Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Tugiteenused asendus- ja perekodude töötajatele 2021. aastal

Kristiina Meinberg-Kadai
Kristiina Meinberg-Kadai

Eestis on ligi 40 asendushooldusteenust pakkuvat pere- ja asenduskodu, mis on koduks 800 lapsele ja noorele, kes ühel või teisel põhjusel ei ole saanud kasvada oma sünniperedes. Asendus- ja perekodud on raske ülesande ees – ühelt poolt peavad nad asutusena vastama teatud nõuetele ja jälgima reegleid, teisalt on nende ülesanne pakkuda lastele võimalikult peresarnaseid elutingimusi.

2021. aastal jätkuvad tugiteenused pere- ja asenduskodude töötajatele, et toetada neid laste kasvatamisel, ennetada läbipõlemist ja personali voolavust ning seeläbi tagada lastele stabiilne ja turvaline elukeskkond. Samuti aitavad tugiteenused töötajatel leida lahendusi keerulistes olukordades ning kokkuvõttes parandada asendushoolduse kvaliteeti.

Teenuseid pakutakse kõigile Eesti pere- ja asenduskodudele. Teenustel saavad osaleda pere- ja asenduskodude töötajad ja juhid.

Pakutavad teenused:

  • grupisupervisioon
  • individuaalne supervisioon
  • juhendatud perevestlus.

Juhendatud perevestlus on uus teenus, mis toetab asendus- või perekodudes erinevatel teemadel pereringis avatult ja ausalt rääkimist ning seeläbi ka ühiselt probleemidele lahenduste leidmist.

Teenuseid osutab kuni 31.12.2021 MTÜ Moreno Keskus www.morenokeskus.ee

Projekti teenuse kohta jagab lisainfot sotsiaalkindlustusameti koordinaator Kristiina Meinberg-Kadai, tel. 5782 2424, e-post Kristiina.Meinberg-Kadai@sotsiaalkindlustusamet.ee

Mentorteenus asendus- ja perekodude juhtidele 2021. aastal

Asenduskodude juhtidele suunatud mentorteenuse eesmärk on pakkuda neutraalse poolena abi ja tuge võimalike probleemide lahendamisel. Kuna asenduskodudes käib igapäevane töö väga haavatava sihtgrupiga, on isegi ootuspärane, et aeg-ajalt vajab süsteem ja selles töötavad tublid perevanemad ja -kasvatajad turgutamist ja värskendamist. Mentori ülesanne on koostöös asutuse juhi ja oluliste võrgustikuliikmetega (kohalikud omavalitsused, kool, kogukond jt) kaardistada murekohad ning koostada tegevuskava, mille alusel eesmärgi – õnnelikud ja elus hästi toimetulevad lapsed ja noored – poole liikuda. Tegevuskava hõlmab praktilisi tegevusi alates meeskonna või juhi supervisioonidest ja koolitustest kuni individuaalsete perevestluste ja psühholoogilise nõustamiseni. Iga asenduskodu on eriline – ei ole ühtset lähenemist, vaid vajaduspõhine hindamine ning sellest lähtuv edasine tegutsemine.

Rohkem infot asenduskodude juhtide mentorteenuse osas: tel. 5782 2424, e-post Kristiina.Meinberg-Kadai@sotsiaalkindlustusamet.ee

Veel uudiseid samal teemal

Perekond metsas
03.06.2022

Hooldusperede registris on ootel 32 sobivaks hinnatud peret

Eestis kasvab praegu ligi 800 last asutusepõhisel asendushooldusel, vana nimega lastekodus.

Hoolduspere elevant
23.05.2022

Asendushoolduse teemapäev Jõhvis 8. juunil 2022

8. juunil 2022 toimub Jõhvis asendushoolduse teemapäev, kuhu on osalema oodatud kohalike omavalitsuste spetsialistid ning pere- ja asenduskodude juhid, samuti hoolduspered, kes on valmis jagama oma kogemusi ja mõtteid.