Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Вы здесь

AS Hoolekandeteenused Tartu Kaunase

Tartu maakond
aadress: 
Tartu Linn
telefon: 
6771250
e-posti aadress: 

 

Meie elanike jaoks on korter kodu, kus rääkida oma rõõmudest ja muredest, mõista oma õiguseid ja kohustusi, näiteks panustame kordamööda söögi tegemisse. Meie kodus on eksimuste asemel õppetunnid ning tegevusjuhendajad toetavad, suunavad ja juhendavad elanikke nende tegemistes nii individuaalselt kui grupis.

tuba
Huvilised saavad osaleda nt rühmavõimlemises, linna üritustel käiakse nii individuaalselt kui ühiselt. Koos teiste Tartu üksustega käime väljasõidul, korraldame grillipidusid, jõulupidu, spordipäeva ja –laagrit. Meie kodus on oluline rääkida oma unistustest ja soovidest tegevusjuhendajale. Unistuste elluviimisel on olulisel kohal elanike igapäevane vaimse ja füüsilise tervise toetamine. Koostöös leiame üles iga elaniku tugevused, rakendame neid ja töötame igapäevaselt unistuste elluviimise nimel. Meie ettevõtte moto on “Tegusama elu kodud”. Pakume erivajadusega inimestele kodusid väikestes ja hubastes üksustes, mis asuvad kogukondades. Meie eesmärk on pakkuda igale inimesele just talle sobivaid tegevusi. Usume, et igal inimesel on omad tugevused, mida arendades saab ta elust rõõmu tunda.
Kaunase üksus 
Meie kodu on Annelinna korterites. Kõnniteed, ühistransport ja Tartu jalgrattaringluse võimalused aitavad elanikel mugavalt liikuda. Kõik linna pakutavad teenused on meile kättesaadavad, elanikud leiavad sobivad tegevused (töökoht, õppimisvõimalused, huvitegevus, kursused, rehabilitatsiooni teenused, poed, iluteenused jne). Meie kõigil kümnel pereliikmel on kodus oma roll ja ülesanded, mida nad jälgivad enda telefonis nutikalendrist. Elanikud on enda teadmisi täiendanud erinevatel koolitustel ja kasutavad õpitut igapäevaelus. Igale elanikule oleme leidnud meelepärase kodusisese või - välise huvitegevuse.
elutuba