Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Valminud on väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse kvaliteedijuhis

Pensionärid koos Foto: Pexels.com
Pensionärid koos Foto: Pexels.com

Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse kvaliteedi parendamiseks on koostöös valdkonna ekspertidega valminud kvaliteedijuhis.

Juhises on lisaks üldisele sotsiaalteenuste kvaliteedijuhisele välja töötatud väljaspool kodu osutatavale üldhooldusteenusele vastavad kontrollmehhanismid, mille abil saab teenuseosutaja olla kindel, et teenust planeerides ja osutades järgib ta kvaliteedipõhimõtteid.

Teenuste vastavust kvaliteedipõhimõtete täitmisel kontrollitakse riikliku järelevalve käigus.

Ootame tagasisidet ja ettepanekuid valminud juhise kohta kuni 31.12.2018 Marie.Johanson@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Tegevused viiakse ellu ESF „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 2014-2020“ alapunkt 2.3.3 „Eesti hoolekandeteenuste kvaliteedi edendamine kvaliteediteemaliste koolituste, konsultatsioonide ja kvaliteedijuhtimissüsteemide tutvustamise ning rakendamise kaudu“.