Sa oled siin

Uudised

Esimesed kirjad on Omnivas valmis väljasaatmiseks
27.01.2017

Algab 30 000 töövõimetuspensionäri teavitamine töövõimereformist

Alates homsest hakkab Sotsiaalkindlustusamet saatma teavituskirju töövõimetuspensionäridele ja puudega inimestele, kelle korduvekspertiisi tähtaeg saabub 2017.aastal. Töötukassa alustab 1. juulil töövõime hindamist esmakordsetel taotlejatel, alates 1. jaanuarist 2017 ka korduvekspertiisi...
27.01.2017

Muudatused riigipoolse sotsiaalmaksu tasumisel alates 01.07.2016

Seoses töövõimereformi käivitumisega hakkab alates 1. juulist 2016 töövõimetuspensionäride riigipoolset sotsiaalmaksu menetlema Eesti Töötukassa. Viimane periood, mille eest saab Sotsiaalkindlustusametist sotsiaalmaksutagastust taotleda, on juuni 2016. Pärast 4. juulit Sotsiaalkindlustusametile...
27.01.2017

Hange lastekaitsetöötajate töönõustamisteenuse osutaja leidmiseks

Sotsiaalkindlustusamet korraldab hanke lastekaitsetöötajate töönõustamisteenuse osutaja leidmiseks. Hanketeade ja hankedokumendid on kättesaadavad riigihangete registris alates 27. juunist 2016.a, aadressil: https://riigihanked.riik.ee Pakkumuste esitamise tähtaeg on 19.07.2016.a kell 10...
27.01.2017

Riigihange asendushoolduselt elluastuvatele noortele tugiisikuteenuse tellimiseks põhja ja lääne piirkonnas

Sotsiaalkindlustusamet korraldab hanke asendushoolduselt elluastuvatele noortele tugiisikuteenuse tellimiseks Põhja ja Lääne piirkonnas. Teenuse sihtgrupiks on noored, kes on saanud täisealiseks ja/või lõpetanud õpingud ning astuvad seega asendushoolduselt iseseisvasse ellu. Teenus on...
27.01.2017

Lastekaitsepäeval vahetavad Eesti ja Soome kolleegid piiriülese koostöö kogemusi

Täna kohtuvad Sotsiaalkindlustusametis Eesti ja Soome lastekaitsetöötajad, et arutada keerulisemaid piiriüleseid lastekaitsejuhtumeid, tutvuda muudatustega riikide lastekaitsetöös ja jagada vastastikku teavet lastekaitsetöö juhtumikorralduse meetoditest. Sotsiaalkindlustusamet annab külalistele...
27.01.2017

Sotsiaalkindlustusamet korraldab hanke asenduskoduteenuse osutajatele tugiteenuste tellimiseks

Hange hõlmab supervisiooni teenuseid kasvatusala töötajatele, tööjuhendamist asenduskodu juhtidele ning kovisiooni teenust. Teenuse pakkuja peab suutma kaardistada sihtrühma vajaduse juhendamisteenuste osas ning pakkuma teenuseid vajaduspõhiselt kõigile Eesti asenduskodudele. Hankelepingute...
27.01.2017

Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine

Sotsiaalministeerium võtab 11.05.2016 - 26.08.2016 vastu taotlusi investeeringute kava koostamiseks ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava prioriteetse suuna 2 meetme 2.5 tegevuses 2.5.1 „ERIHOOLEKANDEASUTUSTE REORGANISEERIMINE“.   Tegevuse eesmärk on tagada psüühilise...
27.01.2017

Sotsiaalkindlustusamet hüvitas esimeses kvartalis abivahendeid 1,7 miljoni euro eest

Tänavu Sotsiaalkindlustusametisse liikunud abivahendite korralduse süsteem on aidanud riigil saada parema ülevaate abivahendite vajadusest tootegruppide kaupa. See annab võimaluse jooksvalt jälgida tekkivaid kulusid erinevate abivahendite liikidele ning vajadusel raha tootegruppide lõikes ümber...
27.01.2017

Muudatused riigipoolse sotsiaalmaksu tasumisel alates 01.07.2016

Seoses töövõimereformi käivitumisega hakkab alates 1. juulist 2016 töövõimetuspensionäride riigipoolset sotsiaalmaksu menetlema Eesti Töötukassa. Viimane periood, mille eest saab Sotsiaalkindlustusametist sotsiaalmaksutagastust taotleda, on juuni 2016. Pärast 4. juulit Sotsiaalkindlustusametile...
27.01.2017

Üle-eestiline kampaania „Karistamine ei kasvata“

Üle-eestiline kampaania „Karistamine ei kasvata“ kutsub laste karistamise asemel neid ära kuulama. Algas üle-eestiline kampaania „Karistamine ei kasvata“, mis juhib tähelepanu lapse kasvatamisel mõistmise ja ärakuulamise olulisusele ning kutsub vältima kehalist karistamist. Kampaania käigus...

Lehed