Sa oled siin

Uudised

Plakati tekst: Sinul Nukitsamees. Sõbrannal nukkidega mees. Vaikides oled perevägivalla kaasosaline.
06.05.2020

Ohvriabi kriisitelefon: vaikivad lähedased ja naabrid aitavad vägivalla jätkumisele kaasa

Eriolukorra ajal on ohvriabi kriisitelefonilt 116 006 perevägivalla tõttu abi otsijate hulk oluliselt langenud. Kuna paljude vägivallaohvrite jaoks on kriis vähendanud võimalusi abi otsida, on oluline, et vägivaldsest suhtest teadlikud lähedased, töökaaslased ja naabrid vägivalla lõpetamisele kaasa...
puudega lapse toetust laiendatakse harvikhaigusega lastele
30.04.2020

1. maist jõustuvad seadusemuudatused lihtsustavad puuetega inimeste asjaajamist

1. maist jõustuvad puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muudatused, mis lihtsustavad oluliselt puuetega inimeste asjaajamist. Muutumatute seisunditega lastel on korduvekspertiisi käigus edaspidi võimalik tuvastada puue kuni 16-aastaseks saamiseni. Lisaks laiendatakse puudega lapse toetust...
käsi klaviatuuril
28.04.2020

Asutuste vahel muutub infovahetus abivajavate laste ja täiskasvanute kohta kiiremaks

Tänasest käivitub Siseministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti ning Sotsiaalkindlustusameti koostöös uus andme- ja teabevahetussüsteem. Sellega muutub kiiremaks abivajavatele inimestele, ja eriti lastele kiirema abi ja toe saamine. Uue süsteemi kaudu saab politsei saata koheselt info...
päästerõngas
21.04.2020

Üleskutse vaimse tervise ja sotsiaalvaldkonna spetsialistidele – kaasame vabatahtlikke!

Vajame teie abi, sest COVID-19 pandeemia tõttu on tekkinud psühhosotsiaalne kriisiolukord, millega seoses vajab Eesti elanikkond vaimse tervise alast abi ja sotsiaalabi varasemast enam. Teiste riikide kogemus on näidanud, et kriisi ja sotsiaalse isolatsiooniga kaasneb vaimse tervise häirete...
Väikese vanusevahega laste emad saavad edaspidi vanemahüvitise varem kätte
16.04.2020

Väikese vanusevahega laste emad saavad edaspidi vanemahüvitise varem kätte

Riigikogus läbisid eile teise lugemise rahvastikuminister Riina Solmani esitatud perehüvitise seaduse muudatused, mis võimaldavad väikese vanusevahega laste emadel edaspidi vanemahüvitis kiiremini kätte saada. Eelnõu kohaselt saab järjestikuste laste sündimise puhul vanemahüvitise ja...
e-teenused
16.04.2020

Sotsiaalkaitse valdkonna e-teenuste arendajate leidmiseks kuulutati välja uus riigihange

15. aprillil kuulutas Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK) välja riigihanke, leidmaks järgmiseks neljaks aastaks partnereid sotsiaalkaitse valdkonna e-teenuste arendamiseks. Riigihanke eeldatav maksumus on 16 miljonit eurot. Hankega sõlmitakse kaks raamlepingut, mille tulemusena on...
Tahvelarvutid jõudsid koroonapatsientideni.
13.04.2020

Kuressaare haigla ja Saaremaa hooldekodude koroonapatsiendid said lähedastega suhtlemiseks 30 tahvelarvutit

Sotsiaalkindlustusameti, Samsung Electronics Balticsi ja Telia koostöös saadeti sel nädalal Kuressaare haigla kriisistaapi 30 tahvelarvutit, mis aitavad haiglaravil ja lähedastest eraldatud koroonapatsientidel olla ühenduses oma lähedastega. Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusteenuste...
Riik hakkab maksma eriolukorra ajal toetust erivajadusega laste vanematele
09.04.2020

Riik hakkab maksma eriolukorra ajal toetust erivajadusega laste vanematele

Vabariigi Valitsus kiitis täna heaks toetuse määramise erivajadusega last kasvatavale vanemale. Toetuse eesmärk on võimaldada asendussissetulek vanemale, kes peab tulenevalt eriolukorrast erivajadusega lapse kasvatamise tõttu olema ajutiselt töölt eemal. „Haridusasutuste kaugõppele üleminek...
Hooldusperede toetus suureneb kaks korda, puudega lapse toetust laiendatakse ka harvikhaigusega lastele
08.04.2020

Hooldusperede toetus suureneb kaks korda, puudega lapse toetust laiendatakse ka harvikhaigusega lastele

Riigikogu võttis täna vastu seadusemuudatused, millega suurendatakse hooldusperede toetamist. Lisaks laiendatakse puudega lapse toetust harvikhaigusega lastele ehk toetust hakkavad ühtlasi saama fenüülketonuuria diagnoosiga lapsed, kellel pole puuet määratud, ent kes vajavad tuge ravitoidu...
Elatisabi otsused on alates aprillist nähtavad iseteeninduses
08.04.2020

Elatisabi otsused on alates aprillist nähtavad iseteeninduses

Aprilli algusest jõuavad elatisabi otsused saajateni sotsiaalkindlustusameti iseteeninduse kaudu.  Elatisabi otsused on iseteeninduse kaudu nähtavad nii elatisabi saajale kui elatisvõlgnikule. Otsuse valmimisel saadetakse teavituskiri infosüsteemis olevale e-posti aadressile, selle...

Lehed