi metoodika järgi.

Õpiväljundid ehk koolituse lõpus osaleja:

  • Teab Lipusüsteemi kriteeriume ja pedagoogilise reageerimise põhimõtteid.

 

Koolituse ajakava: kokkuleppel 2h
Koolitusel osalejad saavad paberkandjal juhendmaterjali.

Rohkem lipusüsteemist vaata siit: https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/ohvriabi-ennetustoo/lipususteem

Lipusüsteemi metoodika - laste ja noorte piireületavale seksuaalkäitumisele reageerimine. Videos räägib naistearst ja õppejõud Kai Part, kuidas Sensoa lipusüsteemi metoodika järgi määratleda laste ja noorte seksuaalkäitumist ja sellele sobivalt pedagoogiliselt reageerida.

Lipusüsteemi juhendmaterjali eesti keelde tõlkimist ja koolituse väljatöötamist on toetanud: