Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Вы здесь

Loodusmeel MTÜ

Järva maakond
aadress: 
Rüütli 2, Paide
telefon: 
55598414
e-posti aadress: 

 

Erihoolekandeteenuseid osutame isiku eluruumides ja Loodusmeel MTÜ tegevuskohtades Paide linnas. MTÜ Loodusmeel osutab erihoolekandeteenuseid Järvamaal. Meie jaoks on oluline iga inimese puhul mõista tervikpilti ning toetada sellest lähtuvalt tema toimetulekut igapäevaelu tegevustega. Et tuua inimese ellu rohkem rõõmu ja sisemist tasakaalu toimub suur osa meie tööst looduskeskkonnas.

tegevused
Toetatud elamise teenus: teenuse eesmärk on pakkuda teenuse saajale tuge võimalikult parima toimetuleku tagamiseks iseseisvalt elades. Keskmes on tegevuste planeerimine igapäevaelus, probleemilahedusoskus, abi küsimise julgus ja raha kasutamine. Tähtsaks peame võrgustikutööd pereliikmete ja omavalitsustega. Töötamise toetamise teenuse eesmärk on juhendada ja nõustada inimest tema võimetele vastava sobiva töö otsimise ja töötamise ajal. Oleme koostöös mitme mittetulundusühinguga, et korraldada tööharjutusi ja kujundada tööharjumust. Teenuse raames kaasame nõustajatena rehabilitatsioonimeeskonna liikmeid (tegevusterapeut, füsioterapeut, eripedagoog).
Loodusmeel MTÜ
Igapäevaelu toetamise teenus: teenuse raames on keskmes sotsiaalne suhtlemine, vaba aja tegevused ja vaba aja sisustamine. Meetodina kasutame õppimist ja kogemuste omandamist läbi erinevate praktiliste tegevuste. Lisaks leiame/otsime võimalusi tööoskuste õppimiseks ja tööharjumuse kujundamiseks. Teenuse raames kaasame erinevaid spetsialiste rehabilitatsioonimeeskonnast (nt psühholoog, sotsiaaltöötaja, tegevusterapeut, kogemusnõustaja).
käsitöö