Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Valminud on sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse kvaliteedijuhis

Inimesed panevad käe teineteise kätele. Foto: Pexels.com
Inimesed panevad käe teineteise kätele. Foto: Pexels.com

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse kvaliteedi parendamiseks on koostöös valdkonna ekspertidega valminud kvaliteedijuhis.

Juhises on lisaks üldisele sotsiaalteenuste kvaliteedijuhisele välja töötatud sotsiaalsele rehabilitatsiooni teenusele vastavad kontrollmehhanismid. Kontrollmehhanismid on abiks teenuseosutajale kvaliteedipõhimõtetele vastavuse saavutamisel.

Teenuste vastavust kvaliteedipõhimõtete täitmisel kontrollitakse riikliku järelevalve käigus.

Ootame tagasisidet ja ettepanekuid valminud juhise kohta kuni 31.12.2018 Marie.Johanson@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Tegevused viiakse ellu ESF „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 2014-2020“ alapunkt 2.3.3 „Eesti hoolekandeteenuste kvaliteedi edendamine kvaliteediteemaliste koolituste, konsultatsioonide ja kvaliteedijuhtimissüsteemide tutvustamise ning rakendamise kaudu“.