Sa oled siin

Uudised

27.01.2017

Sotsiaalkindlustusamet alustas sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse vajaduse hindamistega

Alates jaanuarist toimub sotsiaalse rehabilitatsiooni korraldus uutel alustel ning 16-aastaste ja vanemate inimeste puhul tuleb rehabilitatsiooniplaani koostamise asemel läbida teenusvajaduse hindamine. Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajad viisid jaanuarikuu jooksul üle Eesti läbi 138...
27.01.2017

Muudatused sotsiaalkindlustuse vallas alates 1. jaanuarist 2016

Vanemahüvitise arvutamisel lähtutakse 2016. aastal järgmistest suurustest: 1. vanemahüvitise määr on 390 eurot. Hüvitise määra suurust vanemahüvitist makstakse vanemale, kellel eelmisel kalendriaastal puudus sotsiaalmaksuga maksustatav tulu (nt mittetöötanud õppurid); 2. töötasu alammäär...
27.01.2017

Sotsiaalkindlustusamet lahendas lastega seotud suurema arve juhtumid

Eelmisel nädalal sai amet Invaru OÜ poolt nimekirja tavapärasest oluliselt suuremate arvetega seotud juhtumitest. Nimekirjas oli 83 laste abivahendite juhtumit, mille amet lahendas ja mille kohta tegi otsuse. Eile ja täna helistati inimestele ja anti edasi vajalik teave tehtud otsuse ning lahenduse...
27.01.2017

Projekt „Erivajadustega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ alustab avalduste vastuvõtmisega planeeritust hiljem

Tulenevalt vajadusest vaadata kodude kohandamist koos kohalike omavalitsuste sotsiaalteenuste arendamise toetamisega, mis on planeeritud avanema 2016. aasta kevadest on Sotsiaalministeerium koostöös Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusega otsustanud muuta projekti aluseks olevaid toetuse andmise...
27.01.2017

Sotsiaalkindlustusamet lahendas esimese töönädala jooksul olulise osa abivahendite uue korraldusega seotud küsimustest

Jaanuarikuu esimese nädala lõpuks laekus ameti infotelefonile 4400 kõnet ja nendest abivahenditega seonduvaid küsimusi oli 157 korral. Kõnede suur hulk oli ootuspäraselt seotud pensionite ja teiste hüvitiste maksekuupäevade langemisega kuu algusesse. Jaanuarikuu esimese nädala lõpuks oli...
27.01.2017

Leiame lahenduse abivahendite saamisel hätta jäänud inimesele

Sotsiaalkindlustusamet vabandab kõikide inimeste ees, kes on aasta alguses jõustunud muudatuste tõttu sattunud hätta abivahendite saamisel. Koostöös teenusepakkujatega suhtleme iga inimesega individuaalselt, ebaõiged arved tühistatakse. Juhul, kui olete saanud tavapärasest oluliselt suurema arve...
27.01.2017

Abivahendi hankimisel saab valida soodsaima pakkuja

Sotsiaalkindlustusamet kutsub üles kõiki abivahendi ostjaid või üürijaid küsima erinevatest ettevõtetest soodsamat hinda. Samuti pakuvad Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindajad tuge ja informatsiooni parima lahenduse leidmiseks. 1.jaanuarist käivitunud uus sotsiaalsete abivahendite müümise ja...
27.01.2017

Sotsiaalkindlustustusameti lastekaitseüksus alustab tööd neljas Eesti piirkonnas

1.01.2016 jõustunud uue lastekaitseseaduse eesmärgiks on soodustada lapsi väärtustava ja laste arengut võimaldava elulaadi ja keskkonna kujundamist, laste huvide esikohale seadmist ja laste elukvaliteedi parendamist panustades enam ennetusele ja õigeaegsele sekkumisele. Sotsiaalkindlustusameti...
27.01.2017

Riigihange „Nõustamisteenused toimetulekuraskustes inimestele"

Sotsiaalkindlustusamet on välja kuulutanud hanke „Nõustamisteenused toimetulekuraskustes inimestele“. Riigihanke dokumendid leiab e-riigihangete keskkonnast https://riigihanked.riik.ee/ hanke viitenumber 169265 (avaldatud 21.12.2015). Pakkumuse esitamise tähtaeg: 13.01.2016 kell 10.00...
27.01.2017

Teade sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutajatele

Head sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutajad 01.01.2016 hakkab kehtima uus sotsiaalhoolekande seadus (SHS), millega kaasneb põhimõtteline muudatus eelkõige riikliku rehabilitatsiooniteenuste korralduses. Riigi sooviks on süsteemi parem toimivus ja seeläbi klientidele kvaliteetse ja tõhusa...

Lehed