Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Uudised

uuringute kaustad virnas laual
09.03.2021

On valminud hooldus- ja lapsendajaperede vajaduste seiresüsteemi raport

Sotsiaalkindlustusamet tellis Euroopa Sotsiaalfondi  projekti „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“ raames SA PRAXISelt analüüsi, mille eesmärk oli kaardistada lapsendaja- ja hooldusperede vajadused ja probleemid ning selle pinnalt töötada välja lapsendamise ja lapse hooldusperre paigutamise...
Agnes Kulmar
09.03.2021

Kriisihoolduspere ja kutselise erihoolduspere teenuse pilootprojekt jätkub 2021. aastal

Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud pilootprojekt jätkub vähemalt 2021.aasta lõpuni. Kriisihoolduspere pakub ajutiselt perekonnast eraldatud või kriisiolukorda sattunud lapsele turvalise võimaluse viibida perekeskkonnas kuni selgub lapse edasine pikaajaline elukorraldus.  Kriisihoolduspere...
naine istub, koer süles
04.03.2021

Üksi elava pensionäri toetuse saamiseks peab aprillist kuni septembri lõpuni vastama kolmele tingimusele

Selleks, et saada oktoobris 115 euro suurust üksi elava pensionäri toetust, peavad 1. aprillist kuni 30. septembrini olema täidetud kolm tingimust. Toetust makstakse neile, kes on vanaduspensionieas, elavad rahvastikuregistri andmetel üksi ja kelle vanaduspension on alla 636 euro kuus....
Indrek Holst
22.02.2021

Sotsiaalkindlustusameti uueks juhiks saab Indrek Holst

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo kinnitas avaliku teenistuse tippjuhtide valikukomisjoni ettepanekul sotsiaalkindlustusameti peadirektoriks Indrek Holsti. Uus peadirektor asub ametisse 1. märtsist, seni jätkab praegu ametis olev peadirektor Egon Veermäe. Indrek Holst on omandanud matemaatika...
naine tassiga istub
05.02.2021

Kutsume andma tagasisidet naiste tugikeskuse teenusele

Naiste tugikeskustesse üle Eesti pöördus 2020. aastal abi saamiseks 2563 naist. Teadmine naiste tugikeskuste pakutavatest teenustest on iga aastaga tõusnud ning inimesed julgevad üha enam abi saamiseks tugikeskustesse pöörduda. Samuti on tugikeskustel hea koostöö politsei, ohvriabi ja kohalike...
Tartu uue klienditeeninduse sisevaade
18.01.2021

Sotsiaalkindlustusameti Tartu klienditeenindus asub uuel aadressil Pepleri 35

Alates esmaspäevast, 18. jaanuarist asub sotsiaalkindlustusameti Tartu klienditeenindus endises maavalitsuse hoones aadressil Pepleri 35. Uude majja kolimisega on nüüd ühes asukohas koos ameti töötajad, kes enne asusid mitmel erineval aadressil. Ameti Tartu esinduses töötab ühtekokku üle saja...
mees vaatab ekraanilt teksti, mida ettekandja parajasti räägib
14.01.2021

Kirjutustõlke teenust pakutakse ka sel aastal

Sotsiaalkindlustusamet pakub ka 2021. aastal kirjutustõlke teenust vähenenud töövõimega tööealistele kuulmislangusega inimestele. Kirjutustõlge on mõeldud eelkõige vaegkuuljatele, kelle jaoks teeb kirjutustõlk kuuldava teksti kirjalikuks tekstiks, mida on võimalik...
Jako Salla
07.01.2021

Ohvriabi juhi Jako Salla pöördumine seoses tapmisega Lasnamäel

Teisipäeva õhtul Lasnamäel toimunud jõhker tapmine on vapustanud ja jõudnud kogu avaldatud detailsuses suure osani Eesti elanikkonnast. Kajastuste taustal tahan rõhutada, et vägivalda ei õigusta kunagi miski ning selle kasutamine on alati vägivallatseja vastutus, mis viitab suutmatusele või...
SKA Tartu esindus uus aadress Pepleri 35
06.01.2021

Sotsiaalkindlustusameti Tartu klienditeenindus kolib uuele aadressile

Sotsiaalkindlustusameti Tartu klienditeenindus kolib uuele aadressile ja on klientidele 13.–15. jaanuarini suletud. Uued klienditeeninduse ruumid ja büroo asuvad endises maavalitsuse ruumides aadressil Pepleri 35, Tartu. Uuel aadressil on klienditeenindus taas avatud 18. jaanuarist ning...
roheline noolega silt, mis näitab, mis suunas minna
04.01.2021

Valminud on uued sotsiaalteenuste kvaliteedi juhendmaterjalid

Valminud on sotsiaalteenuste üldine juhis ja teenusepõhised kvaliteedijuhised ning hoolekandeteenuste kvaliteedi juhendmaterjal. Kvaliteedijuhised ja juhendmaterjal on mõeldud nii teenuseosutajatele kui ka teenuse kujundajatele abistamaks teenuste kvaliteedi edendamist.  ...

Lehed