Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pikaajaline kaitstud töö

Sa soovid teha tööd hoolimata sellest, et oled vähenenud töövõimega ja oma terviseseisundi tõttu ei ole võimeline töötama tavapärastes töötingimustes? Sel juhul võib sulle abiks olla pikaajaline kaitstud töö teenus, mille raames saad teha võimetekohast tööd sulle jõukohases töötempos. Kaitstult töötamine toimub erivajadusi arvestavas töökeskkonnas ning järjepideval juhendamisel.

Kellele?

Pikaajalise kaitstud töö teenusele saad tulla, kui

  • oled tööealine (alates 16. eluaastast kuni vanaduspensionieani), kuid sul on tuvastatud puuduv töövõime või oled tunnistatud 80–100% ulatuses töövõimetuks
  • sul on diagnoositud psüühikahäire, nägemispuue, varasem peaajutrauma või ajukahjustust tekitav haigus.

Hinda ka oma töösuutlikkust: pikaajalisel kaitstud töö teenusel olles pead suutma keskmiselt 10 tundi nädalas eesmärgipäraselt töötada.

Sul ei ole võimalik teenust saada juhul, kui sa juba kasutad ööpäevaringset erihooldusteenust või töötamise toetamise teenust sotsiaalkindlustusametist või lühiajalise kaitstud töö teenust töötukassast.

Kuidas saan?

Kui soovid pikaajalise kaitstud töötamise teenusele asuda, esita palun taotlus sotsiaalkindlustusametile.

Taotluse esitamiseks on mitu võimalust, vali endale mugavaim:

Taotluses on sul võimalik ära märkida ka oma soovid kaitstult töötamise asukoha ja teenusepakkuja kohta.

Taotlus vaadatakse läbi 40 tööpäeva jooksul ja sulle antakse teada, kas ja millal saad pikaajalisele kaitstud töö teenusele asuda.

Teenuse korraldus

Kaitstud töötamise teenust pakutakse selleks spetsiaalselt loodud töökohtades teenuseosutaja juures. 

Pikaajaline kaitstud töö teenus jaguneb mitmeks etapiks: I etapis, mis kestab kuni neli kuud, proovitakse ja harjutatakse erinevaid töid, et hinnata sinu töösuutlikkust. Selguvad sulle sobivad tööülesanded ning saad harjuda töötamisega ja uue keskkonnaga. II etapis töötad kaitstud tingimustes juhendamise toel teenuseosutaja juures vähemalt 40 tundi kuus. Kui asud tööle avatud tööturule või oled töötanud II etapis kuni kolm aastat, on sul võimalik saada teenuseosutajalt tuge ja nõustamist töötamiseks teenuse III etapis.

Projekti rahastatakse ESF vahenditest „TAT „Sotsiaalkaitse ja pikaajalise hoolduse kättesaadavus“, alategevus „Kaitstud töö teenuse väljaarendamine ja osutamine“. Projekt lõpeb 31.12.2023.

Rohkem infot projekti ja selle lõppemise kohta leiad siit.

27.09.2023 toimus infopäev „Pikaajalise kaitstud töö teenuse lõppemine 31.12.2023“. Infopäeva esitlused:

Kaasrahastanud_EL_kaksiklogo

Kontaktid

Täpsemalt saad küsida sotsiaalkindlustusameti pikaajalise kaitstud töö projektimeeskonnalt:

Helle Villem, projektijuht
e-post: [email protected]
telefon: 5300 1509

Kerli Kaljur, koordinaator
e-post: [email protected]
telefon: 5356 8170

Katrin Tiideberg, koordinaator
e-post: [email protected]
telefon: 5382 8841

Viimati uuendatud 03.10.2023

Kas sellest lehest oli abi?