Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Uudised

sotsiaalkindlustusameti pensioninõustajad Agne Kiviselg, Laurits Leima ja Gunnar Gabriel Einlo
12.11.2021

Telli sotsiaalkindlustusametist tasuta pensioniteemaline koolitus

Tule ise või oma kollektiiviga tasuta praktilisele pensioniteemalisele infotundi „Kuidas teadlikult kujundada oma pension tulevikus?“.   Sotsiaalkindlustusameti pensioninõustajad viivad läbi tasuta pensioniteemalisi infotunde. Pensionisüsteemi muudatuste tõttu tekitavad...
Foto: Yan Krukov, Pexels.com
04.11.2021

Algas lastekaitsetöötajaid ja lastekaitsetööd tutvustav kampaania

Sotsiaalkindlustusamet alustas see nädal sotsiaalmeediakampaaniat #hingeltkaitsja. Kampaania eesmärk on tutvustada lastekaitsetöötajaid ja lastekaitsetööd ning jagada avalikkusega lugusid, kus lapsed ja pered saavad keerulisel hetkel olulist abi. Lisaks julgustab kampaania vanemaid ja lapsi abi...
Koostöö aitab edasi. Pildil on kaks istuvat baristat nautimas tööd ja puhkepausi vestluse ning kohviga. Foto: Tim Douglas, Pexels
03.11.2021

Kohalikud omavalitsused ulatavad abikäe haridusest ja tööturult eemale jäänud noortele

Oktoobris alustasid rekordilised 55 kohalikku omavalitsust abipakkumist 16-26-aastastele noortele, kes on tööturult või haridusest kõrvale jäänud. Kokku on selliseid potentsiaalselt abivajavaid noori 11 306, kellega omavalitsuse noortega töötav spetsialist hakkab ühendust võtma, et vajadusel aidata...
sularaha kojukanne
02.11.2021

Pensionide, toetuse ja hüvitiste kojukanne muutub soodsamaks

Alates järgmise aasta 1. veebruarist hakkab pensionide, toetuste ja hüvitiste kojukannet tegema AS Hansab koostöös turvaettevõttega Viking Security ning ühe kojukande hind muutub ligi 20 protsenti soodsamaks. Sotsiaalkindlustusameti finantsarenduste projektijuhi Regina Maslova sõnul puudutab see...
Sotsiaalministeerium täiendab puude tuvastamise põhimõtteid
20.10.2021

Sotsiaalministeerium täiendab puude tuvastamise põhimõtteid

Värske riigikohtu lahendiga muudeti oluliselt kehtivat puude tuvastamise seadusandlust. Lahendi järgi tuleb edaspidi võtta lapse ja vanaduspensioniealise inimese puude raskusastme tuvastamisel lisaks söömisele, hügieenitoimingutele, riietumisele, liikumisele ja suhtlemisele arvesse ka kõrvalabi...
turvalised suhted
12.10.2021

Sada tippeksperti räägivad teismelistega turvalistest suhetest

Kuni aasta lõpuni käivad 100 eksperti üldhariduskoolides üle Eesti rääkimas noortele turvalistest suhetest, olgu need pere-, sõbra- või lähisuhted. Noori julgustatakse suhete teemal rääkima, nendega arutatakse, kuidas turvalisi suhteid ära tunda ja neid luuga ning noori nõustatakse, kui neil on...
noortegarantii
27.09.2021

Noortegarantii tugisüsteem aitab kohalikel omavalitsustel paremini mõista enda piirkonna noorte vajadusi

Alates 1. augustist koordineerib sotsiaalkindlustusamet Eestis noortegarantii tugisüsteemi, mis aitab kohalikel omavalitsustel teada saada enda piirkonna mitteõppivatest ja mittetöötavatest noortest ning pakkuda neile vajadusel tuge haridustee jätkamiseks ja tööturule jõudmiseks....
katsub pulssi
24.09.2021

Kahes vallas testitakse uut psühhosotsiaalse kriisiabi koostöömudelit

Homsest, 25. septembrist, piloteeritakse kahe kuu jooksul Elva ja Rakvere valdades psühhosotsiaalse kriisiabi koostöömudelit. Traumasündmustest mõjutatud inimesele või kogukonnale tagatakse sujuvamalt kiire ligipääs sotsiaalsele, psühholoogilisele ja emotsionaalsele toetusele, et tulla juhtunuga...
perelepitus
23.09.2021

Valitsus kiitis heaks riikliku perelepitussüsteemi loomise

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks eelnõu, millega luuakse riiklik perelepitussüsteem, et võimaldada vanematel lahku minnes sõlmida lapse heaolust lähtuvaid elukorralduse kokkuleppeid nii kohtuväliselt kui ka varajases faasis kohtumenetluse ajal. Oluline on vanemaid toetada selliselt, et nad...
lahendusring
13.09.2021

Raskustes peredele tuleb appi lahendusringi meetod

Sotsiaalkindlustusamet ja Ennetustegevuse Keskus pakuvad pilootprojekti raames võimalust kasutada laste heaolu parandamiseks pere lahendusringi (PLR) meetodit. Pere lahendusring on koosolek, kus lapse heaolu tagamiseks koguneb laiem perevõrgustik, et langetada koos...

Lehed