Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Vägivald kasvab vaikuses, kuid abi on alati olemas

Vägivald kasvab vaikuses, kuid abi on alati olemas
Vägivald kasvab vaikuses, kuid abi on alati olemas

Andrea Kink 
Sotsiaalkindlustusameti naistevastase vägivalla teenuse juht 

„Ma mõtlesin, et mulle vastatakse, et helistage nädala või kahe pärast, et äkki siis on mõni koht vaba. Aga tegelikult anti kohe vajalikud telefonid, helistasid ise tagasi, kutsusid ja ütlesid, kuhu tulema peab.“ 

Naiste tugikeskuses viibinu

Naiste ja tüdrukute vastasel vägivallal on palju vorme. Lisaks füüsilisele, seksuaalsele, psühholoogilisele ning majanduslikule vägivallale on tänapäeval järjest enam päevakorda tõusnud kübervägivald, mille alla kuuluvad muu hulgas küberahistamine, mittekokkuleppeline ja pealesunnitud pornograafia, soopõhised solvangud ja kiusamine, seksuaalne väljapressimine, vägistamis- ja tapmisähvardused, pahatahtlike veebimaterjalide otsimine ja avaldamine ning inimkaubandus elektrooniliste vahenditega.

Olenemata vägivalla avaldumise vormist on see igal juhul taunitav ning parim viis vägivalla tõkestamiseks on sellest rääkida, sest vägivald kasvab vaikuses.

Naistevastane vägivald on ebavõrdsete võimusuhete ilming ning see ei avalda negatiivset mõju üksnes naistele, vaid ka perekondadele ja kogukonnale – tervele ühiskonnale. Eestis on füüsilist, seksuaalset ja vaimset vägivalda kogenud peaaegu iga kolmas naine.

Abi on olemas

Kui sinu, su lähedase või tuttava suhtes on tarvitatud vägivalda või sul on soov sel teemal selgust ja infot saada, siis kutsume sind pöörduma naiste tugikeskusesse. Naiste tugikeskuses on sulle abiks pika kogemusega, professionaalsed ja hinnanguvabad nõustajad. Naiste tugikeskuses pakutakse

  • esmast kriisinõustamist. Kuulame su ära, usume ja toetame sind ning räägime, millist abi võid saada
  • nõustamist, mis aitab sul juhtunuga toime tulla. Hindame sinu turvariske, koostame tegevusplaani, seletame sulle sinu õigusi ning aitame suhelda teiste ametiasutustega
  • psühholoogilist nõustamist. Toetame sinu emotsionaalset heaolu ja edasist hakkamasaamist
  • juriidilist nõustamist. Anname sulle esmast õigusabi, aitame koostada vajalikke dokumente ning toetame sind kohtuprotsessis
  • turvalist ajutist majutust. Kui sa ei saa jääda oma senisesse elukohta ning teine turvaline koht puudub, saad sa peatuda ka lastega meie juures. 


Oled oodatud naiste tugikeskusesse koos lastega. Pöördumisel ja nõustamisel võid jääda anonüümseks. Teenus on tasuta ning kättesaadav ööpäev läbi. Igal aastal saab naiste tugikeskusest abi ligi 2000 naist.

„Seal tugikeskuses võttis üks naisterahvas vastu telefoni ja noh ... ta kuulas kõigepealt mu mure ära, mure oli muidugi pikk ja lai ja segane, aga ta kuulas väga ilusti ära ja me rääkisime vist peale seda kolm-neli tundi järjest. Ta lohutas, ta andis nõu, ta üritas minu seda pinget igal võimalikult moel maandada. Ta näitas, et tal on minu jaoks aega, ta ei kiirustanud kuskile, et seda kõnet lõpetada, ta tundis huvi kõige vastu.“ 

Naiste tugikeskuses viibinu

Naiste tugikeskuste kontaktid leiad sotsiaalkindlustusameti kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee.

Lisaks on kõigile Eesti inimestele abiks üleriigiline ohvriabi kriisitelefon 116 006, mis pakub ööpäevaringset kriisinõustamist, annab infot õiguste ja abivõimaluste kohta ning viib abivajajaid kokku õigete spetsialistidega. Rohkem infot lehel palunabi.ee.