Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Sotsiaalkindlustusamet tunnustas tugiteenuste osutajaid

kollased lilled
Sotsiaalkindlustusamet tunnustas tugiteenuste osutajaid

Sotsiaalkindlustusamet andis eelmisel nädalal rahvusvahelisel puuetega inimeste päeva raames Viru Konverentsikeskuses toimunud virtuaalsel tunnustusüritusel üle tänukirjad 22 silmapaistvale raske ja sügava puudega lapse tugiisikule ja lapsehoidjale.

Sotsiaalkindlustusameti puudega laste tugiteenuste juht Marta Rohtla tänas kõiki tugiisikuid ja lapsehoidjaid. „Laste toetamine võib teine kord olla keeruline, emotsioonide rohke ja füüsiliselt väsitav, kuid mitte miski ei ületa seda tunnet, mida lapse edusammud ja rõõm teda toetavale inimesele annavad. Toetajate toetamine on samuti väga oluline,“ rääkis ta.

Ka sotsiaalkindlustusameti peadirektor Indrek Holst rõhutas oma tervituses, et tunnustamine on oluline, sest ühiskonna arengutaset näitab teistest hoolimine. „Ühiskonna lakmuspaberiks ongi see, kui palju me suudame hoolida lastest ja neid toetavatest inimestest. Igapäevaselt tuge vajavate lastega töötavad tugiisikud ja lapsehoidjad on kõige olulisemateks lülideks ja sellega saadakse väga hästi hakkama,“ lisas Holst.

Sel aastal tunnustas sotsiaalkindlustusamet kohalike omavalitsuste ja teenusepakkujate poolt esitatud 22 tugiisikut ja lapsehoidjat. Tunnustuse saajate hulgas oli nii pere- ja tugikeskuste kui ka omavalitsuste töötajaid. Kõiki neid ühendas oma tööle pühendumine, avar silmaring ja uuendusmeelsus.

Tunnustuse said:

Karit Raidmets, Laulasmaa kooli tugiisik

Erle Sui, Keila Sotsiaalkeskuse tugiisik

Martin Dišlis, Tallinna Perekeskuse tugiisik

Svetlana Cherkezova, Tallinna Perekeskuse tugiisik

Ülle Vahtre, Ridiradiralla OÜ tugiisik

Liina Vokk, Tallinna Perekeskuse tugiisik

Tatjana Braginets, Tallinna Perekeskuse tugiisik

Maarika Pluum, Siimusti Lastekeskuse Metsatareke lapsehoidja

Age Leenurm, Varajase Kaasamise Keskus OÜ tugiisik ja lapsehoidja

Tiia Rodima, MTÜ Maana tugiisik

Eneli Kaasik, MTÜ Tartu Maarja Tugikeskuse lapsehoidja

Ülle Vaino, SA Eesti Agrenska Fondi lapsehoidja

Karmen Kask, Haljala Vallavalitsuse tugiisik

Pirgit Vors, Paide Hammerbecki Põhikooli ja Paide linnavalitsuse tugiisik

Helena Martjak, Paide Lasteaia tugiisik

Anne Lullu, Rakvere Sotsiaalkeskuse tugiisik

Triin Mägi, SA Perekodu tugiisik

Siiri Mets, Tori Vallavalitsuse tugiisik

Angela Ling, Kuressaare Perekodu tugiisik

Kerli Avald, Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse tugiisik

Maris Kamar, Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse lapsehoidja

Tiina Tõnnson, SA Perekodu lapsehoidja

Tunnustusüritusele eelnes koolitus „Vaimne tervisevõimlemine“, mis andis osalejatele teadmisi professionaalse kestvuse ja läbipõlemise ennetamise teemal. Koolitaja, superviisor ja psühholoog Helena Ehrenbusch jagas infot selle kohta, kuidas ennast hoida ja väärtustada.

Euroopa Sotsiaalfondi projekt „Raske ja sügava puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine“ algas 2015. aastal ning kestab kuni 2022. aasta lõpuni.

Läbi sotsiaalkindlustusameti on tuge saanud üle 3300 lapse ja tugiteenuste osutamist on kokku toetatud rohkem kui 32,5 miljoni euro ulatuses. Lisainfot puudega laste tugiteenuste kohta leiab ameti kodulehelt.