Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Вы здесь

Konverents "Milleks noortele taastav õigus?"

среда, 01.12.2021
10:00
16:30
veebis

Sel aastal püüame taastava õiguse kuu konverentsil leida vastuse küsimusele, milleks noortele taastav õigus. Esinejad Eestist ja piiri tagant vaatavad teemale otsa erinevate nurkade alt, pannes meid kõiki mõtlema sellele, kuivõrd olulist rolli taastaval õigusel põhinev lähenemine võib mängida noori ümbritsevates keskkondades ja olukordades. Tõenäoliselt ei jõua me päeva jooksul kõikide vastusteni, küll aga saame lubada mõtteainet ja ideid edasiseks neile, kes töötavad noortega haridussüsteemis, õiguskaitses, noorsootöös või puutuvad noortega kokku tavalise kaaslasena kogukonnas.

Teiste seas astuvad üles:
• Andres Aru Õiguskantsleri Kantseleist, kes räägib laste õigustest ja selleks, miks oluline lapsi kuulata, mõista ja toetada;
• Tali Gal Haifa Ülikoolist Iisraelis, kes räägib noorte vajaduste ja õiguste mudelist ning selle ühildamisest taastava õigusega;
• Taimi Nilson Sotsiaalkindlustusametist, kes räägib taastava õiguse võimalikust kasutegurist töös traumakogemusega noortega kinnises lasteasutuses;
• Gert Jan Slump Hollandist, kes tutvustab Amsterdamist alguse saanud noortekohtu mudelit, mis võimaldab noortel ise olla õigluse ja õiguse kujundajad;
• Margarita Ingel Politsei- ja Piirivalveametist, kes räägib suvel käivitunud projektist “Taastava õiguse põhimõtetel toimiv kogukond”;
• Elo Lättemägi Ennetustegevuse Keskusest, kes kõneleb Pere Lahendusringi meetodi rakendamisest taastava õiguse lähenemisena;
• Annegrete Johanson Sotsiaalkindlustusametist räägib lähemalt sellest, milline arendustöö on Eestis käsil, et võimaldada taastava õiguse kasutamist ka eriti ränkade ja raskete juhtumite puhul, kui kannatanu seda soovib;
• Lisaks mõned üllatusesinejad mitme maa ja mere tagant.

Päevale tõmbame joone alla paneelarutelus, kus oma peegelduse päevale teevad noorsootöötaja, lastekaitsetöötaja, kooli esindaja, politseinik ja prokurör.

Päeva veab ja suunab Urmas Vaino. Osalejatel on võimalik kogu päeva jooksul olla aktiivselt kaasas ja küsida esinejatelt küsimusi Worksup keskkonna vahendusel.