Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Abivahendi vajajale

Abivahend on toode või vahend, mille abil on võimalik parandada või säilitada füüsilist ja sotsiaalset iseseisvust ning tegevus- ja töövõimet. Abivahendeid on võimalik soetada riigi soodustusega.

Vajad abivahendit, mis aitaks sul või sinu lähedasel igapäevaeluga paremini toime tulla? 
Sellisteks abivahenditeks on näiteks ratastoolid, kuuldeaparaadid, mähkmed, proteesid, kargud, jne. Vaata täpsemat loetelu abivahendite teatmikust.

Lapsele

Hüvitame abivahendi

 • kuni 18-aastastele lastele, kellele on määratud puue
 • kuni 18-aastastele lastele, kellele ei ole puuet määratud, kuid on väljastatud eriarsti tõend abivahendi vajaduse kohta
 • 1617-aastastele, kellel on tuvastatud osaline või puuduv töövõime

Tööealisele

Hüvitame abivahendi tööealistele, kellel on 

 •  osaline või puuduv töövõime
 •  töövõimetus alates 40%
 •  määratud puue

Vanaduspensionärile

Sinul ei eelda abivahendi saamine puude ega töövõime languse olemasolu.

kargud

Rinnaprotees, silmaprotees, üla- või alajäsemeprotees, proteesihülss, kuulmisabivahend, heli ülekandesüsteem, juukseprotees

Kui vajad neid abivahendeid, piisab riigi soodustuse saamiseks ainult arstitõendist, kus on näidatud konkreetse abivahendi vajadus.

Juukseproteesid kuuluvad abivahendite loetellu alates 1. novembrist 2023. Abivahendi vajaduse tuvastamise ja abivahendi tõendi väljastamise õigus ja pädevus on ainult naha- ja suguhaiguste arstil (dermatoveneroloogil), kes on tuvastanud inimesel juuste täieliku puudumise. Riigi 70% soodustusega on võimalik soetada nelja aasta jooksul kaks individuaalselt valmistatud juukseproteesi. Juukseproteesi riigi soodustusega soetamiseks tuleb teha erimenetluse taotlus

Nägemisabivahend: valgusfiltrid, prilliklaasid, suurendusklaasid, binokkel jm

Nägemisabivahendi riigi soodustuse saamiseks tuleb abivahendeid müüvas ettevõttes esitada isikut tõendav dokument ja silmaarsti või optometristi väljastatud (abivahendi) tõend, kus on näidatud konkreetse abivahendi vajadus ja nägemisteravus.

Nägemisabivahendeid kompenseeritakse inimesele, kelle nägemisteravus paremini nägevas silmas koos korrektsiooniga on 0,3 (lastel 0,5) või alla selle või ja/või silmade vaateväli kitsam kui 30 kraadi.

Pane tähele!

 • Prilliraamidele ei ole riigi soodustust ette nähtud.
 • Riigi soodustusega saavad nägemisabivahendeid müüa sotsiaalkindlustusameti lepingupartneritest ettevõtted. Lepingupartnereid saad otsida kaardirakenduse abil.
 • Tõendile peab olema kindlasti märgitud nägemisteravus.
 • Praegu on abivahendi tõend paberil. Pärast ettevõtte külastamist jäta tõend enda kätte juhuks, kui vajad edaspidi teisi tõendile märgitud abivahendeid.

Riigi soodustus nägemisabivahenditele on olenevalt abivahendist 70–90%. Rohkem infot kompenseeritavate nägemisabivahendite kohta leiad abivahendite loetelust.

Soodustuse määrad

 • Kuni 18-aastaste puudega või osalise või puuduva töövõimega laste puhul hüvitab riik 90% abivahendi piirhinnast.
 • Kuni 18-aastaste laste puhul, kellele puuet ei ole määratud, hüvitab riik 50% abivahendi piirhinnast.
 • 1826-aastaste õppivate puudega või osalise või puuduva töövõimega tööealistele on riigi soodustus 90% abivahendi piirhinnast.
 • Osalise või puuduva töövõimega tööealiste ja vanaduspensioniealiste inimeste puhul on soodustus olenevalt konkreetsest abivahendist 4090% abivahendi piirhinnast.
 • Toimetulekutoetuse saajale hüvitab riik 95% abivahendi piirhinnast.
abivahendi soodustuse määrad

Riigi soodustusega abivahendi saamiseks toimi alljärgnevalt.

 1. Spetsialist või arst tuvastab su abivahendi vajaduse ja paneb selle kirja abivahendi pabertõendile. Vajaduse tuvastamiseks pöördu perearsti, üldarsti, arst-residendi, eriarsti, õe, ämmaemanda, tegevusterapeudi, füsioterapeudi või logopeedi poole. Abivahendi vajadus võib olla näidatud ka rehabilitatsiooniplaanis. See, kes konkreetsele abivahendile tõendi võib väljastada, oleneb abivahendist:
 2. Pöördu abivahendi ettevõtte poole
abivahendi saamise skeem

Riigi soodustust on võimalik saada ettevõtetes, kes on sotsiaalkindlustusametiga lepingu sõlminud. Endale sobivaima abivahendi pakkuja leiad allpool olevast kaardirakendusest.

Ära unusta kaasa võtta abivahendi pabertõendit ja isikut tõendavat dokumenti.

Kui oled 18–26-aastane ja õpid välismaal, võta kaasa ka koolitõendi koopia. Kui oled määratud eestkostjaks, siis kohtumääruse koopia. Kui lähed tehingut tegema abivahendit vajava inimese eest, siis võta lisaks enda isikut tõendavale dokumendile kaasa ka lihtvolitus, et võid tema eest tehinguid teha.
Põhjendatud juhtudel on võimalik Sul taotleda erimenetlust.
Oma abivahendite ostu- ja üüritehingute kohta saad infot vaadata ameti iseteenindusest.

Abivahendi soetamisel on sinu omaosaluse suurus alati vähemalt 7 eurot (välja arvatud inkontinentsitoodete ostul ning abivahendi üürimisel). Abivahendi soodustuse arvutame abivahendite loetelus näidatud piirhinnast. Abivahendi müüja arvestab soodustuse ostetavalt tootelt maha tehingu tegemisel poes. Kui abivahendi müügihind jääb riigi kehtestatud piirhinna sisse, siis maksad ettevõttele ainult omaosaluse summa. Kui abivahendi müügihind ületab piirhinda, siis lisaks omaosalusele maksad ka piirhinna ja abivahendi maksumuse vahe.

Arvutuskäik:
Arst on sulle välja kirjutanud ratastooli. Ettevõttes selgub, et sulle sobib ratastool, millele on kehtestatud üüri piirhinnaks kuus 34,50 eurot ning riigipoolne soodustus sellest on 90%. Ettevõtte spetsialist leiab sulle sobiva ratastooli piirhinna siseselt, maksumusega 27,80 eurot kuus. Riik tasub sinu eest 90% abivahendi maksumusest ehk 25,02 eurot ning sinu omaosaluse suuruseks jääb 2,78 eurot. Arvutuskäik: 27,8-(27,8*0,9)=2,78 eurot.

Kui sinule sobiva ratastooli üürihind kuus on 45 eurot (ehk üürihind kuus on suurem, kui kehtestatud piirhind 34,5 eurot), siis riik tasub sinu eest 90% piirhinnast ehk kokku 31,05 eurot. Summa mis jääb piirhinna ja abivahendi maksumuse vahele tuleb sinul endal tasuda. Seega jääb sinu omaosaluse suuruseks 13,95 eurot. Sellisel juhul on sul õigus esitada piirhinna suurendamiseks . Arvutuskäik: 45-(34,5*0,9)=13,95 eurot.

ratastoolid

Mis on erimenetlus?

Põhjendatud juhtudel on võimalik taotleda erimenetlust. Taotlus tuleb esitada sotsiaalkindlustusametile enne abivahendi soetamist (kui tehing on juba tehtud, ei saa erimenetlust taotleda).


Erimenetlust saad taotleda alljärgnevatel juhtudel

 • Omaosaluse vähendamiseks. Omaosalus on summa, mille pead tasuma oma abivahendi eest. Omaosaluse summa suurus sõltub abivahendist, selle maksumusest ning piirmäärast. Täpsemat infot leiad siit. Sotsiaalkindlustusamet vähendab omaosalust juhul, kui taotlejale või tema perekonnale on taotlemise kuul või sellele eelnenud 12 kuu jooksul makstud toimetulekutoetust. 
  Kui su majanduslik olukord ei võimalda omaosalust tasuda, võib sotsiaalkindlustusamet vähendada abivahendi omaosalust kuni viie protsendini abivahendi maksumusest. Selleks tuleb esitada omaosaluse vähendamise taotlus ning nõusolek vaadata sissetulekutega seotud andmeid erinevatest infosüsteemides või andmekogudest. Omaosaluse vähendamisel võtame arvesse taotleja (laste puhul seadusliku esindaja) sissetulekuid, igakuiseid kohustusi abivahenditele ja toimetulekupiiri.
 • Uue abivahendi soetamiseks, kuna kasutuses olev abivahend ei vasta enam su vajadustele (näiteks on su kuulmine või nägemine halvenenud; abivahend on väikseks jäänud, sest laps on kasvanud; abivahend hävines õnnetusjuhtumi tagajärjel jne).
 • Vajad abivahendit, mida ei ole kantud abivahendite loetellu, kuid ilma selle abivahendita ei tule sa igapäevaelus toime.
 • Vajad abivahendit, mille puhul on abivahendite loetelus märge „eritaotlus".
 • Vajad suuremat kogust abivahendit, kui riigi soodustusega on võimalik saada. Kui sul on diagnoosist või funktsionaalhäirest tulenev vajadus suurendada abivahendite kogust, saab taotleda koguse suurendamist. Näiteks on lapsele vaja üürida ühte seisulauda koju ja teist lasteaeda või kooli.
 • Su abivahend on kallim kui piirhind, millest arvutatakse riigi soodustus. Näiteks: Käru üüri piirhind kuus on 145 eurot ning riigipoolne soodustus sellest on 90%. Ettevõttes selgub, et sobiva käru üüri hind kuus on 160 eurot (ehk maksumus ületab piirhinda). Sel juhul tasub riik sinu eest 90% 145 eurost ehk kokku 130,50 eurot. Sinu omaosaluseks jääb antud juhul 29,50 eurot kuus. Sul on õigus esitada taotlus piirhinna suurendamiseks. Kui sulle sobiva abivahendi piirhinda suurendatakse, hakkab riik sinu eest tasuma 90% 160 eurost ehk 144 eurot.
  NB! Piirhinda suurendame juhul, kui piirhinna sees sulle sobivaid abivahendeid ei leidu.
 • Kui soovid üürida abivahendit, mida on võimalik ainult osta, või osta abivahendit, mida on võimalik ainult üürida, saab sotsiaalkindlustusamet seda põhjendatud vajaduse korral võimaldada. Kuid mõtle kindlasti üürimise ja väljaostu erinevustele. Abivahendi üüri hinnas on vajadusel abivahendi hooldus ja remont. Ettevõttel on kohustus teatud aja möödudes teha välja üüritud abivahendile korraline hooldus. Sel ajal on sul õigus kasutada asendustoodet. Kui üürid abivahendit, siis on võimalik see tervisliku seisundi muutumisel välja vahetada toote vastu, mis vastaks paremini sinu vajadustele.

Erimenetluse taotlemiseks vajalikud dokumendid

 • Koopia abivahendi tõendist, kus on kirjas vajaminev abivahend. Samuti võib vajaminev abivahend olla välja toodud rehabilitatsiooniplaanis. Kui abivahendi vajadus on välja toodud rehabilitatsiooniplaanis, siis seda meile esitada ei ole vaja. Tõendile võid lisada terapeudi põhjalikuma hinnangu (või video) abivahendi sobivuse ja vajalikkuse kohta. 

NB! Loeteluvälise abivahendi taotlemisel on vaja esitada eriarsti, füsioterapeudi või tegevusterapeudi tõend abivahendi vajaduse kohta.

 • Kui soovid abivahendi piirhinna suurendamist; abivahendit, mida ei ole kantud abivahendite loetellu; üüritava abivahendi ostmist või ostetava abivahendi üürimist või abivahendit, millele ei ole abivahendite loetelus kehtestatud piirhinda, pead lisama kaks eri ettevõtete võrdsetel alustel hinnapakkumist.

Pane tähele! Kui sulle sobivat abivahendit pakub ainult üks ettevõte, siis saadki taotlusele lisada ainult ühe hinnapakkumise. Taotlusel too see selgituse osas ka välja.

Lisadokumendid

 • Kui oled 1826-aastane ja õpid välismaal, lisa ka koolitõendi koopia.
 • Kui oled määratud eeskostjaks, lisa ka kohtumääruse koopia.
 • Kui oled kellegi teise esindaja, lisa ka volitus.

Kuhu taotlus saata?

Kui kaua läheb aega otsuse tegemisele?

Peaspetsialistid vaatavad sinu esitatud dokumendid üle ning vajaduse korral võtavad sinuga ühendust üksikasjade täpsustamiseks. Kui taotluse läbivaatamiseks vajalikud dokumendid on olemas, saadetakse otsus sulle hiljemalt 30 päeva jooksul.

Kuidas ma abivahendi kätte saan?

Positiivse otsuse korral pöördu abivahendi ettevõttesse ja lepi kokku abivahendi tehingu ja kättetoimetamise viis. Ettevõttesse pöördudes võta kaasa isikut tõendav dokument.

Küsimuste korral aitavad sind

Üldised küsimused erimenetluse taotlemise kohta

Agne Kranach

spetsialist
5866 8462
[email protected]

Abivahendite alane nõustamine

Bret Schär
peaspetsialist
5302 6672

[email protected]

Darja Predbannikova
peaspetsialist
5694 6586
[email protected]

Mari Alvela

peaspetsialist
5306 8287
[email protected]

Viimati uuendatud 11.04.2024

Kas sellest lehest oli abi?