Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kaugtõlke teenus

Tasuta kaugtõlketeenus on mõeldud kuulmispuudega inimestele (peamiselt kurtidele), kes vajavad viipekeeletõlgi abi. Kaugtõlketeenust osutatakse Skype’i kaudu.

Kellele?

Tasuta kaugtõlketeenus on mõeldud kuulmispuudega inimestele (peamiselt kurtidele), kes vajavad viipekeeletõlgi abi. Täpsemalt saavad teenust kasutada

  • 7–15-aastased kuulmispuudega lapsed
  • kuulmispuudega tööealised inimesed, kellele on määratud vähenenud töövõime (vana süsteemi järgi töövõimetus)
  • vanaduspensioniealised kuulmispuudega inimesed

Kuidas saada?

Kaugtõlketeenust osutatakse Skype’i kaudu.

Kaugtõlke teenuse kasutamiseks saab ühendust võtta kaugtõlke teenuse pakkujaga, helistades Skype'i kontaktil „kaugtõlge“ (Skype'i kasutaja: [email protected]).

Teenus on sissehelistamiseks avatud esmaspäevast reedeni kell 9–18 ja laupäeviti kell 10–16.

Esmaspäeviti, kolmapäeviti ja  reedeti kell 11–15 töötavad kaks tõlki samal ajal ehk on avatud paralleelliin.

Kaugtõlketeenust osutab esmaspäeviti, kolmapäeviti, reedeti ja laupäeviti Viipekeeletõlkide OÜ ning teisipäeviti ja neljapäeviti MTÜ Tartu Viipekeeletõlgid.

Isikuandmete liigid Töötlemise eesmärk Töötleja
Ees- ja perekonnanimi, isikukood Isiku tuvastamine Teenuseosutaja ja sotsiaalkindlustusamet
Elukoht Sihtrühma paiknemise kaardistamine kohalike omavalitsuste täpsusega TK, SKA ja RR andmebaasi põhjal sotsiaalkindlustusamet
Skype nimi Teenusega seotud olulise info edastamine, tagasiside küsimine (va reklaam) Teenuseosutaja ja sotsiaalkindlustusamet
Puuduva või vähenenud töövõime olemasolu Sihtrühma kuulumise tuvastamine, sh vähenenud töövõime tõendamine TK ja SKA andmebaasi põhjal sotsiaalkindlustusamet
Puude olemasolu Sihtrühma kuulumise tuvastamine sotsiaalkindlustusamet

Kontakt

Karmen Orlovski

Sotsiaalkindlustusameti tõlketeenuste projektijuht

Kaugtõlketeenust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest, mis on eraldatud järgnevatest ESF meetme alampunktidest: „Kuulmispuudega inimestele suunatud tõlketeenuste arendamine ja pakkumine“; „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“  ning „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ raames

Rohkem infot: https://www.sm.ee/euroopa-sotsiaalfond

Viimati uuendatud 05.06.2023

Kas sellest lehest oli abi?