Keelevahetuse vaikeväärtus

Sa oled siin

Tänasest saab riigiportaalis vaadata, kui palju tõuseb tänavu pension

vanem mees kiigutab vanemat naist
aprillis tõusevad pensionid

Aprillis toimub iga-aastane indekseerimine, mis toob kaasa kõigi pensionide tõusu. Lisaks vanaduspensionidele tõusevad ka töövõimetus- ja toitjakaotuspensionid ning suureneb rahvapensioni määr.
 
1. aprillist kasvab umbes 350 000 pensionäri pension keskmiselt 8,4%. Nagu ei ole olemas keskmist inimest, ei ole ka kõigi jaoks kehtivat keskmist pensioni ega täpselt ühesugust pensionitõusu. „Igale inimesele arvutatakse individuaalne pension, mis sõltub tema eelnevast tööpanusest ning suureneb indekseerimise tulemusel erinevalt,“ kommenteeris sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna nõunik Merle Sumil-Laanemaa ning lisas, et pensioni täpne kasv sõltub pensionäri pensionistaažist. Näiteks tõuseb 44-aastase staažiga inimese keskmine pension seniselt 446,5 eurolt 483,24 euroni.

Igal aastal ümber arvutatava pensioniindeksi suurus sõltub sellest, kuidas on kasvanud eelmise aasta sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa ja muutunud tarbijahinnaindeks. Sel aastal on indeksi väärtus 1,084. Pensioni baasosa on pärast indekseerimist 191,6 eurot ja aastahinne 6,627 eurot. Lisaks baasosa ja aastahinde tõusule suureneb rahvapensioni määr 189,31 eurolt 205,21 euroni.

2019. aasta indeksi järgi ümber arvutatud pensionid makstakse välja alates aprillist. Oma täpset uut pensioni suurust saab alates 1. aprillist vaadata riigiportaali eesti.ee alalehelt Pensioni, toetuste ja hüvitiste vaatamine. Samuti annab pensionitõusu suurusest aimu sotsiaalkindlustusameti kodulehel asuv indekseerimise kalkulaator. Kui sisestada sinna praegune pensionisumma, annab kalkulaator tulemuseks eeldatava uue pensionisumma. „Kalkulaatoriga saab arvutada vaid uut vanaduspensioni summat ja see annab õige tulemuse vaid juhul, kui kõik vanaduspensioni saamise alused on jäänud samaks. Näiteks kui vanaduspensionär on vahepeal käinud tööl ning otsustab edaspidi kasutada töötasult tulumaksuvabastust, ei pruugi kalkulaator anda täpset tulemust,“ täpsustas Sumil-Laanemaa.

Lisainfot leiab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt ja infotelefonil 661 0551.