Sa oled siin

Tule panusta psühholoogilise esmaabi koolitajana!

psühholoogilise esmaabi koolitaja koolitus
psühholoogilise esmaabi koolitaja koolitus

Ootame kandideerima psühholoogilise esmaabi koolitajaks! Dokumendid palume saata hiljemalt 30. juuniks meiliaadressile Helen.Alton@sotsiaalkindlustusamet.ee. Intervjuud toimuvad 07.-10.07 Tallinnas.

Psühholoogilise esmaabi (PE) koolituse läbiviimiseks korraldame juulis konkursi 10 koolitaja leidmiseks. Koolitused viiakse läbi neljas piirkonnas: põhja, ida, lõuna ja lääne piirkonnas ning grupid on nii eesti - kui venekeelsed. Ootame kandideerima koolitajaid, kes räägivad eesti ja/või vene keelt ning on pärit erinevatest Eesti piirkondadest.

PE kujutab endast inimliku, toetava ja praktilise abi osutamist abivajajatele, kellele on hiljuti osaks saanud tõsine kriisisündmus.

Koolitajate peamised tööülesanded PE koolituse läbiviimisel on:

 • koolituste läbiviimine mahus kuni 8 tundi
 • koolituste sisuline ettevalmistamine lähtuvalt koolitaja juhendmaterjalist
 • Koolituse järgselt SKA töötajaga arutelu, tagasiside ja kovisioonidel* osalemine

*soovime, et koolitajad osaleksid meie poolt korraldatavatel kovisioonidel ja supervisioonidel.

PE koolitajate värbamine:

PE koolitajate konkursil valitakse soovi avaldanute seast välja kokku kuni 10 kandidaati, kes läbivad tasuta PE koolitajate koolituse. Koolituse viivad läbi PE koolituse arendustegevustes osalenud SKA töötajad, lisaks kutsutakse võimaluse korral eksperte väljapoolt. Koolitus toimub eesti keeles. PE koolitajate koolitus toimub 21.-22.07.2020 kahel päeval kella 10.00-16.00. Koolitusel osalemisega seotud transpordikulud tasub osaleja. Vajadusel korraldab osalejatele majutuse SKA.

Koolituse toimumiskoht selgub hiljemalt 22.06.2020.

Kandideerimise eelduseks on:

 • kõrgharidus psühholoogia-, sotsiaal- või kasvatusteaduste valdkonnas
 • eesti keele oskus kõnes ja kirjas (eesti keele oskus vähemalt B2 tase) ja/või
 • vene keele oskus kõnes ja kirjas (kui soov koolitada venekeelseid gruppe)
 • kahelt koolitajalt eeldame lastekaitse ja asendushoolduse korralduse tundmist Eesti Vabariigis ja/või kohalikus omavalitsuses/maavalitsuses lastekaitsetöö kogemust
 • grupiprotsesside juhtimise või koolitamiskogemus
 • trauma-/kriisitöö kogemus vähemalt 2 aastat

Kandideerimisel tuleb kasuks varasem pikaaegne kogemus koolitajana, hea esinemis- ja väljendamisoskus, väga head teadmised PE õppuses olevatest teemadest ning tegutsemine trauma ja kriisitöö valdkonnas. Vajalikud isikuomadused PE koolitajana on ausus ja avatus, empaatilisus, tolerantsus, tasakaalukus, paindlikkus, hea organiseerimisoskus, kuulamisoskus, loovus, konfliktide lahendamise oskus ja pingetaluvus.

Kui leiate, et olete sobiv kandidaat, siis ootame:

 • eestikeelset elulookirjeldust (CV)
 • motivatsioonikirja (pikkusega kuni üks A4) „Milleks on vaja psühholoogilise esmaabi osutamise teadmisi?“, kus oleks kirjeldatud, mis põhjusel soovite saada psühholoogilise esmaabi koolitajaks ning kuidas teie isikuomadused, oskused ja varasemad kogemused aitavad teid koolitajaks olemisel.

Intervjuud toimuvad kahel päeval (28. nädal 07.-10.07). Kandideerimise dokumendid palume saata hiljemalt 26. juuniks 2020. a. meiliaadressile Helen.Alton@sotsiaalkindlustusamet.ee

Kontakt: Helen Alton, Sotsiaalkindlustusamet, Helen.Alton@sotsiaalkindlustusamet.ee