Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kirjutustõlke teenus

Kirjutustõlge on mõeldud eelkõige vaegkuuljatele, kelle jaoks teeb kirjutustõlk kuuldava teksti kirjalikuks tekstiks, mida on võimalik ekraanilt kohe lugeda.

Kellele?

Kirjutustõlketeenuse sihtrühma kuuluvad kuulmislangusega inimesed, mis tähendab, et teenuse saajale on määratud kas kuulmispuue või esineb kuulmispuue ühe puudeliigina liitpuude koosseisus või on tal vähenenud töövõime või eriarsti poolt väljastatud kuulmislanguse tõend (mõõduka, tugeva või sügava kuulmislanguse esinemise kohta).

Kuidas saada?

Teenuse kasutamiseks saab tõlketellimuse esitada otse teenusepakkujale, kes annab tellimuse kättesaamise kinnituse või küsib vajaduse korral lisainfot.

Tellimuste esitamiseks on kolm võimalust

Isikuandmete liigid

Töötlemise eesmärk

Töötleja

Ees- ja perekonnanimi, isikukood

Isiku tuvastamine

Teenuseosutaja ja SKA

Elukoht

Sihtrühma paiknemise kaardistamine kohalike omavalitsuste täpsusega TK, SKA ja RR andmebaasi põhjal

SKA

Meiliaadress

Teenusega seotud olulise info edastamine, tagasiside küsimine (va reklaam)

Teenuseosutaja ja SKA

Puuduva või vähenenud töövõime olemasolu

Sihtrühma kuulumise tuvastamine, sh vähenenud töövõime tõendamine TK ja SKA andmebaasi põhjal

SKA

Puude olemasolu Sihtrühma kuulumise tuvastamine SKA

Sotsiaalkindlustusamet võtab seireandmete kogumise eesmärgil teenusekasutajatega meili teel ühendust

Euroopa Liidu kaasrahastamise logo

Teenust tellitakse ja rahastatakse välisvahenditest „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava  2021–2027“; „Pikaajalise hoolduse kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine (2021-2027.4.09.23-0002)“.  

Rohkem infot sotsiaalministeeriumi kodulehel

Kontakt

Karmen Orlovski

Sotsiaalkindlustusameti tõlketeenuste projektijuht

Viimati uuendatud 19.01.2024

Kas sellest lehest oli abi?