Sa oled siin

Sotsiaalministeerium kuulutab välja projektikonkursi, et müksata isasid kasutama täiendavat vanemahüvitist

väikelaps isa süles vaatab üle isa õla
julgustame isasid kasutama täiendavat vanemahüvitist

Tänasest kuulutatakse välja konkurss projektipartneri leidmiseks, kes aitaks sotsiaalkindlustusametil töötada välja ja testida sekkumisi, mis paneks võimalikult paljud isad kasutama isa täiendavat vanemahüvitist. Tegu on teise müksamisprogrammi kuuluva projektikonkursiga, millega soovitakse parandada avaliku sektori teenuste pakkumist.

„Müksamine (ingl. k. nudging) kogub avaliku sektori teenuste parandamisel populaarsust mitmel pool maailmas. Müksud on õrnad, mitte-karistavad ja odavad võtted, millega riik saab suunata inimesi valikute juurde, mis on kooskõlas ühiskonna konsensuslike väärtustega, nagu õnn, tervis või jõukus. Müksud ei asenda seadusi või ametlikke reegleid. Mükse kasutatakse nende täiendamiseks," ütles sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakonna teadusnõunik Marion Pajumets.

Projektikonkursi tulemusena väljatöötatud müksamise eesmärk on panna võimalikult paljud isad kasutama isapuhkust ja isa täiendavat vanemahüvitist. „Isad ei saa sageli neile võimaldatud isa täiendava vanemahüvitise kasutamisest õigesti aru või ei jõua see info nendeni, mistõttu nad seda võimalust täielikult ei kasuta. Soovime leida parimad võimalikud viisid, kuidas isasid motiveerida ära kasutama neile seaduse poolt antud õigust väikelapsega kodus olla ja pere toetada,“ ütles sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna nõunik Kristjan Karron ja lisas, et projektis kogetu ja õpitu annab kindlasti väärtuslikke teadmisi, kuidas ka edaspidi uusi hüvitiste liike sihtrühmadele tutvustada.

Projektikonkurss on avatud 6. aprillist 6. maini 2021. Taotlusi on võimalik esitada Eesti Teadusinfosüsteemi keskkonnas ETIS. Projekti eeldatav algusaeg on juuni 2021. Konkursi eelarve on 72 600 eurot. Projektikonkursil on oodatud osalema kõik organisatsioonid, kes vastavad konkursidokumentides toodud kvalifitseerumisnõuetele.

Programmi raames on plaanis välja kuulutada veel vähemalt kaks projektikonkurssi. Kava kohaselt kuulutatakse aprillikuu jooksul välja sotsiaalkindlustusameti projekt „Paindliku vanaduspensioni ja tööturuaktiivsuse müksamisuuring“ ning hiljem lisandub veel töötukassa projekt „Töötuskindlustushüvitise saajate müksamine tööle“. Märtsis kuulutati välja konkurss tööinspektsiooni projektile „Isikukaitsevahendite müksamine ehitussektoris“.

Müksamisprogrammi rahastab sotsiaalministeerium 2021. aastaks eraldatud teadus- ja arendustegevuse lisarahastuse vahenditest.

sotsiaalministeeriumi pressiteade