Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Uudised

Jätkame asendushoolduse tugiteenustega ka 2021.–2022. aastal. Foto: Unsplash.com
31.08.2020

Jätkame asendushoolduse tugiteenustega ka 2021.–2022. aastal

Alates 2016. aastast koordineerib sotsiaalkindlustusamet ESF projekti „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“. Selle raames osutatakse tugiteenuseid lapsendaja-, hooldus- ja eestkosteperedele, pere- ja asenduskodude töötajatele ning asendushoolduselt lahkuvatele ja iseseisvat elu alustavatele...
Õpilane koolipingis. Photo by Arthur Krijgsman from Pexels
28.08.2020

Info vanematele, kelle lapsed jätkavad pärast põhikooli lõppu õpinguid

Hea lapsevanem! Kui oled saanud sotsiaalkindlustusametilt perehüvitiste peatamise otsuse, kus on kirjas, et sinu laps ei õpi ja sellega seoses ei jätkata septembrist sulle temaga seoses peretoetuste maksmist. Said selle otsuse, sest tänase seisuga ei ole lapse edasiõppimise info veel jõudnud...
Lähisuhevägivalla jäämägi: jaanuar kuni juuni 2020 oli 44000 täiskasvanut on kogenud,  6059 politsei väljakutset, 1916 uut ohvriabi juhtumit, 1287 kannatanut pöördunud naiste tugikeskustesse, 62 eluohtlikku juhtumit, 6 lähisuhtetapmist.
25.08.2020

Ohvriabisse pöördujate arv kasvab

Riigikantselei tellitud küsitlusest selgus, et viimase kuu jooksul on üle 15-aastastest Eestis elavatest inimestest 4% kogenud vaimset vägivalda ning 1% füüsilist vägivalda oma lähedase poolt. See on hinnanguliselt 44 000 inimest, kes ei tunne end oma kodus turvaliselt. Lisaks on perevägivallast...
nukumaja
17.08.2020

Jõhvis avatakse kolmas lastemaja

Sotsiaalkindlustusamet avab täna, 17. augustil Jõhvis ida lastemaja, kus saavad abi seksuaalselt väärkoheldud või selle kahtlusega lapsed. Ida lastemaja on kolmas selline keskus Eestis. „Laste seksuaalne väärkohtlemine on väga tõsine, aga varjatud probleem, mille tuvastamine on raske, sest...
Plakat: Kuidas sina oma vaimset tervist hoidad?
12.08.2020

Rahvusvaheline noortepäev võtab 12 organisatsiooni koostöös fookusesse noorte vaimse tervise

Täna tähistatakse ÜRO algatusel ülemaailmset noortepäeva. Vastloodud Haridus- ja Noorteameti eestvedamisel keskendutakse Eestis sedakorda noorte vaimsele tervisele. Haridus- ja Noorteameti (HARNO) noortevaldkonna korraldamise osakonna juhataja Kaire Soometsa sõnul on kevadine isolatsioonielu...
Abikäsi. (Photo by VisionPic .net from Pexels)
10.08.2020

Hiiumaal avatakse miljööteraapiline kinnise lasteasutuse teenus

Sotsiaalkindlustusamet ja Hiiumaa Sotsiaalkeskus avavad 10. augustil noortekodu, kus hakatakse pakkuma ööpäevaringset rehabilitatsiooniteenust lastele ja noortele, kellele on vajalik kohaldada kinnise lasteasutuse teenust. Kinnise lasteasutuse teenus on ajutine ööpäevaringne teenus...
koolitused tegevusjuhendajatele
04.08.2020

Algavad täiendkoolitused erihoolekande tegevusjuhendajatele tööks spetsiifiliste vajadustega sihtgruppidega

Riigi Tugiteenuste Keskus kuulutas 30.07.2020 välja hanke „Sotsiaalkindlustusameti täiendkoolitused erihoolekande tegevusjuhendajatele tööks spetsiifiliste vajadustega teenusekasutajate sihtgruppidega“. Hanke dokumentidega saab tutvuda siin. Sotsiaalkindlustusamet soovib tõsta...
Kohtla-Järve esinduse hoone
08.07.2020

Sotsiaalkindlustusameti Kohtla-Järve klienditeenindus kolis uuele aadressile

Sotsiaalkindlustusameti Kohtla-Järve klienditeenindus kolis uuele aadressile. Uued klienditeeninduse ruumid ja büroo asuvad aadressil Järveküla 50, Kohtla-Järve (Vironia keskuse II korrusel). Uuel aadressil on klienditeenindus avatud alates 3. juulist ning klientide vastuvõtt toimub: E 8....
vanemahüvitiste ja -puhkuste süsteem muutub paindlikumaks
01.07.2020

Vanemahüvitise maksmisel tänasest kolm suurt muudatust

Täna jõustuvad perehüvitiste seaduse kolm muudatust, mis muudavad vanemahüvitiste ja -puhkuste süsteemi paindlikumaks ning võimaldavad töö- ja pereelu paremini ühildada. Edaspidi saab vanemahüvitise maksmist kalendrikuude kaupa peatada ja jätkata. Lisaks hakatakse maksma isa täiendavat...
Elatisabi väljamaksmine kiireneb
30.06.2020

Elatisabi väljamaksmine kiireneb

Alates 01.07.2020 kehtima hakkava seaduse muudatusega kiirendatakse elatisabi väljamaksmist. Eelnevalt maksti täitemenetlusaegset elatisabi, kui elatise sissenõudmiseks täitetoimiku avamisest oli möödunud neli kuud ja kui pärast seda ei olnud võlgnik oma kohustust täitnud alustati...

Lehed