Вы здесь

Võlanõustamise sissejuhatav koolitus teenust korraldavatele sotsiaaltöötajatele

понедельник, 26.10.2020
Tartu

Sotsiaalkindlustusameti kohalike omavalitsuste nõustamisüksus korraldab võlanõustamisalase koolituse, mis on mõeldud omavalitsuste sotsiaaltöötajatele, kes igapäevalt oma töös tegelevad toimetulekuraskustega ja võlaprobleemidega inimestega.

Koolituse eesmärgiks on tõsta sotsiaaltöötajate teadlikkust, et nad märkaksid, aitaksid ja suunaksid abivajajaid võlanõustamisteenusele. Kavandatavad täienduskoolitused aitavad suurendada sotsiaaltöötajate teadmisi võlanõustamisteenuse eesmärgi ja tegevuste osas, hinnata teenuse vajadust ja tulemuslikkust ning aitavad sotsiaaltöötajatel viia oma teadmised-oskused kooskõlla majandus- ja õiguskeskkonnas toimunud muutustega.

Koolitused viib läbi Nõustamiskeskus Sotsiaalne Kaasatus (Febrec OÜ). Nõustamiskeskuse eesmärgiks on sotsiaaltöö arendamine ja teostamine, erinevate nõustamis- ja sotsiaalteenuste osutamine ning koolituste korraldamine ja läbiviimine http://www.sotsiaalnekaasatus.eu/.

Koolituspäevale ootame Tartumaa, Põlvamaa, Võrumaa, Valgamaa (Otepää) ja Jõgevamaa (Põltsamaa ja Jõgeva) omavalitsute sotsiaaltööspetsialiste.

Koolitus on osalejatele tasuta. Koolitusgrupi suurus on kuni 20 inimest, ühe koolituse õppemaht on 7 akadeemilist tundi. Plaanime koolitused läbi viia kontaktõppena, olukorra halvenemisel muudame vajadusel koolitused veebipõhiseks. Täpsem info koolituse kohta saadetakse meilile.

Info koolituse kohta ja registreerimine: Kaie Pukk, 5770 4936, kaie.pukk@sotsiaalkindlustusamet.ee