Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Вы здесь

Meie MTÜ

Järva maakond
aadress: 
Lasteaia 4. 73501 Aravete, Järva vald, Järva maakond
telefon: 
56626840
e-posti aadress: 

 

MTÜ MEIE pakub erihoolekande teenust kodus elavatele inimestele Järva valla põhja piirkonnas (Ambla, Aravete, Ahula). Tihe koostöö on Aravete Hooldekeskuse igapäevaelu toetamise teenuse saajatega. Hetkel on meie juures teenusel vaid mehed. Tegevusjuhendajate vahel on töö jaotatud nii, et üks juhendaja on põhiline ja nö usaldusisik, teine tegeleb üldisemate küsimustega.

tegevused
Oleme oma tutvus- ja silmaringi laiendanud koos Imavere Päevakeskuse klientidega, käinud ekskursioonil Soomes ja Lätis. Samuti on meil sõbrad Kose Päevakeskuses. Sünnipäevad ja muidu koosviibimised kulgevad väikese kohvilaua taga ja ettevalmistused teevad meie teenuse saajad juhendamisel ikka ise. Tulevikus soovime suurendada kooskäimise võimalusi ja ühistegevusi, mille suunas me ka liigume.
sport
Teenust pakutakse inimeste kodudes, seega on enamus meie tegevustest üks-ühele toimetused. Kuna paljud teenuse saajad elavad vanades eramajades, siis on vaja juhendamist igapäevaste tegevuste juures, hügieenitingimuste parandamisel, asjaajamistel, sotsiaalsete suhete loomisel. Sotsiaalsete suhete aktiviseerimiseks käime üldjuhul kord nädalas koos, kasutades selleks Ambla kultuurimaja ruume, organiseerides väljasõite ja piknikuid vabas õhus.