Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Tugiisikuteenus asendushoolduselt lahkuvatele ja iseseisvat elu alustavatele noortele 2021. aastal

Maiken Kond
Maiken Kond

Sotsiaalkindlustusamet jätkab Euroopa Sotsiaalfondi toel tugiisikuteenuse korraldamisega asendushoolduselt elluastuvatele noortele ka 2021. aastal.

Tugiisikuteenuse sihtrühmaks on noor, kes lahkub asendushooldusteenuselt või perekonnast eestkostelt järelhooldusteenusele või astub iseseisvasse ellu (nii asenduskodus/perekodus, hooldusperes/perekonnas hooldamisel kui perekonnas eestkostel elanud noored). Tugiisiku võib saada ka noor, kes on asendushooldusel olles jäänud lapseootele või emaks saanud.

Tugiisik aitab noorel sujuvamalt iseseisvat elu alustada, olles toeks ja aidates teda igapäevaelu toimingutega toime tulemisel (näiteks: saada teavet teenustest ja toetustest, millele tal on õigus; juhendada nende kasutamisel; koostada taotlusi jm dokumente erinevate asutustega suhtlemisel, juhendada tööle kandideerimisel jms).

Kes võib olla tugiisikuks?

Usaldus-tugiisik – on noorele tuttav ja lähedane inimene (nt eestkoste või hoolduspere vanem, asenduskodu perevanem/kasvataja, noortekeskuse töötaja), kes on valmis noorele tugiisikuks olema ning keda noor tugiisikuks soovib. Usaldus-tugiisikult eeldatakse teatud haridustaset või koolituste läbimist.

Professionaalne tugiisik ei ole noorele tuttav, on läbinud tugiisikukoolituse või omab sotsiaalvaldkonna haridust. Professionaalne tugiisik sobib noorele, kel ei ole võimalik saada või kes ei soovi lähedast inimest tugiisikuks. Professionaalse tugiisiku võib välja pakkuda kohalik omavalitsus või teenuseosutaja.

„Noorelt noorele“ tugiisik – asendushooldusel kasvanud noor, kes tuleb iseseisvalt hästi toime ning on läbinud tugiisikukoolituse.

Täpsem info tugiisikuteenuse osutajate kohta on leitav siit.

Planeeritavad muudatused tugiisikuteenuses alates 2022. aastast

Sotsiaalkindlustusamet on Euroopa Sotsiaalfondi toel ja lepingupartneritega koostöös osutanud asendushoolduselt lahkuvatele noortele tugiisikuteenust alates 2016. aastast. Selle aja jooksul on meie kaudu tugiisiku saanud u 120 noort. Alustasime professionaalse tugiisikuteenuse pakkumisega, aja jooksul lisasime usaldus-tugiisiku võimaluse ning koolitasime ka koostöös Tallinna Ülikooli ning Eesti Asenduskodu Töötajate Liiduga välja grupi aktiivseid noori, kes on ise asendushooldusel kasvanud ning valmis oma kogemust teistega jagama ning nõu andma „noorelt noorele“ tugiisikuteenuse raames. Kõik need võimalused on täna noortele kättesaadavad.

Tugiisikuteenus on Sotsiaalhoolekande seaduse kohaselt aga kohaliku omavalitsuse pakutav sotsiaalteenus. Seega ei saa riik pikaajaliselt jääda seda teenust pakkuma. 2022. aastast alates riik enam tugiisikuteenust ei rahasta. Seetõttu palume juba 2021. aastal, kui tegeletakse järgmise aasta tegevuste ja vahendite planeerimisega, arvestada ka asendushoolduse noortega, kes vajavad alates 2022. aastast tugiisikuteenust ja muud tuge.

2018. aastal loodi järelhooldusteenus asendushooldusel kasvanud noortele. Selle pakkumiseks eraldatakse kohalikele omavalitsustele riigi poolt toetusfondi kaudu ka vahendid. Teatavasti on järelhooldusteenuse osaks vajalike teenuste ja toetuste pakkumine noortele, mille hulka kuulub ka tugiisikuteenus. Seega saab järelhooldusel olevate noorte tugiisikuteenust rahastada toetusfondist. Meie kogemus on näidanud, et tugiisikut võivad (isegi rohkem) vajada need noored, kes ei ole järelhooldusteenusel. Soovitame juba aegsasti mõelda ka nendele asendushoolduse noortele, kes ei lähe edasi õppima ega saa järelhooldust toetusfondi vahenditest, kuid vajaksid siiski juhendamist ja tuge iseseisva elu alustamisel. Neile noortele tugiisikuteenuse pakkumiseks tuleks planeerida kohaliku omavalitsuse enda vahendid.

Meie tänaste koostööpartneritega on kohalikel omavalitsustel võimalik edaspidi omal käel koostööd jätkata noortele tugiisikuteenuse korraldamiseks. Täpsem info tugiisikuteenuse osutajate kohta on leitav siit.

2021. aasta jooksul plaanime järelhoolduse ning noorte tugiisikuteenuse teemal teha kokkuvõtteid ning järeldusi seni tehtust, jagada seda infot ja soovitusi kohalike omavalitsustega, koos arutleda selle üle, kuidas noori kõige paremini iseseisva elu alustamisel toetada. Samuti plaanime veel pakkuda tugiisikutele koolitusi, et ka pärast riigi toe lõppu oleks võimalik leida sobivaid tugiisikuid. Loodame, et õnnestub kohtuda aruteludeks füüsiliselt, aga saame ka korraldada veebipõhiseid infotunde ning ühtlasi koondame SKA kodulehele ülevaatliku info järelhoolduse ja tugiisikuteenuse kohta.

Kõigi küsimustega seoses järelhoolduse või noorte tugiisikuteenusega pöörduge julgesti SKA asendushoolduse koordinaatori Maiken Kondi poole: tel. 5081762, e-post  maiken.kond@sotsiaalkindlustusamet.ee

Veel uudiseid samal teemal

Perekond metsas
03.06.2022

Hooldusperede registris on ootel 32 sobivaks hinnatud peret

Eestis kasvab praegu ligi 800 last asutusepõhisel asendushooldusel, vana nimega lastekodus.

Hoolduspere elevant
23.05.2022

Asendushoolduse teemapäev Jõhvis 8. juunil 2022

8. juunil 2022 toimub Jõhvis asendushoolduse teemapäev, kuhu on osalema oodatud kohalike omavalitsuste spetsialistid ning pere- ja asenduskodude juhid, samuti hoolduspered, kes on valmis jagama oma kogemusi ja mõtteid.