Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

NB! Tabel ei kajasta neid hüvitisi, mille suurus arvestatakse vastavalt keskmisele palgale või muudel alustel, nt:

Toetuse liik

Summa €

Täpsustus

Peretoetused (makstakse iga kuu 8. kuupäeval sama kuu eest)

Sünnitoetus igale lapsele

320

Ühekordne toetus

Sünnitoetus kaksikute sünni korral (igale lapsele)

320

Sünnitoetus kolmikute ja rohkemaarvuliste mitmikute sünni korral (igale lapsele)

1000

Lapsendamistoetus

320

Ühekordne toetus

Lapsetoetus esimesele ja teisele lapsele

80

Igakuine toetus kuni lapse 16-aastaseks (või õppimise korral 19-aastaseks) saamiseni

Lapsetoetus kolmandale ja igale järgnevale lapsele

100

Lapsehooldustasu kuni 3-aastase lapse vanemale

38,36

NB! Järk-järgult kaduv toetus! Määrati ainult kuni 31.08.2019 sündinud lastega seoses.
Igakuine toetus, kuid ei maksta vanemahüvitisega samaaegselt, vaid pärast selle saamise lõppu.

Lapsehooldustasu 3-8-aastase lapse kohta, kui peres kasvab lisaks üks kuni 3-aastane laps

19,18

Lapsehooldustasu iga 3-8-aastase lapse kohta, kui peres kasvab vähemalt 3 lapsetoetust saavat last

19,18

Üksikvanema lapse toetus

80

Igakuine toetus kuni lapse 16-aastaseks (või õppimise korral 19-aastaseks) saamiseni

Ajateenija või asendusteenistuja lapse toetus

900

Igakuine toetus lapsevanema ajateenistuses või asendusteenistuses viibimise perioodiks

Eestkostetava lapse toetus

240

Igakuine toetus kuni lapse 18-aastaseks saamiseni või õppimise korral kuni 19-aastaseks saamiseni

Kolmikute või enamaarvuliste mitmike toetus

1000

Igakuine toetus kuni laste 18-kuuseks saamiseni

Lasterikka pere toetus, kui peres kasvab 3-6 last

650

Igakuine toetus, kui peres kasvab 3-6 lapsetoetust saavat last

Lasterikka pere toetus, kui peres kasvab 7 ja enam last

850

Igakuine toetus, kui peres kasvab 7 ja enam lapsetoetust saavat last

Vanemahüvitis (makstakse iga kuu 8. kuupäeval eelneva kuu eest)

Tabelis on miinimum- ja maksimummäärad. Hüvitise suurus sõltub hüvitise õiguse tekkimisele eelneva kalendriaasta sissetulekust.

Vanemahüvitise minimaalne suurus ehk hüvitise määr

654

Igakuine hüvitis vanemahüvitise õiguse tekkimisest alates 435 kalendripäeva eest või lapse 18-kuuseks saamiseni. Miinimummääras makstakse juhul, kui vanemahüvitise õiguse tekkimisele eelneval kalendriaastal puudus sotsiaalmaksuga maksustatav tulu.

Vanemahüvitis kuupalga alammääras

725

Igakuine hüvitis vanemahüvitise õiguse tekkimisest alates 435 kalendripäeva eest või lapse 18-kuuseks saamiseni. Alammääras makstakse juhul, kui vanemahüvitise õiguse tekkimisele eelneval kalendriaastal oli keskmine ühe kuu tulu alampalgaga võrdne või sellest väiksem.

Vanemahüvitise maksimaalne suurus (kolm üle-eelmise kalendriaasta Eesti keskmist palka)

4291,29

Igakuine hüvitis vanemahüvitise õiguse tekkimisest alates 435 kalendripäeva eest või lapse 18-kuuseks saamiseni. Maksimummääras makstakse juhul, kui vanemahüvitise õiguse tekkimisele eelneval kalendriaastal on olnud keskmine ühe kuu tulu selle summaga võrdne või sellest suurem. 

Vanemahüvitise päevamäära ülempiir

143,04

Vanemahüvitise saamise ajal töötamise korral võib teenida tulu kuni pool hüvitise ülempiirist ilma, et vanemahüvitist vähendataks

2145,65

Vanemahüvitise saamise ajal töötamise korral võib teenida tulu kuni pool hüvitise ülempiirist ilma, et vanemahüvitist vähendataks. 

Laste ja peredega seotud puuetega inimeste sotsiaaltoetused (makstakse iga kuu 5. kuupäeval sama kuu eest)

Keskmise puudega lapse toetus

138,08

Igakuine toetus lapsetoetuse maksmisega samal perioodil

Raske puudega lapse toetus

161,09

Sügava puudega lapse toetus

241,64

Puudega vanema toetus

19,18

Elatisabi toetus

(maksimaalne summa kuus) (väljamakse iga kuu 8. kuupäeval sama kuu eest)

100

Makstakse kohtumenetluse ajal maksimaalselt 150 päeva eest, täitemenetlusaegselt kuni lapse 18-aastaseks saamiseni või õppimise korral kuni 21-aastaseks saamiseni ning pankrotimenetlusaegselt kogu pankrotimenetluse vältel.

Erinevate arvestuste aluseks olevad määrad

Kuupalga alammäär

725

kuus

Üldise maksuvaba tulu suurus töötajal

0-654

kuus

Kogumispensioni täiendavad sissemaksed

57,22

Igakuine sissemakse kohustusliku kogumispensioni kontole kuni lapse 3-aastaseks saamiseni. Igakuiselt 4% Eesti keskmisest sotsiaalmaksuga maksustatavast ühe kuu tulust. 2022. aastal on sissemakse 53,91 eurot.


 

Viimati uuendatud 08.02.2023