Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Uudised

27.01.2017

Muutus töövõimetuslehtede käitlemise kord Sotsiaalkindlustusametis

Alates 01.07.2016 jõustunud töövõimereformiga seonduv ravikindlustuse seaduse muudatus, mis mõjutab ka haigusjuhtumite pikendamise korda. Oluline muutus, mis puudutab inimesi, kellel on ajutine töövõimetusleht on see, et enam ei ole Sotsiaalkindlustusameti pädevuses üle 120-päevase (tuberkuloosi...
Pilt lastekaitse päringute jagunemisest riikide kaupa. UK 4, FIN 17, NOR 3, RUS 1, DK 1, LUX 1, NED 1, GER 2, FRA 3, EGIP 3.
27.01.2017

Sotsiaalkindlustusameti lastekaitsetöö käivitunud edukalt

Sotsiaalkindlustusameti lastekaitsetöö on käivitunud edukalt: lastekaitsetöötajaid on nõustatud üle 700 korra 2016.aasta alguses Sotsiaalkindlustusametis alustanud riikliku lastekaitse pooleaastase tegevuse jooksul on toimunud ligi 600 telefoninõustamist ja saadud 67 taotlust kohalikelt...
27.01.2017

Sotsiaalkindlustusameti peadirektorina alustas tööd Egon Veermäe

Alates 1. juulist on Sotsiaalkindlustusameti peadirektor Egon Veermäe. Egon Veermäe on lõpetanud Tallinna Majanduskooli ning Õigusinstituudi õiguse eriala ja töötas alates 2010. aastast Maksu- ja Tolliameti (EMTA) peadirektori asetäitjana. Veermäe on Maksu- ja Tolliametis töötanud alates...
Esimesed kirjad on Omnivas valmis väljasaatmiseks
27.01.2017

Algab 30 000 töövõimetuspensionäri teavitamine töövõimereformist

Alates homsest hakkab Sotsiaalkindlustusamet saatma teavituskirju töövõimetuspensionäridele ja puudega inimestele, kelle korduvekspertiisi tähtaeg saabub 2017.aastal. Töötukassa alustab 1. juulil töövõime hindamist esmakordsetel taotlejatel, alates 1. jaanuarist 2017 ka korduvekspertiisi...
27.01.2017

Muudatused riigipoolse sotsiaalmaksu tasumisel alates 01.07.2016

Seoses töövõimereformi käivitumisega hakkab alates 1. juulist 2016 töövõimetuspensionäride riigipoolset sotsiaalmaksu menetlema Eesti Töötukassa. Viimane periood, mille eest saab Sotsiaalkindlustusametist sotsiaalmaksutagastust taotleda, on juuni 2016. Pärast 4. juulit Sotsiaalkindlustusametile...
27.01.2017

Hange lastekaitsetöötajate töönõustamisteenuse osutaja leidmiseks

Sotsiaalkindlustusamet korraldab hanke lastekaitsetöötajate töönõustamisteenuse osutaja leidmiseks. Hanketeade ja hankedokumendid on kättesaadavad riigihangete registris alates 27. juunist 2016.a, aadressil: https://riigihanked.riik.ee Pakkumuste esitamise tähtaeg on 19.07.2016.a kell 10...
27.01.2017

Riigihange asendushoolduselt elluastuvatele noortele tugiisikuteenuse tellimiseks põhja ja lääne piirkonnas

Sotsiaalkindlustusamet korraldab hanke asendushoolduselt elluastuvatele noortele tugiisikuteenuse tellimiseks Põhja ja Lääne piirkonnas. Teenuse sihtgrupiks on noored, kes on saanud täisealiseks ja/või lõpetanud õpingud ning astuvad seega asendushoolduselt iseseisvasse ellu. Teenus on...
27.01.2017

Lastekaitsepäeval vahetavad Eesti ja Soome kolleegid piiriülese koostöö kogemusi

Täna kohtuvad Sotsiaalkindlustusametis Eesti ja Soome lastekaitsetöötajad, et arutada keerulisemaid piiriüleseid lastekaitsejuhtumeid, tutvuda muudatustega riikide lastekaitsetöös ja jagada vastastikku teavet lastekaitsetöö juhtumikorralduse meetoditest. Sotsiaalkindlustusamet annab külalistele...
27.01.2017

Sotsiaalkindlustusamet korraldab hanke asenduskoduteenuse osutajatele tugiteenuste tellimiseks

Hange hõlmab supervisiooni teenuseid kasvatusala töötajatele, tööjuhendamist asenduskodu juhtidele ning kovisiooni teenust. Teenuse pakkuja peab suutma kaardistada sihtrühma vajaduse juhendamisteenuste osas ning pakkuma teenuseid vajaduspõhiselt kõigile Eesti asenduskodudele. Hankelepingute...
27.01.2017

Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine

Sotsiaalministeerium võtab 11.05.2016 - 26.08.2016 vastu taotlusi investeeringute kava koostamiseks ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava prioriteetse suuna 2 meetme 2.5 tegevuses 2.5.1 „ERIHOOLEKANDEASUTUSTE REORGANISEERIMINE“.   Tegevuse eesmärk on tagada psüühilise...

Lehed