Keelevahetuse vaikeväärtus

Sa oled siin

Valminud on lapsehoiuteenuse, varjupaigateenuse ja eluruumi tagamise teenuse kvaliteedijuhised

täiskasvanu käsi hoiab lapse kätt
Valminud on lapsehoiuteenusse kvaliteedijuhis Photo by icon0.com from Pexels

Koostöös teenuseosutajate ja valdkonna spetsialistidega on sisustatud järjekorras kolm järgmist teenusepõhist kvaliteedijuhist – lapsehoiuteenus, varjupaigateenus ja eluruumi tagamise teenus. Sotsiaalhoolekande seadus § 3 lg 2 kohaselt peavad sotsiaalteenuse osutajad tagama teenust osutades kvaliteetse teenuse ja lähtuma üldtunnustatud üheksast kvaliteedipõhimõttest. Juhises on lisaks üldisele sotsiaalteenuste kvaliteedijuhisele välja töötatud teenusele vastavad kontrollmehhanismid, mille abil saab teenuseosutaja olla kindel, et teenust planeerides ja osutades järgib ta kvaliteedipõhimõtteid.

Teenuste vastavust kvaliteedipõhimõtete täitmisel kontrollitakse riikliku järelevalve käigus.

Ootame tagasisidet ja ettepanekuid valminud juhise kohta kuni 31.05.2019 e-posti aadressile Marie.Johanson@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Tegevused viiakse ellu ESF „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 2014-2020“ alapunkt 2.3.3 „Eesti hoolekandeteenuste kvaliteedi edendamine kvaliteediteemaliste koolituste, konsultatsioonide ja kvaliteedijuhtimissüsteemide tutvustamise ning rakendamise kaudu“.