Sa oled siin

Uudised

lähisuhtevägivald on prognoositav ja ennetatav
05.06.2020

Peaprokurör kohtub Põlva MARAC ekspertgrupi liikmetega

Täna, 5. JUUNIL kohtuvad Põlvas kõrge riskiga lähisuhtevägivalla ekspertgrupi MARAC liikmed ja peaprokurör Andres Parmas. Kohtumisel arutatakse võimaluste üle, kuidas lahendada raskete tervisekahjustustega ning eluohtlikke lähisuhtevägivalla juhtumeid üle Eesti. Kohtumisega soovitakse tuua...
Puude kestuse pikendati eriolukorra ajal automaatselt
01.06.2020

Puude kestust pikendati eriolukorra ajal automaatselt

Seoses eriolukorraga pikendas Sotsiaalkindlustusamet puudega inimestele, kelle puude tuvastamise kestus lõppeb vahemikus 01.06-31.08.2020, puude tuvastamise kestust ning sotsiaaltoetuse maksmise aega kuni 6 kuud järgmiste põhimõtete alusel: Automaatne pikendus tehti inimestele, kellel ei...
Tugiliin 6606 077 julgustab võtma vastutust oma vägivaldse käitumise eest.
22.05.2020

Tugiliin 6606 077 julgustab võtma vastutust oma vägivaldse käitumise eest

Sellest nädalast on avatud telefoniliin 6606 077 meestele ja naistele, kes soovivad loobuda vägivallast oma suhtes ja muuta oma käitumist turvalisemaks. Numbrile oodatakse helistama ka lähedasi, kes soovivad vägivallast loobujat toetada. Tugiliinil hakkab kõnesid vastu võtma Tõnis Palgi, kes on...
Sotsiaalkindlustusamet avab klienditeenindused järk-järgult. Endla 8, Tallinn
21.05.2020

Sotsiaalkindlustusamet avab klienditeenindused järk-järgult

Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindused avatakse järk-järgult järgmise kahe nädala jooksul. Täna avatakse Tallinna, Haapsalu ja Kärdla esindused. Klientide ja teenindajate tervise huvides kehtib teenindussaalides 2+2 reegel. Esmaspäeval, 25. mail avatakse Rakvere, Kohtla -Järve, Jõhvi, Narva...
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusest abivajavale lapsele
18.05.2020

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusest abivajavale lapsele

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakonna ennetustalitus tutvustab abivajava lapse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust (SRT). See on mõeldud suure abivajadusega laste ja nende lähivõrgustiku toetamiseks. Tegemist on kompleksteenusega, mille ülesanne on toetada laste psühhosotsiaalset...
Asendushoolduselt lahkuvate ja iseseisvat elu alustavate noorte tugiisikuteenust pikendati
18.05.2020

Pikendati asendushoolduselt lahkuvate ja iseseisvat elu alustavate noorte tugiisikuteenust

Alates 2016. aastast koordineerib sotsiaalkindlustusamet ESF projekti „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“ raames tugiisikuteenuse osutamist asendushoolduselt elluastuvatele noortele. Eelmised lepingud teenuseosutajatega kehtisid 31. maini 2020, kuid aprillis-mais viidi läbi uus hange ja sõlmiti...
Arendame perede seiresüsteemi
18.05.2020

Arendame perede seiresüsteemi

Sotsiaalkindlustusamet töötab välja seiresüsteemi, et kaardistada lapsendaja- ja hooldusperede vajadused. Pered, kes kasvatavad teistest vanematest sündinud lapsi, võivad eri eluetappidel vajada tuge. Eelkõige on oluline avatud ja siiras suhtlus spetsialisti ja pere vahel. Et saada aga...
Arendame kriisihoolduspere ja kutselise erihoolduspere teenuseid
18.05.2020

Arendame kriisihoolduspere ja kutselise erihoolduspere teenuseid

Kahe uue teenuse arendamiseks viis sotsiaalkindlustusamet läbi hanke „Kriisihoolduspere teenus ja kutselise erihoolduspere teenus“. Kriisihoolduspere teenuse eesmärk on tagada näiteks perekonnast eraldatud lapsele, kes on sattunud kriisi- või muu ootamatusse olukorda, ajutine perepõhine hooldus...
Ühte perre lubatakse asendushooldusele vajadusel rohkem lapsi
18.05.2020

Ühte perre lubatakse asendushooldusele vajadusel rohkem lapsi

Sotsiaalhoolekande seaduses jõustus muudatus laste paigutamiseks asendushooldusteenusele, kui peres on seejärel rohkem lapsi, kui seaduses ettenähtud. Selline erand tuleb kooskõlastada sotsiaalkindlustusametiga. Selleks, et protsess oleks selgem ja mugavam, oleme välja töötanud juhise....
Hoolduspere vanemate toetus tõuseb
18.05.2020

Hoolduspere vanemate toetus tõuseb

1. juulil 2020 jõustub sotsiaalhoolekande seaduse muudatus. Edaspidi toetatakse hoolduspere vanemaid vähemalt 1/2 ulatuses töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel kehtestatud kuutasu alammäärast ühe lapse hooldamise kohta. Kuni 1. juulini toetab kohalik omavalitsus hoolduspere vanemaid vähemalt...

Lehed