Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Вы здесь

Koolitus „Motiveeriv intervjueerimine töös vägivalda kasutanud inimestega“

пятница, 28.05.2021
13:00
17:00

Koolitus „Motiveeriv intervjueerimine töös vägivalda kasutanud inimestega“

Sotsiaalkindlustusamet korraldab koolituse nõustajatele teemal „Motiveeriv intervjueerimine töös vägivalda kasutanud inimestega“. Koolituse eesmärk on anda ülevaade motiveeriva intervjueerimise (MI) teooriast ja rakendusest praktikas vägivallatsejatega. Koolitus katab teemasid nagu kaasamine, ambivalentsus ja selle ületamine. Lisaks tuuakse näiteid strateegiatest ning tutvustatakse vahendeid, mis võivad töös kasuks tulla.

Koolitajateks on Tõnis Palgi ja Siim Värv. Tõnis Palgi on Sotsiaalkindlustusameti vägivallast loobumise tugiliini nõustaja, kes enda MI teekonda kirjeldab nii: “Minu esimene kokkupuude MI-ga oli 2009. aastal, kui läbisin MI algkursuse. Teadlik MI praktiseerija sai minust 2015. aastal, mil lõpetasin EMITA poolt korraldatud MI keskastme kursuse. Olen MI oskusi saanud edasi arendada õppides vanglateenistuses kasutusel oleva sekkumisprogrammi „Jõud muutuda (Uimastid ja alkohol)“ läbiviijaks, omandades seejuures ka programmi superviisori ja koolitaja ettevalmistuse. Sõltuvushäirega klientide juhendamine on andud mulle hea MI praktika, mida saab edukalt rakendada ka töös vägivalda toime pannud inimestega“. Siim Värv esindab Eesti Motiveeriva Intervjueerimise ja Treeningu Assotsiatsiooni (EMITA). EMITA eesmärgiks on tagada kvaliteetne professionaalne MI tase ja jätkusuutlikkus Eestis ning arendada koostööd ja infovahetust nii Eesti kui ka teiste riikide kolleegidega.

Koolitus toimub sel korral ainult veebis. Täpsemad detailid saadetakse pärast registreerimist.

Osalemiseks palume registreeruda hiljemalt 24. maiks 2021:

https://forms.gle/mnNmMv3gXVJni7CM9

 

Koolitust rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismi 2014-2021 programmi „Local Development and Poverty Reduction“ projekti „Ohvriabi süsteemi arendamine“ vahenditest.

 

Lisainfo: Heldi McCaskill, Vägivallast loobumise toetamise teenuse juht

[email protected]

59177852