Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Tugiteenused asendus- ja perekodude töötajatele 2021. aastal

Kristiina Meinberg-Kadai
Kristiina Meinberg-Kadai

Eestis on ligi 40 asendushooldusteenust pakkuvat pere- ja asenduskodu, mis on koduks 800 lapsele ja noorele, kes ühel või teisel põhjusel ei ole saanud kasvada oma sünniperedes. Asendus- ja perekodud on raske ülesande ees – ühelt poolt peavad nad asutusena vastama teatud nõuetele ja jälgima reegleid, teisalt on nende ülesanne pakkuda lastele võimalikult peresarnaseid elutingimusi.

2021. aastal jätkuvad tugiteenused pere- ja asenduskodude töötajatele, et toetada neid laste kasvatamisel, ennetada läbipõlemist ja personali voolavust ning seeläbi tagada lastele stabiilne ja turvaline elukeskkond. Samuti aitavad tugiteenused töötajatel leida lahendusi keerulistes olukordades ning kokkuvõttes parandada asendushoolduse kvaliteeti.

Teenuseid pakutakse kõigile Eesti pere- ja asenduskodudele. Teenustel saavad osaleda pere- ja asenduskodude töötajad ja juhid.

Pakutavad teenused:

  • grupisupervisioon
  • individuaalne supervisioon
  • juhendatud perevestlus.

Juhendatud perevestlus on uus teenus, mis toetab asendus- või perekodudes erinevatel teemadel pereringis avatult ja ausalt rääkimist ning seeläbi ka ühiselt probleemidele lahenduste leidmist.

Teenuseid osutab kuni 31.12.2021 MTÜ Moreno Keskus www.morenokeskus.ee

Projekti teenuse kohta jagab lisainfot sotsiaalkindlustusameti koordinaator Kristiina Meinberg-Kadai, tel. 5782 2424, e-post Kristiina.Meinberg-Kadai@sotsiaalkindlustusamet.ee

Mentorteenus asendus- ja perekodude juhtidele 2021. aastal

Asenduskodude juhtidele suunatud mentorteenuse eesmärk on pakkuda neutraalse poolena abi ja tuge võimalike probleemide lahendamisel. Kuna asenduskodudes käib igapäevane töö väga haavatava sihtgrupiga, on isegi ootuspärane, et aeg-ajalt vajab süsteem ja selles töötavad tublid perevanemad ja -kasvatajad turgutamist ja värskendamist. Mentori ülesanne on koostöös asutuse juhi ja oluliste võrgustikuliikmetega (kohalikud omavalitsused, kool, kogukond jt) kaardistada murekohad ning koostada tegevuskava, mille alusel eesmärgi – õnnelikud ja elus hästi toimetulevad lapsed ja noored – poole liikuda. Tegevuskava hõlmab praktilisi tegevusi alates meeskonna või juhi supervisioonidest ja koolitustest kuni individuaalsete perevestluste ja psühholoogilise nõustamiseni. Iga asenduskodu on eriline – ei ole ühtset lähenemist, vaid vajaduspõhine hindamine ning sellest lähtuv edasine tegutsemine.

Rohkem infot asenduskodude juhtide mentorteenuse osas: tel. 5782 2424, e-post Kristiina.Meinberg-Kadai@sotsiaalkindlustusamet.ee

Veel uudiseid samal teemal

lahendusring
13.09.2021

Raskustes peredele tuleb appi lahendusringi meetod

Sotsiaalkindlustusamet ja Ennetustegevuse Keskus pakuvad pilootprojekti raames võimalust kasutada laste heaolu parandamiseks pere lahendusringi  meetodit. Pere lahendusring on koosolek, kus lapse heaolu tagamiseks koguneb laiem perevõrgustik, et langetada koos otsuseid ja koostada tegevusplaan lapse elu edasiseks korraldamiseks. Plaanist leiab pereliikmete kokkulepped ja tegevused, millega tagatakse lapse turvalisus ja heaolu.

SEB Heategevusfondi hobistipendium ootab taotlusi
13.09.2021

SEB Heategevusfondi hobistipendium ootab taotlusi

Avatud on SEB Heategevusfondi hobistipendiumi programmi sügisene taotlusvoor. Stipendiumi antakse välja kaks korda aastas, kevadel ja sügisel. 2021. aastal on hobistipendiumi fondi suurus 20 000 eurot.

Stipendium aitab soetada hobiga seotud varustust, katta laagris või võistlustel osalemise tasu ja maksta huviringi või treeningu osalustasu.