Sa oled siin

Sotsiaalkindlustustusameti lastekaitseüksus alustab tööd neljas Eesti piirkonnas

1.01.2016 jõustunud uue lastekaitseseaduse eesmärgiks on soodustada lapsi väärtustava ja laste arengut võimaldava elulaadi ja keskkonna kujundamist, laste huvide esikohale seadmist ja laste elukvaliteedi parendamist panustades enam ennetusele ja õigeaegsele sekkumisele. Sotsiaalkindlustusameti lastekaitseüksuse spetsialistid paiknemisega Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Jõhvis alustasid tegevust koordineerimaks valdkondade ülest lastega tehtavat tööd.

Uue lastekaitseseaduse olulisem mõte on, et iga Eestis elav laps saaks talle vajalikku abi, siis kui ta seda vajab ja seda temale kõige sobivamal viisil. Sotsiaalkindlustusameti peadirektori Juta Saareveti sõnul saame sellise ühiskonna, kus lastega on kõik hästi vaid siis, kui panustame sellesse kõik koos, sest ka piiramatu hulk lastekaitsetöötajaid üksi ei suuda pakkuda tuge kõikidele ja kõikjale. „Meie ühine vastutus – ühiskond, kogukonnad, iga üksik inimene - on märgata abi vajavat last ja perekonda, sest igaüks meist on laste kaitsja! Olles koos sedavõrd tugevad, ei vajagi lapsed liigset professionaalset lastekaitset,“ lisas Juta Saarevet.

Tulenevalt lastekaitseseadusest on Sotsiaalkindlustusametis loodud lastekaitse üksus, mille eesmärgiks on eelkõige toetada ja tugevdada kohalike omavalitsuste lastekaitsetööd ning ühtlustada üleriigilist lastekaitsetöö praktikat ning koordineerida valdkondade ülest lastega tehtavat tööd. Lastekaitseüksus alustab tööd neljas piirkonnas spetsialistide paiknemisega Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Jõhvis, kelle ülesandeks on oma piirkonnas kohalike omavalitsuste lastekaitsetöötajate nõustamine, koolitamine ja järelevalve teostamine.

Lapse parimaks elukeskkonnaks on perekond ning kui perekond vajab abi, peavad kohaliku omavalitsuse ja riigi spetsialistid toetama ja suunama lapsevanemaid tagamaks laste heaolu. Abivajava lapse märkamisel tuleb sellest kindlasti teavitada kohaliku omavalitsuse lastekaitsespetsialisti, sotsiaaltöötajat või siis helistada lasteabi telefonil 116111, mis võtab kõnesid vastu ööpäevaringselt. Sotsiaalkindlustusameti lastekaitseüksuse piirkondlikud kontaktandmed leiab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt (www.sotsiaalkindlustusamet.ee/lastekaitse).

4. jaanuar 2016