Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Вы здесь

SA Jõhvi Haigla

Ida-Viru maakond
aadress: 
Jaama 34a, 41532 Jõhvi
telefon: 
3331112
e-posti aadress: 

 

SA Jõhvi Haigla pakub hooldus- ja erihooldusteenust Kirde-Eesti keskpunktis - Jõhvi kesklinnas. Meie juures on tegevusjuhendajate ning hooldajate hoole all psüühikahäirega ja sügava liitpuudega inimesed, kes vajavad oma igapäevaeluga toimetulekul ööpäevaringselt abi ning pea kõigis tegevustes juhendamist.

tuba
Toetame iga meil teenust saava inimese arengut läbi kohandatud huvitegevuse pakkumise ning kaasame võimaluse korral lähedasi - lähedastega saab suhelda nii meie juures kui ka sotsiaalmeedia vahendusel (tahvelarvutite pilootprojekt Teliaga). Meil on majasisesed huviringid nagu näiteks käsitööring ja meisterdamine (voolimine-värvimine), meil töötab päevane ringijuhendaja. Meil on ilus kõrghaljastusega õueala ning olemas ka ajaveetmise võimalused terrassil. Meie igapäevasesse meeskonda kuuluvad tegevusjuhendajad ja hooldajad, kes täiendavad end järjepidevalt nii õigusaktides sätestatud nõudmistele vastavalt kui ka meie teenuse saajate (eri)vajadustest tulenevalt. Tööpere aitab teenuse saajaid nii pesemisel, söömisel kui ka kõikide muude tegevuste juures, kus meie abi vajatakse. Rakendame enda igapäevatöös EQUASS Assurance kvaliteedisüsteemi.
Jõhvi Haigla
Asume Tervisekeskus Corrigo II korrusel ning tänu tervisekeskuses töötavatele spetsialistidele saame oma teenuse saajatele pakkuda lisaks igapäevasele hooldusele ja juhendamisele ka taastusravi- ja rehabilitatsioonispetsialistide teenuseid ning tuge. Rehabilitatsioonimeeskonnas toetavad meid taastusravi õde, füsioterapeudid, tegevusterapeut, logopeedid. Perele ja lähedastele pakume kogemusnõustaja, psühholoogi ja sotsiaaltöötaja nõustamist. Arstiabi on kättesaadav esmaspäevast reedeni - olemas on nii pere- kui hambaarstid, psühhiaater, üldarst, infektsionist.
elutuba