Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Uudised

27.01.2017

Sotsiaalkindlustusamet lahendas esimese töönädala jooksul olulise osa abivahendite uue korraldusega seotud küsimustest

Jaanuarikuu esimese nädala lõpuks laekus ameti infotelefonile 4400 kõnet ja nendest abivahenditega seonduvaid küsimusi oli 157 korral. Kõnede suur hulk oli ootuspäraselt seotud pensionite ja teiste hüvitiste maksekuupäevade langemisega kuu algusesse. Jaanuarikuu esimese nädala lõpuks oli...
27.01.2017

Leiame lahenduse abivahendite saamisel hätta jäänud inimesele

Sotsiaalkindlustusamet vabandab kõikide inimeste ees, kes on aasta alguses jõustunud muudatuste tõttu sattunud hätta abivahendite saamisel. Koostöös teenusepakkujatega suhtleme iga inimesega individuaalselt, ebaõiged arved tühistatakse. Juhul, kui olete saanud tavapärasest oluliselt suurema arve...
27.01.2017

Abivahendi hankimisel saab valida soodsaima pakkuja

Sotsiaalkindlustusamet kutsub üles kõiki abivahendi ostjaid või üürijaid küsima erinevatest ettevõtetest soodsamat hinda. Samuti pakuvad Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindajad tuge ja informatsiooni parima lahenduse leidmiseks. 1.jaanuarist käivitunud uus sotsiaalsete abivahendite müümise ja...
27.01.2017

Sotsiaalkindlustustusameti lastekaitseüksus alustab tööd neljas Eesti piirkonnas

1.01.2016 jõustunud uue lastekaitseseaduse eesmärgiks on soodustada lapsi väärtustava ja laste arengut võimaldava elulaadi ja keskkonna kujundamist, laste huvide esikohale seadmist ja laste elukvaliteedi parendamist panustades enam ennetusele ja õigeaegsele sekkumisele. Sotsiaalkindlustusameti...
27.01.2017

Riigihange „Nõustamisteenused toimetulekuraskustes inimestele"

Sotsiaalkindlustusamet on välja kuulutanud hanke „Nõustamisteenused toimetulekuraskustes inimestele“. Riigihanke dokumendid leiab e-riigihangete keskkonnast https://riigihanked.riik.ee/ hanke viitenumber 169265 (avaldatud 21.12.2015). Pakkumuse esitamise tähtaeg: 13.01.2016 kell 10.00...
27.01.2017

Teade sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutajatele

Head sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutajad 01.01.2016 hakkab kehtima uus sotsiaalhoolekande seadus (SHS), millega kaasneb põhimõtteline muudatus eelkõige riikliku rehabilitatsiooniteenuste korralduses. Riigi sooviks on süsteemi parem toimivus ja seeläbi klientidele kvaliteetse ja tõhusa...
27.01.2017

Projekt „Erivajadustega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus alustab 2016. aasta algusest pilootprojekti Tallinnas eesmärgiga kohandada 100 inimese kodu ning valmistuda teenuse osutamiseks üle Eesti. Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Eesti riigi poolt rahastatava projekti eesmärk on aidata tegevuspiiranguga...
27.01.2017

Riigihange „Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamine“

Sotsiaalkindlustusamet on välja kuulutanud kordushanke „Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamine“ Riigihanke dokumendid leiab e-riigihangete keskkonnast https://riigihanked.riik.ee/register/hange/169262 hanke viitenumber 169262 (avaldatud 02.12.2015). Pakkumuse esitamise...
27.01.2017

Teade abivahendit müüvale ja/või üürivale ettevõttele

Tulenevalt Sotsiaalhoolekande seadusest sõlmib Sotsiaalkindlustusamet riigi poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise lepingu abivahendite müügi- ja/või üüriteenuse teenuseosutajaga. Tasu maksmise kohustuse ülevõtmise leping on kokkulepe, millega Sotsiaalkindlustusamet ja abivahendi müüja või...
27.01.2017

Miljööteraapia kui uudne lähenemine psüühikahäirega laste rehabilitatsioonis

Psüühikahäiretega lastele pakutavate rehabilitatsiooniteenuste valik on laienenud kahe uue pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse näol. Tegemist on integreeritud teenusega, mis hõlmab sotsiaal-, tervishoiu- ja haridusteenust ning mille osutamine toimub miljööteraapilistest põhimõtetest lähtuvalt....

Lehed