Sa oled siin

Ühte perre lubatakse asendushooldusele vajadusel rohkem lapsi

Ühte perre lubatakse asendushooldusele vajadusel rohkem lapsi
Ühte perre lubatakse asendushooldusele vajadusel rohkem lapsi

Sotsiaalhoolekande seaduses jõustus muudatus laste paigutamiseks asendushooldusteenusele, kui peres on seejärel rohkem lapsi, kui seaduses ettenähtud. Selline erand tuleb kooskõlastada sotsiaalkindlustusametiga.

Selleks, et protsess oleks selgem ja mugavam, oleme välja töötanud juhise (PDF)Vormikohase taotluse leiab meie kodulehelt.

Rohkem infot saab lastekaitse osakonna asendushoolduse talituse teenusejuhilt Irje Tammelehelt (irje.tammeleht@sotsiaalkindlustusamet.ee, 5309 1597) või asendushoolduse peaspetsialistidelt Elle Vidderilt (elle.vidder@sotsiaalkindlustusamet.ee, 520 5516) Anu Järveperalt, anu.jarvepera@sotsiaalkindlustusamet.ee, 5309 8883) ja Elo Tenusaarelt (elo.tenusaar@sotsiaalkindlustusamet.ee, 5190 3792).

Veel uudiseid samal teemal

Kaja Rattas, sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna asendushoolduse talituse juht
01.09.2020

Abivajavast lapsest teatamine on igaühe kohustus!

Hiiumaa väikeses perekodus toimunud laste väärkohtlemine, mis kestis aastaid, tõstatas ühiskondlikul tasandil olulisi küsimusi. See tekitas diskussioone ning kõikuma lõi inimeste turvatunde. Juhtum puudutas emotsionaalselt, sest vägivaldsed sündmused, eriti kui need on toime pandud laste suunas, mõjuvad traumeerivalt.

Jätkame asendushoolduse tugiteenustega ka 2021.–2022. aastal. Foto: Unsplash.com
31.08.2020

Jätkame asendushoolduse tugiteenustega ka 2021.–2022. aastal

Alates 2016. aastast koordineerib sotsiaalkindlustusamet ESF projekti „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“. Selle raames osutatakse tugiteenuseid lapsendaja-, hooldus- ja eestkosteperedele, pere- ja asenduskodude töötajatele ning asendushoolduselt lahkuvatele ja iseseisvat elu alustavatele noortele.