Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Вы здесь

Paistu Sotsiaalkeskus

Viljandi maakond
aadress: 
Raamatukogu tee 2/2, Paistu küla, Viljandi vald, 69601 Viljandimaa
telefon: 
53322124
e-posti aadress: 

 

Paistu Sotsiaalkeskus asub Viljandist 12km kaugusel. Paistus on olemas toidupood, raamatukogu, rahvamaja ning kirik. Läheduses on bussipeatus. Paistu Sotsiaalkeskus asub 2- korruselises majas ning meil on 16 sotsiaalkorterit: 14 ühetoalist, millest 4 korterit on kohandatud liikumispuuetega inimestele, ja 2 korterit on kahetoalised. Igas korteris olemas miniköök: pliit, külmkapp, köögikubu, kraanikauss

tuba
Sotsiaalkeskuses tegutseb ka päevakeskus, kus on võimalus viia läbi erinevaid üritusi. Sotsiaalkeskuses osutatakse pesupesemise-, transpordi- ja sotsiaalnõustamise teenuseid, lisaks on võimalik käia vähemalt kaks korda kuus saunas. Tööpäevadel on võimalik tellida sooja lõunasööki. Ühiselt tähistatakse sotsiaalkeskuses erinevaid tähtpäevi: jõulud, jaanipäev, sõbrapäev, vastlapäev jne. Lisaks tähtpäevadele toimuvad keskuses erinevad sündmused: kevad- ja sügistalgud, suvepiknik, raamatukogupäevad koostöös Paistu raamatukoguga, ühised filmi vaatamised ja küpsetusringid. Organiseeritakse erinevaid väljasõite: muuseumid, looduskaunid kohad. Palju arvestatakse meie elanike huvidega, kuhu ja millal minna. Lähedal asuvas rahvamajas viiakse läbi erinevaid huviringe, millest on soovi korral võimalik osa saada.Paistu Sotsiaalkeskuse üheks eesmärgiks on inimese iseseisvuse toetamine ning suunamine ja juhendamine iseseisvaks eluks. Sotsiaaltöötaja ja tegevusjuhendaja abistavad võimalusel õppimisel ning töökoha leidmisel. Elanikke kaasatakse igapäevaselt töölaadsetesse tegevustesse ning juhendatakse asjaajamistel. Paistu Sotsiaalkeskuses on võimalik viibida seltskonnas ning samas ka olla omaette. Ürituste ja ühistegevuste planeerimisel arvestatakse elanike soovidega, sest nendele on üritus mõeldud. Paistus toimetatakse ühiselt: töötajad ja elanikud on meeskond.
Paistu Sotsiaalkeskus
Paistu Sotsiaalkeskusesse on võimalik kolida koos enda isiklike asjadega. Paistu Sotsiaalkeskuses on lubatud külalised ning ka ise käia teistel külas. Vajalik on vaid töötajate eelnev teavitamine. Töötajaid on majas kaks: sotsiaaltöötaja ja tegevusjuhendaja. Töötajatega saavad suhelda lisaks majaelanikele endile ka nende lähedased. Töötajad on olemas esmaspäevast reedeni päevasel ajal. Tegevusjuhendaja viib läbi päevakeskuses tegevusi, suhtleb elanikega, koostab tegevusplaane ja valmistab ette üritusi. Sotsiaaltöötaja abistab erinevate teenuste kättesaamisel, tagab sotsiaalkeskuse toimimise ning suhtleb elanikega nende soovide ja vajaduste väljaselgitamiseks. Meie jaoks on oluline Paistu Sotsiaalkeskuse elanike emotsionaalne heaolu ja turvatunde olemasolu. Vajadusel aitavad töötajad korraldada arstile mineku ning pakume ka transporti. Ravimite võtmisel pakume tuge ning inimesest lähtuvat lähenemist: vajadusel abistame ravimite valmispanekul, ravimite võtmise jälgimise ning vajadusel ka retseptide pikendamise ja apteegist ravimite väljaostmisel
elutuba