Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Ühte perre lubatakse asendushooldusele vajadusel rohkem lapsi

Ühte perre lubatakse asendushooldusele vajadusel rohkem lapsi
Ühte perre lubatakse asendushooldusele vajadusel rohkem lapsi

Sotsiaalhoolekande seaduses jõustus muudatus laste paigutamiseks asendushooldusteenusele, kui peres on seejärel rohkem lapsi, kui seaduses ettenähtud. Selline erand tuleb kooskõlastada sotsiaalkindlustusametiga.

Selleks, et protsess oleks selgem ja mugavam, oleme välja töötanud juhise (PDF)Vormikohase taotluse leiab meie kodulehelt.

Rohkem infot saab lastekaitse osakonna asendushoolduse talituse teenusejuhilt Irje Tammelehelt (irje.tammeleht@sotsiaalkindlustusamet.ee, 5309 1597) või asendushoolduse peaspetsialistidelt Elle Vidderilt (elle.vidder@sotsiaalkindlustusamet.ee, 520 5516) Anu Järveperalt, anu.jarvepera@sotsiaalkindlustusamet.ee, 5309 8883) ja Elo Tenusaarelt (elo.tenusaar@sotsiaalkindlustusamet.ee, 5190 3792).

Veel uudiseid samal teemal

Maarja Kuldjärv, projektijuht
03.12.2021

Jätkuvad tugiteenused kasuperedele

Sotsiaalkindlustusamet pakub juba 2016. aastast koos lepingupartneritega hooldus-, eestkoste- ja lapsendajaperedele tugiteenuseid. Tegevusi rahastab Euroopa Sotsiaalfond. Hetkel on lõppemas hange, et Eestimaa pered saaksid tugiteenuseid ka 2022. aastal.

Elo Tenusaar, sotsiaalkindlustusameti hooldus- ja lapsendajaperede hindamise spetsialist
03.12.2021

Asendushooldusteenuse enamaarvulised paigutused kahe aasta vaates

1. jaanuaril 2020 jõustus sotsiaalhoolekandeseaduse nõue, mis puudutab asendus- ja perekodus asendushooldusel olevate laste maksimaalset arvu ühes peres. Kui 31. detsembrini 2019 võis pere koosneda kuni kaheksast lapsest, siis alates 1. jaanuarist 2020 on asendus- ja perekodu pere maksimaalne suurus kuus last.