Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kaugtõlke teenus

Tasuta kaugtõlketeenus on mõeldud kuulmispuudega inimestele (peamiselt kurtidele), kes vajavad viipekeeletõlgi abi. Kaugtõlketeenust osutatakse Skype’i kaudu.

Kellele?

Kaugtõlketeenuse sihtrühma kuuluvad kuulmislangusega inimesed, mis tähendab, et teenuse saajale on määratud kas kuulmispuue või esineb kuulmispuue ühe puudeliigina liitpuude koosseisus või on tal vähenenud töövõime või eriarsti väljastatud kuulmislanguse tõend (mõõduka, tugeva või sügava kuulmislanguse esinemise kohta).

Kuidas saada?

Kaugtõlketeenust osutatakse Skype’i kaudu.

Kaugtõlke teenuse kasutamiseks saab ühendust võtta kaugtõlke teenuse pakkujaga, helistades Skype'i kontaktil „kaugtõlge“ (Skype'i kasutaja: [email protected]).

Teenus on Skype'i kaudu kättesaadav esmaspäevast reedeni 918, paralleelliin on avatud esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel kell 1115 ning
teisipäeval 10
12. Laupäeviti on teenus sisse helistamiseks avatud 10–16. Tõlketeenust osutavad Viipekeeletõlkide OÜ ja MTÜ Tartu Viipekeeletõlgid.

Isikuandmete liigid

Töötlemise eesmärk

Töötleja

Ees- ja perekonnanimi, isikukood Isiku tuvastamine Teenuseosutaja ja sotsiaalkindlustusamet
Elukoht Sihtrühma paiknemise kaardistamine kohalike omavalitsuste täpsusega TK, SKA ja RR andmebaasi põhjal Sotsiaalkindlustusamet
Skype'i nimi Teenusega seotud olulise info edastamine, tagasiside küsimine (v.a reklaam) Teenuseosutaja ja sotsiaalkindlustusamet
Puuduva või vähenenud töövõime olemasolu Sihtrühma kuulumise tuvastamine, sh vähenenud töövõime tõendamine TK ja SKA andmebaasi põhjal Sotsiaalkindlustusamet
Puude olemasolu Sihtrühma kuulumise tuvastamine Sotsiaalkindlustusamet
E-post Seireandmete kogumine Sotsiaalkindlustusamet

Sotsiaalkindlustusamet võtab seireandmete kogumise eesmärgil teenusekasutajatega meili teel ühendust.

Kontakt

Sandra Laurimaa

Sotsiaalkindlustusameti tõlketeenuste projektijuht

Teenust tellitakse ja rahastatakse välisvahenditest „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2021–2027“; „Pikaajalise hoolduse kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine (2021-2027.4.09.23-0002)“.  

Rohkem infot sotsiaalministeeriumi kodulehel 

Euroopa Liidu kaasrahastamise logo

Viimati uuendatud 05.06.2024

Kas sellest lehest oli abi?