Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Peretoetused

Eestis on kasutusel universaalne peretoetuste skeem: iga laps on väärtus ja tal on õigus riigi toetusele. Peretoetuste saamise õigus kaasneb nii lapse sünni kui muul viisil perre tulemisega – näiteks lapse hooldamise, lapsendamise või lapse eestkostele võtmisega.

Parema teenindamise huvides soovime hakata kasutama ühe konto süsteemi. See tähendab, et kui oled esitanud sotsiaalkindlustusametile mitu arvelduskontot, kuhu kanda rahalisi hüvitisi – pension, vanemahüvitis, puudetoetus jne –, siis tehakse kõik ülekanded viimati esitatud kontole. Oma kontot saad hõlpsasti kontrollida ja muuta meie iseteeninduses.

Sünnitoetus

Sünnitoetus on ühekordne toetus: 320 eurot lapse kohta. Teeme sulle iseteeninduses pakkumise pärast seda, kui oled lapse sünni registreerinud.

Loe edasi

Lapsetoetus

Lapsetoetust maksame kuni 19-aastase lapse vanemale 80 eurot kuus. Toetust makstakse jooksva kuu eest 8. kuupäeval.

Loe edasi

Mitmike toetus

Kui su peres on kolmikud või enamaarvulisemad mitmikud, oled õigustatud saama nende eest toetust. Toetuse suurus on 1000 eurot kuus pere kohta ja seda maksame kuni laste 18 kuu vanuseks saamiseni.

Loe edasi

Lasterikka pere toetus

Vanemal, kes kasvatab vähemalt kolme last, kelle eest makstakse talle lapsetoetust, on õigus saada ka lasterikka pere toetust. Seda toetust makstakse nii kaua, kuni vanem saab lapsetoetust vähemalt kolme lapse eest. Toetust makstakse jooksva kuu eest 8. kuupäeval.

Loe edasi

Üksikvanema lapse toetus

Maksame seda samal perioodil kui lapsetoetust, kui sinu lapse sünniaktis puuduvad andmed lapse isa kohta või sinu lapse teine vanem on tunnistatud ametlikult tagaotsitavaks. Üksikvanema lapse toetuse suurus on 80 eurot kuus.

Loe edasi

Ajateenija lapse toetus

Kui sina või lapse teine vanem on aja- või asendusteenistuses, maksame sulle ajateenija lapse toetust. Toetuse suurus on 900 eurot kuus iga lapse kohta

Loe edasi

Lapsendamistoetus

Kui oled lapsendanud lapse, on sul õigus saada ühekordset lapsendamistoetust 320 eurot iga lapsendatud lapse kohta.

Loe edasi

Eestkostetava toetus

Kui kasvatad last, kelle vanemad ei täida kohustust last kasvatada või kellel vanemad puuduvad ning kohus on määranud sind eestkostjaks, on sul õigus eestkostetava lapse toetusele 240 eurot kuus.

Loe edasi

Viimati uuendatud 13.03.2024

Kas sellest lehest oli abi?