Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pikaajaline kaitstud töö

Sa soovid teha tööd vaatamata sellele, et oled vähenenud töövõimega ja oma terviseseisundi tõttu ei ole võimeline töötama tavapärastes töötingimustes? Sel juhul võib sulle abiks olla pikaajaline kaitstud töö teenus, mille raames saad teha võimetekohaseid tööülesandeid sulle jõukohases töötempos. Kaitstult töötamine toimub erivajadusi arvestavas töökeskkonnas ning järjepideval juhendamisel.

Kellele?

Pikaajalise kaitstud töö teenusele saad tulla, kui

  • oled tööealine (alates 16. eluaastast kuni vanaduspensionieani), kuid sul on tuvastatud puuduv töövõime või oled tunnistatud 80–100% ulatuses töövõimetuks.
  • sul on diagnoositud psüühikahäire, nägemispuue, varasem peaajutrauma või ajukahjustust tekitav haigus.

Hinda ka oma töösuutlikkust – pikaajalisel kaitstud töö teenusel olles pead suutma keskmiselt 10 tundi nädalas eesmärgipäraselt töötada.

Sul ei ole võimalik teenust saada juhul, kui sa juba kasutad ööpäevaringset erihooldusteenust või töötamise toetamise teenust sotsiaalkindlustusametist või lühiajalise kaitstud töö teenust töötukassast.

Kuidas saan?

Kui soovid pikaajalise kaitstud töötamise teenusele asuda, esita palun taotlus sotsiaalkindlustusametile.

Taotluse esitamiseks on mitu võimalust – vali, milline neist on sulle mugavam:

Taotlusel on sul võimalik ära märkida ka oma soovid kaitstult töötamise asukoha ja teenusepakkuja kohta.

Taotlus vaadatakse läbi 40 tööpäeva jooksul ja sulle antakse teada, kas ja millal saad pikaajalisele kaitstud töö teenusele asuda.

Teenuse korraldus

Kaitstud töötamise teenust pakutakse selleks spetsiaalselt loodud töökohtades teenusepakkuja juures. 

Pikaajaline kaitstud töö teenus jaguneb mitmeks etapiks: I etapis, mis kestab kuni 4 kuud, toimub erinevate tööde proovimine ja harjutamine sinu töösuutlikkuse hindamiseks. Selguvad sulle sobivad tööülesanded ning saad harjuda töötamisega ja uue keskkonnaga. II etapis töötad kaitstud tingimustes juhendamise toel teenusepakkuja juures vähemalt 40 tundi kuus. Kui sa suundud tööle avatud tööturule või oled töötanud II etapis kuni 3 aastat, on sul võimalik saada teenusepakkujalt jätkuvalt tuge ja nõustamist töötamiseks teenuse III etapis.

Viimati uuendatud 27.01.2023