Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Uudised

Maarja Kuldjärv, projektijuht
03.12.2021

Jätkuvad tugiteenused kasuperedele

Sotsiaalkindlustusamet pakub juba 2016. aastast koos lepingupartneritega hooldus-, eestkoste- ja lapsendajaperedele tugiteenuseid. Tegevusi rahastab Euroopa Sotsiaalfond. Hetkel on lõppemas hange, et Eestimaa pered saaksid tugiteenuseid ka 2022. aastal. Peredele pakutakse peretoe teenust,...
Elo Tenusaar, sotsiaalkindlustusameti hooldus- ja lapsendajaperede hindamise spetsialist
03.12.2021

Asendushooldusteenuse enamaarvulised paigutused kahe aasta vaates

1. jaanuaril 2020 jõustus sotsiaalhoolekandeseaduse nõue, mis puudutab asendus- ja perekodus asendushooldusel olevate laste maksimaalset arvu ühes peres. Kui 31. detsembrini 2019 võis pere koosneda kuni kaheksast lapsest, siis alates 1. jaanuarist 2020 on asendus- ja perekodu pere maksimaalne...
Maiken Kond, sotsiaalkindlustusameti asendushoolduse talituse noorte tugiteenuste koordinaator
03.12.2021

Asendushoolduse noored vajavad iseseisva elu alustamisel omavalitsuse tuge

Sotsiaalkindlustusamet on osutanud koos lepingupartneritega 2016. aastast asendushoolduse noortele tugiisikuteenust. Tegevust on rahastanud Euroopa Sotsiaalfond. 2021. aasta lõpuga see teenus oma senisel kujul lõpeb. Selle aja jooksul on meie kaudu leidnud tugiisiku umbes 130 noort. Alustasime...
Agnes Kulmar, Sotsiaalkindlustusameti lastekaitseosakonna peaspetsialist
03.12.2021

Kriisihooldus- ja erihoolduspered pakuvad lastele hoolitsevat peret

Mais 2020 algas pilootprojekt, mis pakub lastele võimalust kasvada kriisihooldusperes või kutselises erihooldusperes. Kriisihoolduspere tagab perest eraldatud lapsele, kes on sattunud kriisi- või mõnda teise ootamatusse olukorda, ajutise perepõhise hoolduse, mis on võimalusel kodu lähedal. Teenust...
lahendusring
13.09.2021

Raskustes peredele tuleb appi lahendusringi meetod

Sotsiaalkindlustusamet ja Ennetustegevuse Keskus pakuvad pilootprojekti raames võimalust kasutada laste heaolu parandamiseks pere lahendusringi (PLR) meetodit. Pere lahendusring on koosolek, kus lapse heaolu tagamiseks koguneb laiem perevõrgustik, et langetada koos...
SEB Heategevusfondi hobistipendium ootab taotlusi
13.09.2021

SEB Heategevusfondi hobistipendium ootab taotlusi

Avatud on SEB Heategevusfondi hobistipendiumi programmi sügisene taotlusvoor. Stipendiumi antakse välja kaks korda aastas, kevadel ja sügisel. 2021. aastal on hobistipendiumi fondi suurus 20 000 eurot. Stipendium aitab: soetada hobiga seotud varustust (ühekordne toetus 30 kuni 150 eurot...
SEB Heategevusfondi õppestipendium ootab taotlusi
13.09.2021

SEB Heategevusfondi õppestipendium ootab taotlusi

Taas on avatud SEB Heategevusfondi õppestipendiumi programmi sügisene taotlusvoor. Stipendiumi antakse välja kaks korda aastas, kevadel ja sügisel. 2021. aastal on õppestipendiumi fondi suurus 60 000 eurot. SEB Heategevusfondi õppestipendiumi programmi on oodatud kandideerima kõik 15–25aastased...
teemapäev
13.09.2021

Tulemas on asendushoolduse teemapäevad

Sotsiaalkindlustusamet ootab asendushoolduse valdkonna spetsialiste osalema asendushoolduse teemapäevale, mis seekord keskendub noorte toetamisele iseseisva elu alustamisel. Teemapäeval soovime üheskoos arutleda ja jagada kogemusi, millist tuge vajavad asendushoolduselt lahkuvad ja...
Nadežda Leosk
10.03.2021

2020. aastal sündis rekord: hoolduspereks saada soovijatelt tuli 72 uut avaldust

Kuigi hooldusperedesse paigutatud laste arv muutub viimasel ajal vähehaaval suuremaks, on asutusepõhisel hooldusel jätkuvalt ligi 800 last. Sotsiaalkindlustusameti nõunik Nadežda Leosk teeb kokkuvõtte asendushoolduse teavituse edusammudest aastal 2020 ning heidab valgust tuleva aasta plaanidele...
Anna Vorobjova
09.03.2021

Tugiteenused peredele 2021. aastal

2021. aastal rahastatakse jätkuvalt hooldus-, eestkoste- ja lapsendajaperedele mõeldud tugiteenuseid Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest ning teenused on peredele tasuta kättesaadavad üle Eesti. Peredel on endiselt võimalik osaleda tugigruppides, saada psühholoogilist nõustamist või mentori tuge...

Lehed