Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Вы здесь

Koolitus „Riskide maandamine töös vägivalda kasutanud inimestega“

среда, 31.03.2021
Tallinn, veeb

Sotsiaalkindlustusamet korraldab koolituspäeva vägivalda kasutanud inimeste nõustajatele teemal „Riskide maandamine töös vägivalda kasutanud inimestega“. Koolituse eesmärk on anda sissevaade, kuidas riski ja abivajadust hinnata ning hindamise alusel riske maandada. Koolitust rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismi 2014-2021 programmi „Local Development and Poverty Reduction“ projekti „Ohvriabi süsteemi arendamine“ vahenditest.

Koolitajateks on Roman Krõlov ja Heldi McCaskill.

Roman on Sotsiaalkindlustusameti vägivallast loobumise tugiliini nõustaja ja on aastaid töötanud perevägivalla teemadega. Heldi on töötanud kohtupsühhiaatria haiglates Londonis tegevusterapeudina. Tema rolli üks põhieesmärke on olnud riskide maandamine ja kaitsefaktorite loomine.

Ajakava

10:00 – 10:30 Tutvumine – ootused ja soovid

10:30 – 12:00 Roman Krõlov – Riski hindamine nõustajatöös

12:00 – 13:00 Lõunapaus

13:00 – 14:30 Heldi McCaskill – Riskide maandamine

14:30 – 14:45 Sirutuspaus

14:45 – 16:00 Arutelu

Koolitus toimub Tallinnas. Võimalik on liituda ka veebi teel.

Osalemiseks palume registreeruda hiljemalt 5. märtsiks 2021 lingil:

https://forms.gle/7ih42QLsDjBq5X9j6

 

Lisainfo: Virve Kass, Ohvriabi ekspert lähisuhtevägivalla teemades, 51920299