Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pikaajaline kaitstud töö

Sa soovid teha tööd hoolimata sellest, et oled vähenenud töövõimega ja oma terviseseisundi tõttu ei ole võimeline töötama tavapärastes töötingimustes? Sel juhul võib sulle abiks olla pikaajaline kaitstud töö teenus, mille raames saad teha võimetekohast tööd sulle jõukohases töötempos. Kaitstult töötamine toimub erivajadusi arvestavas töökeskkonnas ning järjepideval juhendamisel.

Kellele?

Pikaajalise kaitstud töö teenusele saad tulla, kui

  • oled tööealine (alates 16. eluaastast kuni vanaduspensionieani), kuid sul on tuvastatud puuduv töövõime või oled tunnistatud 80–100% ulatuses töövõimetuks
  • sul on diagnoositud psüühikahäire, nägemispuue, varasem peaajutrauma või ajukahjustust tekitav haigus.

Hinda ka oma töösuutlikkust: pikaajalisel kaitstud töö teenusel olles pead suutma keskmiselt 10 tundi nädalas eesmärgipäraselt töötada.

Sul ei ole võimalik teenust saada juhul, kui sa juba kasutad ööpäevaringset erihooldusteenust või töötamise toetamise teenust sotsiaalkindlustusametist või lühiajalise kaitstud töö teenust töötukassast.

Teenuse korraldus

Kaitstud töötamise teenust pakutakse selleks spetsiaalselt loodud töökohtades teenuseosutaja juures. 

Pikaajaline kaitstud töö teenus jaguneb mitmeks etapiks. I etapis, mis kestab kuni neli kuud, proovitakse ja harjutatakse erinevaid töid, et hinnata sinu töösuutlikkust. Selguvad sulle sobivad tööülesanded ning saad töötamise ja uue keskkonnaga harjuda. II etapis töötad kaitstud tingimustes juhendamise toel teenuseosutaja juures vähemalt 40 tundi kuus. Kui asud tööle avatud tööturul või oled töötanud II etapis kuni kolm aastat, on sul võimalik saada teenuseosutajalt tuge ja nõustamist töötamiseks teenuse III etapis.

Projekti rahastatakse ESF vahenditest „TAT „Sotsiaalkaitse ja pikaajalise hoolduse kättesaadavus“, alategevus „Kaitstud töö teenuse väljaarendamine ja osutamine“. Projekt lõpeb 31.12.2023.

Rohkem infot projekti ja selle lõppemise kohta leiad sotsiaalministeeriumi kodulehel.

27.09.2023 toimus infopäev „Pikaajalise kaitstud töö teenuse lõppemine 31.12.2023“. Infopäeva esitlused:

Euroopa Sotsiaalfondi logo

Kontaktid

Täpsemalt saad küsida sotsiaalkindlustusameti pikaajalise kaitstud töö projektimeeskonnalt:

Kerli Kaljur, koordinaator
e-post [email protected]
telefon 5356 8170

Katrin Tiideberg, koordinaator
e-post [email protected]
telefon 5382 8841

Viimati uuendatud 16.05.2024

Kas sellest lehest oli abi?