Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Uudised

Katrin Hein
12.12.2021

SKA lastekaitseosakonnaga liitus asendushoolduse tugiteenuste koordinaator Katriin Hein

Alates 31.01.2022 töötab Sotsiaalkindlustusameti asendushoolduse talituses tugiteenuste tiimis uus koordinaator Katriin Hein. Katriini töövaldkonnaks on hooldus-, eestkoste- ja lapsendajaperede tugiteenuste koordineerimine, tema töökohaks on Tallinna kontor. Samuti üheskoos teiste tiimikaaslastega...
Maarja Kuldjärv
12.12.2021

Asendushoolduse tugiteenused 2022

Sotsiaalkindlustusamet pakub 2022. aastal jätkuvalt koostöös lepingupartneritega tugiteenuseid hooldus-, eestkoste- ja lapsendajaperedele. Endiselt on peredel võimalik kasutada nii peretoe teenust kui ka mentorlust, osaleda tugigruppides ja saada psühholoogilist nõustamist. Peretoe teenusega...
pere lahendusring
12.12.2021

Pere Lahendusringi meetod aitab parandada lapse ja tema päritolupere suhteid ja suhtlust

Iga lapse jaoks on olemas hooliv tugivõrgustik, kui me otsustame aidata neil see üles leida. 2021. aastal viisid Sotsiaalkindlustusamet ja MTÜ Ennetustegevuse Keskus koostöös ellu pilootprojekti Pere Lahendusringi (PLR) meetod. Projekti eesmärk oli julgustada kohalikke omavalitsusi PLR-i kui ühte...
Maarja Kuldjärv, projektijuht
03.12.2021

Jätkuvad tugiteenused kasuperedele

Sotsiaalkindlustusamet pakub juba 2016. aastast koos lepingupartneritega hooldus-, eestkoste- ja lapsendajaperedele tugiteenuseid. Tegevusi rahastab Euroopa Sotsiaalfond. Hetkel on lõppemas hange, et Eestimaa pered saaksid tugiteenuseid ka 2022. aastal. Peredele pakutakse peretoe teenust,...
Elo Tenusaar, sotsiaalkindlustusameti hooldus- ja lapsendajaperede hindamise spetsialist
03.12.2021

Asendushooldusteenuse enamaarvulised paigutused kahe aasta vaates

1. jaanuaril 2020 jõustus sotsiaalhoolekandeseaduse nõue, mis puudutab asendus- ja perekodus asendushooldusel olevate laste maksimaalset arvu ühes peres. Kui 31. detsembrini 2019 võis pere koosneda kuni kaheksast lapsest, siis alates 1. jaanuarist 2020 on asendus- ja perekodu pere maksimaalne...
Maiken Kond, sotsiaalkindlustusameti asendushoolduse talituse noorte tugiteenuste koordinaator
03.12.2021

Asendushoolduse noored vajavad iseseisva elu alustamisel omavalitsuse tuge

Sotsiaalkindlustusamet on osutanud koos lepingupartneritega 2016. aastast asendushoolduse noortele tugiisikuteenust. Tegevust on rahastanud Euroopa Sotsiaalfond. 2021. aasta lõpuga see teenus oma senisel kujul lõpeb. Selle aja jooksul on meie kaudu leidnud tugiisiku umbes 130 noort. Alustasime...
Agnes Kulmar, Sotsiaalkindlustusameti lastekaitseosakonna peaspetsialist
03.12.2021

Kriisihooldus- ja erihoolduspered pakuvad lastele hoolitsevat peret

Mais 2020 algas pilootprojekt, mis pakub lastele võimalust kasvada kriisihooldusperes või kutselises erihooldusperes. Kriisihoolduspere tagab perest eraldatud lapsele, kes on sattunud kriisi- või mõnda teise ootamatusse olukorda, ajutise perepõhise hoolduse, mis on võimalusel kodu lähedal. Teenust...
lahendusring
13.09.2021

Raskustes peredele tuleb appi lahendusringi meetod

Sotsiaalkindlustusamet ja Ennetustegevuse Keskus pakuvad pilootprojekti raames võimalust kasutada laste heaolu parandamiseks pere lahendusringi (PLR) meetodit. Pere lahendusring on koosolek, kus lapse heaolu tagamiseks koguneb laiem perevõrgustik, et langetada koos...
SEB Heategevusfondi hobistipendium ootab taotlusi
13.09.2021

SEB Heategevusfondi hobistipendium ootab taotlusi

Avatud on SEB Heategevusfondi hobistipendiumi programmi sügisene taotlusvoor. Stipendiumi antakse välja kaks korda aastas, kevadel ja sügisel. 2021. aastal on hobistipendiumi fondi suurus 20 000 eurot. Stipendium aitab: soetada hobiga seotud varustust (ühekordne toetus 30 kuni 150 eurot...
SEB Heategevusfondi õppestipendium ootab taotlusi
13.09.2021

SEB Heategevusfondi õppestipendium ootab taotlusi

Taas on avatud SEB Heategevusfondi õppestipendiumi programmi sügisene taotlusvoor. Stipendiumi antakse välja kaks korda aastas, kevadel ja sügisel. 2021. aastal on õppestipendiumi fondi suurus 60 000 eurot. SEB Heategevusfondi õppestipendiumi programmi on oodatud kandideerima kõik 15–25aastased...

Lehed