Keelevahetuse vaikeväärtus

Sa oled siin

Viies piirkonnas muutuvad naiste tugikeskuse teenusepakkujad

Pildil on käed. Foto: pexels.com

Juuni lõpuks muutuvad viies piirkonnas naiste tugikeskuse teenusepakkujad ning Lääne-Virumaal hakkab teenust osutama MTÜ Virumaa Naiste Tugikeskus, Järvamaal MTÜ Järvamaa Naiste tugikeskus, Raplamaal MTÜ Pärnu Naiste Tugikeskus, Jõgevamaal MTÜ Naiste Tugi– ja Teabekeskus ning Lääne- ja Hiiumaal MTÜ Läänemaa Naiste Tugikeskus. Kuni uute lepingute sõlmimiseni osutavad teenust senised tugikeskused.

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakonna peaspetsialist Andrea Kink ütles, et nendes piirkondades, kus teenuseosutaja vahetub, tagatakse ohvrite võimalikult sujuv liikumine ühelt teenuseosutajalt teisele. Harju-, Tartu-, Saare-, Pärnu-, Viljandi-, Võru-, Ida-Viru-, Põlva-, Valgamaal jätkavad senised teenusepakkujad.

Sotsiaalkindlustusamet sõlmis uued lepingud nendes piirkondades, kus senised lepingud tugikeskuse teenuse osutamiseks lõppesid 31. detsembril 2017, kuid hanke vaidlustamise tõttu viibis pakkumuste hindamise tähtaeg.

2019. aastaks on planeeritud pikaajalisem ning suurenenud rahastusega hange, mis tagab stabiilsema teenuse osutamise üle Eesti. Uue hanke ettevalmistust on sotsiaalkindlustusamet juba alustanud ning hange on plaanis välja kuulutada suve alguses.

Naiste tugikeskustes pakutakse turvalist keskkonda, nõustamist ja ajutist majutust naistevastase vägivalla ohvriks langenud naistele ja nendega kaasas olevatele lastele. Lisaks ajutisele majutusele pakutakse tugikeskustes naistele ja nende lastele esmast kriisinõustamist ning juhtumipõhist nõustamist. Vajadusel ja võimalusel pakutakse naistele ka psühholoogilist nõustamist, psühhoteraapiat ning juriidilist nõustamist. Esmast kriisinõustamist osutatakse ööpäevaringselt telefoni teel või kohtumisel. Soovi korral võib esmasel kriisinõustamisel jääda anonüümseks. Infot ja toetust pakutakse ka naistevastase vägivalla ohvri lähedastele.