Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ennetähtaegne vanaduspension

Ennetähtaegne vanaduspension on alates 2021. aastast järk-järgult kaduv pensioniliik. Kuni 2025. aastani saab varem pensionile jääda soovija ise valida, kas jääb ennetähtaegsele vanaduspensionile või paindlikule vanaduspensionile.

Ennetähtaegne vanaduspension on alates 2021. aastast järk-järgult kaduv pensioniliik.

Aastatel 2021–2025 hakkab ennetähtaegse vanaduspensioni saamiseks nõutav pensionistaaž suurenema ning aastast 2026 seda pensioniliiki enam ei määrata.

Aastatel 2021–2025 saab varem pensionile jääda soovija ise valida, kas jääb ennetähtaegsele vanaduspensionile või paindlikule vanaduspensionile.

Ennetähtaegse vanaduspensioni puhul muutub ainult Eestis omandatud pensionistaaži nõue, mis hakkab suurenema ühe aasta võrra iga kalendriaasta kohta. Ülejäänud tingimused jäävad samaks

Pensionile jäämise aasta Pensionistaaži nõue
2023 18 aastat
2024 19 aastat
2025 20 aastat

Ennetähtaegset vanaduspensioni (tavakeeles eelpensioni) saad, kui sul on täidetud mõlemad järgmised tingimused:

  • sa ei tööta (ega saa tulu ettevõtluskonto kaudu)
  • sul on vanaduspensionieani jäänud kolm või vähem aastat

Ennetähtaegsele vanaduspensionile jäämise korral on su pension iga varem pensionile jäädud kuu eest 0,4% võrra väiksem. Arvestus toimub täiskuudega ning poolikud kuud loetakse täiskuudeks. Näiteks kui lähed ennetähtaegsele vanaduspensionile 11 kuud ja 4 päeva varem, siis arvestatakse, et oled läinud pensionile 12 kuud varem.

Kõige varem saad pensionile minna kolm aastat enne vanaduspensioni iga. See vähendab su pensioni 14,4% võrra kuus (36 kuud x 0,4%). Sama protsendi võrra vähendatud pensionit saad pärast vanaduspensioniikka jõudmist.

Kui saad juba ennetähtaegset vanaduspensioni, aga lähed enne pensioniikka jõudmist uuesti tööle (või saad tulu ettevõtluskonto vahendusel), ei saa sa enam tööle asumisele järgneva kuu esimesest kuupäevast pensioni.

Pensioni hakkad saama jälle pärast töötamise lõpetamist või vanaduspensioniikka jõudmist.

Kui oled füüsilisest isikust ettevõtja, tekib sul õigus ennetähtaegsele vanaduspensionile siis, kui oled lõpetanud äriregistris tegevuse füüsilisest isikust ettevõtjana.

Viimati uuendatud 18.12.2023

Kas sellest lehest oli abi?