Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Uudised

teemapäev
13.09.2021

Tulemas on asendushoolduse teemapäevad

Sotsiaalkindlustusamet ootab asendushoolduse valdkonna spetsialiste osalema asendushoolduse teemapäevale, mis seekord keskendub noorte toetamisele iseseisva elu alustamisel. Teemapäeval soovime üheskoos arutleda ja jagada kogemusi, millist tuge vajavad asendushoolduselt lahkuvad ja...
Nadežda Leosk
10.03.2021

2020. aastal sündis rekord: hoolduspereks saada soovijatelt tuli 72 uut avaldust

Kuigi hooldusperedesse paigutatud laste arv muutub viimasel ajal vähehaaval suuremaks, on asutusepõhisel hooldusel jätkuvalt ligi 800 last. Sotsiaalkindlustusameti nõunik Nadežda Leosk teeb kokkuvõtte asendushoolduse teavituse edusammudest aastal 2020 ning heidab valgust tuleva aasta plaanidele...
Anna Vorobjova
09.03.2021

Tugiteenused peredele 2021. aastal

2021. aastal rahastatakse jätkuvalt hooldus-, eestkoste- ja lapsendajaperedele mõeldud tugiteenuseid Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest ning teenused on peredele tasuta kättesaadavad üle Eesti. Peredel on endiselt võimalik osaleda tugigruppides, saada psühholoogilist nõustamist või mentori tuge...
Kristiina Meinberg-Kadai
09.03.2021

Tugiteenused asendus- ja perekodude töötajatele 2021. aastal

Eestis on ligi 40 asendushooldusteenust pakkuvat pere- ja asenduskodu, mis on koduks 800 lapsele ja noorele, kes ühel või teisel põhjusel ei ole saanud kasvada oma sünniperedes. Asendus- ja perekodud on raske ülesande ees – ühelt poolt peavad nad asutusena vastama teatud nõuetele ja jälgima...
Maiken Kond
09.03.2021

Tugiisikuteenus asendushoolduselt lahkuvatele ja iseseisvat elu alustavatele noortele 2021. aastal

Sotsiaalkindlustusamet jätkab Euroopa Sotsiaalfondi toel tugiisikuteenuse korraldamisega asendushoolduselt elluastuvatele noortele ka 2021. aastal. Tugiisikuteenuse sihtrühmaks on noor, kes lahkub asendushooldusteenuselt või perekonnast eestkostelt järelhooldusteenusele või astub iseseisvasse...
uuringute kaustad virnas laual
09.03.2021

On valminud hooldus- ja lapsendajaperede vajaduste seiresüsteemi raport

Sotsiaalkindlustusamet tellis Euroopa Sotsiaalfondi  projekti „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“ raames SA PRAXISelt analüüsi, mille eesmärk oli kaardistada lapsendaja- ja hooldusperede vajadused ja probleemid ning selle pinnalt töötada välja lapsendamise ja lapse hooldusperre paigutamise...
Agnes Kulmar
09.03.2021

Kriisihoolduspere ja kutselise erihoolduspere teenuse pilootprojekt jätkub 2021. aastal

Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud pilootprojekt jätkub vähemalt 2021.aasta lõpuni. Kriisihoolduspere pakub ajutiselt perekonnast eraldatud või kriisiolukorda sattunud lapsele turvalise võimaluse viibida perekeskkonnas kuni selgub lapse edasine pikaajaline elukorraldus.  Kriisihoolduspere...
Maarja Kuldjärv, projektijuht
27.11.2020

Asendushoolduse tugiteenustest 2021. aastal

Alates 2016. aastast koordineerib sotsiaalkindlustusamet ESF projekti „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“. Selle raames osutatakse tugiteenuseid lapsendaja-, hooldus- ja eestkosteperedele, pere- ja asenduskodude töötajatele ning asendushoolduselt lahkuvatele ja iseseisvat elu alustavatele...
Asendushoolduse teavituse tiim Nadežda Leosk, Brigitta Davidjants ja Silja Oja
27.11.2020

Asendushoolduse uudiskiri VOL 3

Tänaseks on valmis saanud järjekordne asendushoolduse teemaline uudiskiri. Seekord pakume lisaks uudistele ja artiklitele kuulamiseks ka podcast’e, kus spetsialistid ja pered räägivad valdkonna teemadel. Tänavu pühendusime sellele, et hooldusperede vanemate, noorte ja spetsialistide hääl jõuaks...
Kaja Rattas, sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna asendushoolduse talituse juht
01.09.2020

Abivajavast lapsest teatamine on igaühe kohustus!

Hiiumaa väikeses perekodus toimunud laste väärkohtlemine, mis kestis aastaid, tõstatas ühiskondlikul tasandil olulisi küsimusi. See tekitas diskussioone ning kõikuma lõi inimeste turvatunde. Juhtum puudutas emotsionaalselt, sest vägivaldsed sündmused, eriti kui need on toime pandud laste suunas,...

Lehed