Sa oled siin

Uudised

27.01.2017

Riigihange „Naiste tugikeskuste teenuse osutamine“

Riigihangete registris on avaldatud hange „Naiste tugikeskuste teenuse osutamine“, viitenumbriga 179904. Pakkumusi saab esitada kuni 07.12.2016 kell 11:00. Riigihangete register: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/. Kõik hanget puudutavad küsimused tuleb esitada Riigihangete...
27.01.2017

Isade osakaal vanemahüvitise saajate hulgas on tõusnud

Sotsiaalkindlustusamet maksis selle aasta 31. oktoobri seisuga vanemahüvitist 17 468 inimesele kogusummas 17,4 miljonit eurot. Isade arv hüvitise saajate hulgas on võrreldes septembriga suurenenud 3,4 protsendi võrra. Oktoobri lõpu seisuga oli vanemahüvitis määratud 17 468 inimesele kogusummas...
27.01.2017

Pooltuhat inimest said töövõimereformi infopäevadel vastuseid oma küsimustele

Üle Eesti toimunud töövõimereformi infopäevadel tutvustati uut töövõime hindamise süsteemi ja teisi töövõimereformiga seotud teemasid. Oma küsimustele said infopäevadel vastused pea pooltuhat inimest. Sotsiaalministeeriumi töövõimepoliitika juhi Arne Kailase sõnul puudutab töövõimesüsteemi...
27.01.2017

Sotsiaalkindlustusamet korraldab seminaride sarja lasteaedade ja lastehoiu töötajatele

Sotsiaalkindlustusamet korraldab oktoobris ja novembris lasteaedade ja lastehoiu töötajatele seminaride sarja „Kaitstud lapsepõlv – lapse huvid ja kaasatus“. Seminaril tutvustakse lapsepõlve uuemaid käsitlusi, räägitakse abivajava lapse märkamisest ning laste huvide kaitsest, kaasamisest ja...
Laua ümber istuvad Riigi peaprokurör Lavly Perling keskel, juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus paremal ja Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi juht Olle Selliov vasakul
27.01.2017

Prokuratuuri ja ohvriabi juhid arutasid lähisuhtevägivalla ohvrite parema kaitse korraldamist

Täna kohtusid riigi peaprokurör Lavly Perling, juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus ja Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi juht Olle Selliov lähisuhtevägivalla juhtumites kohaldatava lepitusmenetluste teemal, et otsida koos lahendusi, kuidas riik saab lähisuhtevägivalla all kannatanute...
27.01.2017

Välisriigis hüvitiste taotlemisel tuleb olla tähelepanelik

Viimase üheksa kuuga on Sotsiaalkindlustusametis registreeritud 568 piiriülest perehüvitiste enammakset summas 426 000 eurot. Enammaksed tekivad üldjuhul siis, kui toetuse saaja kolib välismaale ja unustab Sotsiaalkindlustusametit teavitada. Riikidevaheline infovahetus on aeglane ja nii võibki...
27.01.2017

Sotsiaalkindlustuse uus infosüsteem valmib planeeritust hiljem

Sotsiaalkindlustusameti uus infosüsteem SKAIS2, mis pidi alustama tööd 1. jaanuarist 2017, valmib planeeritud tähtajast hiljem. Kõigi Sotsiaalkindlustusameti teenuste toimimine ja toetuste väljamaksmine on Eesti elanikele tagatud olenemata IT-arendusprojekti käekäigust. „Praeguseks on selge, et...
27.01.2017

Algab üle-eestiline infopäevade sari vähenenud töövõimega inimestele

Sotsiaalministeerium koostöös Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusametiga korraldab 11. oktoobrist kuni 2. novembrini Eesti eri linnades infopäevad, kus tutvustatakse uut töövõime hindamise süsteemi ja teisi töövõimereformiga seotud küsimusi. Kokku toimub üle Eesti üheksa infopäeva. „...
27.01.2017

Septembrikuu viimane nädal on lapsendamisenädal, mille keskseks teemaks on erivajadusega lapsed

Juba teist aastat korraldab MTÜ Oma Pere lapsendamisnädalat, mis toimub septembri viimasel nädalal (26. sept. – 2. okt). Selle aasta sõnum keskendub teemale: „Ükski lapse erivajadus ei välista lapsendamist“. Kolmapäeval, 28. septembril toimus maavalitsustes üle Eesti “Lapsendamise tund”, kus...
27.01.2017

Sotsiaalkindlustusametile elektroonselt esitatud taotluse põhjal väljastatakse tõend A1 kahe tööpäeva jooksul

Tõendiga A1 tagatakse Euroopa Liidu riikidesse lähetatud töötajale kindlustatus Eesti sotsiaalkindlustussüsteemis. Tõendi kehtivuse vältel on tööandja kohustatud tasuma töötaja eest sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makset ja töötuskindlustusmakset Eestisse. Sotsiaalkindlustusameti...

Lehed